Ktl-icon-tai-lieu

Động cơ không đồng bộ 3 pha

Được đăng lên bởi kelen9x
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 869 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ

Michael Faraday
Nhà bác học Anh
1791 - 1867

BÀI 18: ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ BA PHA

I. Nguyên tắc hoạt động của động cơ
không đồng bộ
Động cơ điện là
gì ?
+ Động cơ điện xoay chiều là thiết bị biến điện năng
thành cơ năng
+ Nguyên tắc hoạt động của động cơ 3 pha: dựa vào
hiện tượng cảm ứng điện từ bằng cách sử dụng từ
trường quay

I. Nguyên tắc hoạt động của động cơ
không đồng bộ

N



B
S

I. Nguyên tắc hoạt động của động cơ
không đồng bộ
N



n


B
S

Gọi α = ( n , B )

Viết biếu thức
tính từ thông
qua khung
Tính
giá trị
dâyvà cực
cực đại
tiểu của từ
thông qua
khung dây

I. Nguyên tắc hoạt động của động cơ
không đồng bộ

Xem và trả lời
câu C1. SGK

N


N




S

S

I. Nguyên tắc hoạt động của động cơ
không đồng bộ
N
x

x’
B
S

+ Quay đều nam châm với vận tốc góc 
 khung dây quay nhanh dần, cùng chiều với nam châm
+ Khi đạt tới vận tốc o <  thì giữ nguyên vận tốc đĩ.

I. Nguyên tắc hoạt động của động cơ
không đồng bộ
+ Khi nam châm quay (từ trường quay), từ thông qua
khung biến thiên, khung có dòng điện cảm ứng, do đó lực
điện từ xuất hiện , tác dụng lên khung làm khung quay
cùng chiều với nam châm
+ Nếu khung đạt tới vận tốc  , thì  qua nó không biến
thiên nữa, icư = 0 -> F = 0, khung quay chậm lại. Nên thực
tế khung chỉ đạt tới tới vận tốc o <  .
+ Động cơ họat động theo nguyên tắc trên gọi là động cơ
không đồng bộ.

II.Động cơ không đồng bộ ba pha
1. Cấu tạo :



+ Stato : gồm 3 cuộn dây
giống nhau , đặt lệch nhau
1200 trên một vòng tròn
+ Rôto: hình trụ , có tác dụng
như một cuộn dây quấn trên
lõi thép (roto lồng sóc)

1



 O


B
2




3


Stato

Rô to

Vỏ động
cơ

Vòng bi

II.Động cơ không đồng bộ ba pha
Stato (Phần tỉnh)

II.Động cơ không đồng bộ ba pha
Roto (Phần quay)

Rôto

Lồng sóc

II.Động cơ không đồng bộ ba pha
2. Hoạt động: Khi
mắc động cơ vào mạng ba
pha, từ trường quay do stato
gây ra làm cho roto quay
quanh trục .
Chuyển động quay của rôto
được trục máy truyền ra ngoài
để sử dụng



1



 O


B
2




3


II.Động cơ không đồng bộ ba pha
Nguyên tắc hoạt động:

Cách tạo từ trường quay bằng dòng
điện ba pha


1

1







B B1




B
2



B1

2



B3

B

3




 O

B2

 O

B
B2

B3


3


Cách tạo từ trường quay bằng dòng
điện ba pha
1




B1=B0cost
B2=B0 cos(t-2/3)
B3=B0cos(t+2/3)

 O


B
2




3


Vậy: từ trường tổng hợp B của 3 cuộn dây quay quanh
O với tần số bằng tần số của dòng diện ba pha

Cách tạo từ trường quay bằng dòng
điện b...
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ
Động cơ không đồng bộ 3 pha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Động cơ không đồng bộ 3 pha - Người đăng: kelen9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Động cơ không đồng bộ 3 pha 9 10 864