Ktl-icon-tai-lieu

Động cơ bước

Được đăng lên bởi hieuspkt93
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 890 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LOGO

GVHD: Trần

Phương Nam
SVTH: Huỳnh Văn
Hiếu

GIỚI THIỆU
CÁC LOẠI ĐỘNG CƠ
BƯỚC
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ
BƯỚC
ỨNG DỤNG

• Động cơ bước có thể được mô tả
như là một động cơ điện không
dùng bộ chuyển mạch
Động cơ không chổi than
(brushless dc motor –
BLDC )

• Theo một phương diện khác, có thể coi động cơ bước là linh kiện (hay thiết bị) số (Digital Device)
mà ở đó các thông tin được số hoá đã thiết lập sẽ được chuyển thành chuyển động quay theo
từng bước. Động cơ bước sẽ thực hiện trung thành các lệnh đã số hoá mà máy tính yêu cầu.

Một xung tương
ứng với một
bước của rôto

• Nam châm vĩnh cửu
( Permanent magnet)

•
Biến từ trở
( Variable reluctance)

⋇Động cơ
bước
nam
châm vĩnh cửu
hoạt động theo
nguyên tắc tác
động giữa một
trường điện từ
và một hay
nhiều
nam
châm vĩnh cửu .

Động cơ lưỡng
cực
Bipolar Motor
Động cơ đơn
cực
Unipolar Motor

Động cơ nhiều
pha
Multiphase
Motor

Dây 1,2 nối nguồn
Các dây còn lại nối đất.
Mấu 1a 1000100010001000100010001
Mấu 1b 0010001000100010001000100
Mấu 2a 0100010001000100010001000
Mấu 2b 0001000100010001000100010
thời gian ‐‐>

Mấu 1a 110011001100110011001100
1
Mấu 1b 001100110011001100110011
0Mấu 2a 01100110011001100110011
00
Mấu 2b 100110011001100110011001
1
thời gian ‐‐>

Vị trí bước được tạo ra bởi hai chuỗi trên không
giống nhau; kết quả, kết hợp 2 chuỗi trên cho
phép điều khiển nửa bước, với việc dừng động
cơ một cách lần lượt tại những vị trí đã nêu ở một
trong hai dãy trên. Chuỗi kết hợp như sau:
Mấu 1a
Mấu 1b
Mấu 2a
Mấu 2b

11000001110000011100000111
00011100000111000001110000
01110000011100000111000001
00000111000001110000011100

Thời gian ‐‐>

• Động cơ nam châm vĩnh cửu hai cực có cấu trúc cơ khí giống
y như động cơ đơn cực, nhưng hai mấu của động cơ được
nối đơn giản hơn, không có đầu trung tâm. Vì vậy, bản thân
động cơ thì đơn giản hơn, nhưng mạch điều khiển để đảo
cực mỗi cặp cực trong động cơ thì phức tạp hơn. Minh
hoạ ở hình chỉ ra cách nối động cơ, trong khi đó phần
rotor ở đây giống y như động cơ đơn cực.
• Mạch điều khiển cho động cơ đòi hỏi một mạch điều khiển
cầu H cho mỗi mấu

ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ LƯỠNG CỰC

Mạch cầu H

ĐK động cơ
lưỡng cực

IC chuyên
dụng

I. Mạch cầu H (H-Bridge Circuit).

Tóm lại, một cầu H cho phép cực của nguồn áp đến mỗi đầu của
mấu được điều khiển một cách độc lập. Các dãy điều khiển cho mỗi
bước đơn của loại động cơ này được nêu bên dưới, dùng + và ‐ để đại
diện cho các cực của nguồn áp được áp vào mỗi đầu của động cơ:

Một bộ phận các động không được phổ biến như...
LOGO
GVHD: Trần
GVHD: Trần
Phương Nam
Phương Nam
SVTH: Huỳnh Văn
SVTH: Huỳnh Văn
Hiếu
Hiếu
11144034
11144034
Động cơ bước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Động cơ bước - Người đăng: hieuspkt93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Động cơ bước 9 10 554