Ktl-icon-tai-lieu

độc chất thực phẩm

Được đăng lên bởi Cần Lắm
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Tên học phần: Độc chất học 2(2,0)
2. Bộ môn phụ trách: Công nghệ sinh học
3. Mô tả học phần: Đây là học phần tự chọn thuộc kiến thức
chuyên ngành, được giảng dạy cho sinh viên năm thứ 4 ngành
CNSH. Học phần này cung cấp cho sinh viên:
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về độc chất học và các phương
pháp phân tích độc tố nói chung.
- Cung cấp các kiến thức về độc chất trong lĩnh vực thực phẩm
bao gồm các loại độc tố vi sinh vật, độc tố hóa học, độc tố sinh học,
cơ chế chuyển hóa và tác hại của chúng đối với cơ thể.
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về sự tồn tại của chất độc trong
lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Học phần tiên quyết: Hóa sinh, Vi sinh
4. Mục tiêu của học phần: sau khi học học phần này sinh viên
sẽ nắm được các kiến thức về:
- Một số loại độc tố điển hình trong thực phẩm
- Các phương pháp phân tích định tính và định lượng độc tố
- Độc chất và vệ sinh an toàn thực phẩm
- Khái niệm về thực phẩm biến đổi gene và an ninh thực phẩm
Ngoài ra, học phần còn giúp cho sinh viên có thể liên kết kiến
thức với một số môn học khác như quản lý chất lượng trong công
nghiệp thực phẩm, sản xuất sạch, hóa phân tích.
5. Nội dung học phần
NỘI DUNG
Số tiết
LT BT TH
Chương 1: Tổng quan về độc chất học
2
1
1.1 Các khái niệm cơ bản
1.1.1 Định nghĩa và đối tượng của độc chất học
1.1.2 Các lĩnh vực nghiên cứu của độc chất học
1.1.3 Một số khái niệm liên quan đến chất độc
1.2 Độc chất học trong thực phẩm: nguồn gốc và phân
loại
Chương 2: Ngộ độc – Nhiễm độc
1
1
2.1 Hiện tượng ngộ độc – nhiễm độc
2.2 Các pha của quá trình nhiễm độc
2.3 Liều lượng nhiễm độc
Chương 3: Các phương pháp nghiên cứu trong độc chất 3

TL
TK
3, 4

5

3,4

học
Chương 4: Sinh lý và sinh hóa của chất độc
4.1 Tính chất sinh lý và sinh hóa của chất độc
4.2 Quá trình đồng hóa và đào thải chất độc
4.3 Dị ứng thực phẩm
Chương 5: Độc tố vi khuẩn
5.1 Nhiễm độc vi khuẩn
5.2 Phương thức tác động – triệu chứng của độc tố vi
khuẩn
5.3 Một số loại vi khuẩn sinh độc tố
Chương 6: Độc tố nấm mốc
6.1 Đại cương về độc tố nấm mốc
6.2 Aflatoxin
6.3 Một số độc tố nấm mốc khác
Chương 7: Độc tố có nguồn gốc động vật và thực vật
7.1 Động vật
7.2 Động vật biển
7.3 Thực vật
Chương 8: Độc chất học các chất dinh dưỡng
8.1 Các chất kháng dinh dưỡng loại A (antiprotein)
8.2 Các chất kháng dinh dưỡng loại B (antimineral)
8.3 Các chất kháng dinh dưỡng loại C (antivitamin)
Chương 9: Chất độc hình thành trong quá trình chế biến
và bảo quản nguyên liệu thực phẩm
9.1 Những biến đổi về thành phần nguyên liệu thực
phẩm trong quá t...
1. Tên học phần: Độc chất học 2(2,0)
2. Bộ môn phụ trách: Công nghệ sinh học
3. tả học phần: Đây học phần tự chọn thuộc kiến thức
chuyên ngành, được giảng dạy cho sinh viên năm thứ 4 ngành
CNSH. Học phần này cung cấp cho sinh viên:
- Cung cấp các kiến thức bản về độc chất học các phương
pháp phân tích độc tố nói chung.
- Cung cấp các kiến thức về độc chất trong lĩnh vực thực phẩm
bao gồm các loại độc tố vi sinh vật, độc tố hóa học, độc tsinh học,
cơ chế chuyển hóa và tác hại của chúng đối với cơ thể.
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về sự tồn tại của chất độc trong
lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Học phần tiên quyết: Hóa sinh, Vi sinh
4. Mục tiêu của học phần: sau khi học học phần này sinh viên
sẽ nắm được các kiến thức về:
- Một số loại độc tố điển hình trong thực phẩm
- Các phương pháp phân tích định tính và định lượng độc tố
- Độc chất và vệ sinh an toàn thực phẩm
- Khái niệm về thực phẩm biến đổi gene và an ninh thực phẩm
Ngoài ra, học phần còn giúp cho sinh viên thể liên kết kiến
thức với một số môn học khác như quản chất lượng trong công
nghiệp thực phẩm, sản xuất sạch, hóa phân tích.
5. Nội dung học phần
NỘI DUNG Số tiết TL
TK
LT BT TH
Chương 1: Tổng quan về độc chất học
1.1 Các khái niệm cơ bản
1.1.1 Định nghĩa và đối tượng của độc chất học
1.1.2 Các lĩnh vực nghiên cứu của độc chất học
1.1.3 Một số khái niệm liên quan đến chất độc
1.2 Độc chất học trong thực phẩm: nguồn gốc phân
loại
2 1 3, 4
Chương 2: Ngộ độc – Nhiễm độc
2.1 Hiện tượng ngộ độc – nhiễm độc
2.2 Các pha của quá trình nhiễm độc
2.3 Liều lượng nhiễm độc
1 1 5
Chương 3: Các phương pháp nghiên cứu trong độc chất 3 3,4
độc chất thực phẩm - Trang 2
độc chất thực phẩm - Người đăng: Cần Lắm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
độc chất thực phẩm 9 10 516