Ktl-icon-tai-lieu

động cơ đốt trong

Được đăng lên bởi mayday
Số trang: 194 trang   |   Lượt xem: 3773 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ñoäng cô ñoát trong 1

GVC Th.S Nguyễn Tấn Quốc

CHƢƠNG I : CHƢƠNG MỞ ĐẦU
I-Giới thiệu vị trí , nội dung môn học.
1. Vai trò của động cơ đốt trong và ô tô đối với sự phát triển của xã hội loài ngƣời:
Kể từ khi con ngƣời phát minh đƣợc kyõ thuật biến đổi năng lƣợng từ dạng này sang dạng
khác, mà chủ yếu laø biến thành cơ năng (gọi là ñoäng cơ) thì sức lao động cuûa con ngöôøi
đƣợc giảm thiểu một cách kinh ngạc, năng suất lao động tăng vƣợt bậc và giá thành sản
phẩm làm ra ngày càng giảm. Từ đó các phƣơng tiện giao thông vận tải cổ xƣa của con
ngƣời nhƣ: xe ngựa, xe bò... đƣợc cơ giới hóa thành xe tự chạy nhƣ các loại xe: ôtô, máy
kéo, tàu thủy, tàu hỏa, máy bay, cho đến nay động cơ đốt trong vẫn là nguồn động lực
chính dẫn động chúng. Ô tô lại laø một trong những phƣơng tiện đƣờng bộ di chuyển nhanh
nhất, nó giúp cho việc lƣu thông hàng hóa và đƣa chúng ta đi từ nơi này đến nơi khác
đƣợc nhanh chóng nhằm tiết kiệm thời gian và sức lực lao động của con ngƣời. Động cơ đốt
trong còn chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình cơ giới hóa sản xuất mọi lĩnh vực
công, nông, lâm, xây dựng, khai thác khoáng sản, hóa chất, dầu mỏ...
Ngày nay đã có nhiều loại động cơ khác nhau nhƣ: động cơ điện, tuốc bin khí, tuốc bin
nƣớc, động cơ chạy bằng nhiên liệu khí, năng lƣợng mặt trời... đã đƣợc nghiên cứu và sản
xuất. song trên thực tế vẫn không đƣợc phổ biến và không thể thay thế hoàn toàn đƣợc động
cơ đốt trong dùng nhiên liệu lỏng (xăng, diesel...) tinh chế từ dầu mỏ, đặc biệt là các loại
động cơ đốt trong của ôtô và máy kéo, máy xây dựng do các lý do chủ yếu sau:




Giá thành chế tạo cao
Không tiện dụng.
Không nhỏ gọn.

