Ktl-icon-tai-lieu

Động cơ sử dụng nhiên liệu kép hydrogenxăng

Được đăng lên bởi Bùi Lì
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 953 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT T.P HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ Ô TÔ

TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
TÌM HIỂU ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG NHIÊN
LIỆU KÉP HYDROGEN-XĂNG

GVHD : Th.S. Võ Xuân Thành
SVTH : Nguyễn Bùi Tính

TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 12/2014

10905075

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khoa Cơ Khí Động Lực

NHIỆM VỤ TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI:

TÌM HIỂU ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU KÉP
HYDROGEN-XĂNG

GVHD: Th.S.Võ Xuân Thành
SVTH : Nguyễn Bùi Tính

10905075

I. NỘI DUNG
- Tìm hiểu nhiên liệu kép Hydrogen-Xăng
- Tìm hiểu động cơ sử dụng nhiện liệu kép Hydrogen-Xăng
- Tìm hiểu ưu điểm, hạn chế của động cơ sử dụng nhiên liệu kép Hydrogen-Xăng
II. TRÌNH BÀY
 Thuyết minh đề tài: 1 cuốn báo cáo
 1 đĩa CD chứa nội dung “Tìm hiểu động cơ sử dụng nhiên liệu kép HydrogenXăng”
III. Thời gian thực hiện
 Ngày bắt đầu: 01/10/2014
 Ngày hoàn thành: 31/12/2014

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ Ô TÔ

Tp.HCM, ngày

tháng

năm 2014

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Tp.HCM, ngày

tháng

năm 2014

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Tp.HCM, ngày

tháng

năm 2014

GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành tiểu luận này, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý thầy
cô khoa Cơ Khí Động Lực trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong hơn
bốn năm học qua.
Tôi xin chân thành cảm ơn đến các thầy trong xưởng điện và xưởng động cơ đã
giúp đỡ trong quá trình thực hiện tiểu luận.
Đặc biệt xin chân thành ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM K THUT T.P H CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LC
B MÔN ĐIỆN T Ô TÔ
TIU LUN TT NGHIP
TÌM HIỂU ĐỘNG CƠ S DNG NHIÊN
LIU KÉP HYDROGEN-XĂNG
GVHD : Th.S. Võ Xuân Thành
SVTH : Nguyn Bùi Tính 10905075
TP.H CHÍ MINH, tháng 12/2014
Động cơ sử dụng nhiên liệu kép hydrogenxăng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Động cơ sử dụng nhiên liệu kép hydrogenxăng - Người đăng: Bùi Lì
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Động cơ sử dụng nhiên liệu kép hydrogenxăng 9 10 351