Ktl-icon-tai-lieu

Đọc mã vạch của điện trở

Được đăng lên bởi Kcs Sonla
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 585 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cách đọc vạch mã màu trên các sản phẩm điện trở
Trong thực tế, để đọc được giá trị điện trở thì ngoài việc nhà sản xuất in trị số của
nó lên linh kiện thì người ta còn dùng một qui ước chung để đọc trị số điện trở và
các tham số cần thiết khác.
Giá trị được tính ra thành đơn vị Ohm (sau đó có thể viết lại thành kí lô hay mêga
cho
tiện).

Trong hình






Điện trở ở vị trí bên trái có giá trị được tính như sau:
R = 45 × 102 Ω = 4,5 KΩ
Bởi vì vàng tương ứng với 4, xanh lục tương ứng với 5, và đỏ tưong ứng với giá
trị số mũ 2. Vòng màu cuối cho biết sai số của điện trở có thể trong phạm vi 5%
ứng với màu kim loại vàng.
Điện trở ở vị trí giữa có giá trị được tính như sau:
R = 380 × 103 Ω = 380 KΩ
Bởi vì cam tương ứng với 3, xám tương ứng với 8, đen tương ứng với 0, và cam
tương ứng với giá trị số mũ 3. Vòng cuối cho biết giá trị sai số là 2% ứng với
màu đỏ.
Điện trở ở vị trí bên phải có giá trị được tính như sau:
R = 527 × 104 Ω = 5270 KΩ
Bởi vì xanh lục tương ứng với 5, đỏ tương ứng với 2, và tím tương ứng với 7,

vàng tương ứng với số mũ 4, và nâu tương ứng với sai số 1%. Vòng màu cuối
cho biết sự thay đổi giá trị của điện trở theo nhiệt độ là 10 PPM/°C.
Lưu ý: Để tránh lẫn lộn trong khi đọc giá trị của các điện trở, đối với các điện trở
có tổng số vòng màu từ 5 trở xuống thì có thể không bị nhầm lẫn vì vị trí bị trống
không có vòng màu sẽ được đặt về phía tay phải trước khi đọc giá trị. Còn đối với
các điện trở có độ chính xác cao và có thêm tham số thay đổi theo nhiệt độ thì
vòng màu tham số nhiệt sẽ được nhìn thấy có chiều rộng lớn hơn và phải được xếp
về bên tay phải trước khi đọc giá trị.
Các đơn vị điện từ trong SI
Tên

Ký hiệu

Thứ nguyên

Đại lượng đo

ămpe (đơn vị cơ bản của
A
SI)

A

Dòng điện

culông

C

A·s

Điện tích, Điện lượng

vôn

V

J/C = kg·m2·s−3·A−1 Điện thế, Hiệu điện thế

ôm

Ω

V/A = kg·m2·s−3·A−2 Điện trở, Trở kháng, Điện kháng

ôm mét

Ω·m

kg·m3·s−3·A−2

Điện trở suất

fara

F

C/V =
kg−1·m−2·A2·s4

Điện dung

fara trên mét

F/m

kg−1·m−3·A2·s4

Điện môi

fara nghịch đảo

1/F hay
F−1

kg·m2·A−2·s−4

Elastance??

siêmen

S

Ω−1 = kg−1·m−2·s3·A2 Độ dẫn điện, Độ dẫn nạp

siêmen trên mét

S/m

kg−1·m−3·s3·A2

weber

Wb

V·s = kg·m2·s−2·A−1 Từ thông

tesla

T

Wb/m2 = kg·s−2·A−1 Mật độ từ thông

ămpe trên mét

A/m

A·m−1

Cảm ứng từ

ămpe trên weber

A/Wb

kg−1·m−2·s2·A2

Từ trở

henry

H

V·s/A =
kg·m2·s−2·A−2

Tự cảm

henry trên mét

H/m

kg·m·s−2·A−2

Độ từ thẩm

(Phi thứ nguyên)

-

-

Cảm từ

Suất dẫn điện

...
Cch đc vạch mã màu trên cc sản phẩm điện trở
Trong thực tế, để đọc được giá trị điện trở thì ngoài việc nhà sản xuất in trị số của
nó lên linh kiện thì người ta còn dùng một qui ước chung để đọc trị số điện trở và
các tham số cần thiết khác.
Giá trị được tính ra thành đơn vị Ohm (sau đó có thể viết lại thành kí lô hay mêga
cho
tiện).
Trong hình
Điện trở ở vị trí bên trái có giá trị được tính như sau:
R = 45 × 10
2
Ω = 4,5 KΩ
Bởi vì vàng tương ứng với 4, xanh lục tương ứng với 5, và đỏ tưong ứng với giá
trị số mũ 2. Vòng màu cuối cho biết sai số của điện trở có thể trong phạm vi 5%
ứng với màu kim loại vàng.
Điện trở ở vị trí giữa có giá trị được tính như sau:
R = 380 × 10
3
Ω = 380 KΩ
Bởi vì cam tương ứng với 3, xám tương ứng với 8, đen tương ứng với 0, và cam
tương ứng với giá trị số mũ 3. Vòng cuối cho biết giá trị sai số là 2% ứng với
màu đỏ.
Điện trở ở vị trí bên phải có giá trị được tính như sau:
R = 527 × 10
4
Ω = 5270 KΩ
Bởi vì xanh lục tương ứng với 5, đỏ tương ứng với 2, và tím tương ứng với 7,
Đọc mã vạch của điện trở - Trang 2
Đọc mã vạch của điện trở - Người đăng: Kcs Sonla
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đọc mã vạch của điện trở 9 10 292