Chiếc ô tô đầu tiên đƣợc chế tạo ra năm 1893, cho đến nay (đã đƣợc 112 năm) trên thế giới
có khoảng 607 triệu xe, tức là cứ 10 ngƣời có một chiếc xe. trong khi ở Mỹ cứ 1,3 ngƣời có
một xe ô tô. Mỗi năm thế giới sản xuất khoảng 50 triệu xe, riêng Mỹ sản xuất trên 10 triệu
xe. Theo thống kê của phòng thƣơng mại Mỹ năm 1992 nền công nghiệp ô tô Mỹ đã tiêu thụ
77% cao su thiên nhiên, 50% cao su tổng hợp, 67% chì, 64% gang đúc, 40% máy công cụ,
25% thủy tinh, 20% vật liệu bán dẫn, 18% nhôm, 12% thép và hàng trăm triệu tấn nhiên liệu
và dầu mỡ bôi trơn. Tên tuổi các hãng ôtô hàng đầu trên thế giới phải kể đến GM, FORD,
TOYOTA, MERCEDES, NISSAN, RENAULT-VOLVO, FIAT, HONDA...Các hãng này
hàng năm sản xuất tới 35,3 triệu chiếc có giá trị khoảng 570 tỉ USD. Ở Nhật Bản có một
loạt nhà máy sản xuất ô tô nhƣ: TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, MADAZ, ISUZU,
HONDA, SUZUK...
Ñoäng cô ñoát trong 1 GVC Th.S Nguyễn Tấn Quốc
Trang 1
CHƢƠNG I : CHƢƠNG MỞ ĐẦU
I-Giới thiệu vị trí , nội dung môn học.
1. Vai trò của động cơ đốt trong và ô tô đối với sự phát triển của xã hội loài ngƣời:
Kể từ khi con ngƣời phát minh đƣợc kyõ thuật biến đổi năng lƣợng từ dạng này sang dạng
khác, chủ yếu laø biến thành năng (gọi ñoäng cơ) thì sức lao động cuûa con ngöôøi
đƣợc giảm thiểu một cách kinh ngạc, ng suất lao động tăng ợt bậc giá thành sản
phẩm làm ra ngày càng giảm. Từ đó các phƣơng tiện giao thông vận tải cổ a của con
ngƣời nhƣ: xe ngựa, xe bò... đƣợc giới hóa thành xe tự chạy nhƣ các loại xe: ôtô, máy
kéo, tàu thủy, tàu hỏa, y bay, cho đến nay động đốt trong vẫn nguồn động lực
chính dẫn động chúng. Ô lại l một trong những phƣơng tiện đƣờng bộ di chuyển nhanh
nhất, giúp cho việc lƣu thông hàng hóa đƣa chúng ta đi từ nơi y đến nơi khác
đƣợc nhanh chóng nhằm tiết kiệm thời gian và sức lực lao động của con ngƣời. Động cơ đốt
trong còn chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình giới hóa sản xuất mọi lĩnh vực
công, nông, lâm, xây dựng, khai thác khoáng sản, hóa chất, dầu mỏ...
Ngày nay đã nhiều loại động khác nhau nhƣ: động điện, tuốc bin khí, tuốc bin
nƣớc, động chạy bằng nhiên liệu khí, năng lƣợng mặt trời... đã đƣợc nghiên cứu sản
xuất. song trên thực tế vẫn không đƣợc phổ biến và không thể thay thế hoàn toàn đƣợc động
đốt trong dùng nhiên liệu lỏng (xăng, diesel...) tinh chế từ dầu mỏ, đặc biệt các loại
động cơ đốt trong của ôtô và máy kéo, máyy dựng do các lý do chủ yếu sau:
Giá thành chế tạo cao
Không tiện dụng.
Không nhỏ gọn.
Chiếc ô đầu tiên đƣợc chế tạo ra m 1893, cho đến nay (đã đƣợc 112 năm) trên thế giới
có khoảng 607 triệu xe, tức là cứ 10 ngƣời một chiếc xe. trong khi ở Mỹ cứ 1,3 ngƣời
một xe ô tô. Mỗi m thế giới sản xuất khoảng 50 triệu xe, riêng Mỹ sản xuất trên 10 triệu
xe. Theo thống kê của phòng thƣơng mại Mỹ năm 1992 nền công nghiệp ô tô M đã tiêu thụ
77% cao su thiên nhiên, 50% cao su tổng hợp, 67% chì, 64% gang đúc, 40% máy công cụ,
25% thủy tinh, 20% vật liệu bán dẫn, 18% nhôm, 12% thép và hàng trăm triệu tấn nhiên liệu
dầu mỡ bôi trơn. Tên tuổi các hãng ôtô hàng đầu trên thế giới phải kể đến GM, FORD,
TOYOTA, MERCEDES, NISSAN, RENAULT-VOLVO, FIAT, HONDA...Các hãng này
hàng m sản xuất tới 35,3 triệu chiếc giá trị khoảng 570 tỉ USD. Nhật Bản một
loạt nhà máy sản xuất ô nhƣ: TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, MADAZ, ISUZU,
HONDA, SUZUKI, DAIHATSU, SUBARU... đang đối thủ cạnh tranh lớn đối với các
nhà sản xuất ôtô Mỹ và y Âu. Chỉ tính riêng tại thị trƣờng Mnăm 1991 các ng ôtô
Nhật đã bán 3,1triệu xe. Riêng hãng TOYOTA những thời kỳ tại nhà máy lắp ráp bán t
động với qui mỗi 1,5 phút một xe ôtô đƣợc xuất ởng. Tại Nam Triều Tiên ba
hãng lớn là: HYUNDAI, DAIWOO, KIA. Mỗi m các hãng ôtô của CH Triều Tiên này
sản xuất hai triệu xe các loại. Chính nhờ vào công nghiệp chế tạo ô ớc này đã trở
thành một trong các nƣớc phát triển tại khu vực Châu Á Thái Bình Dƣơng hiện nay.
động cơ đốt trong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
động cơ đốt trong - Người đăng: mayday
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
194 Vietnamese
động cơ đốt trong 9 10 735