Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC

Được đăng lên bởi vinhkiemtailieu
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỒNG HỒ
THỜI GIAN THỰC
Chức năng
Dùng để xem ngày, giờ, tháng, năm
Ngoài ra còn có chế độ hẹn giờ, cài đặt

LỜI MỞ ĐẦU

Với sự ra đời của các chip Vi Điều Khiển đã làm
cho công việc thiết kế các ứng dụng số trở nên nhỏ
gọn và mềm dẻo hơn. Chúng có thể được ứng dụng
trong nhiều sản phẩm khác nhau. Trong đề tài thiết
kế Đồng hồ thời gian thực em đã ứng dụng các tính
năng sẵn có của Vi Điều Khiển cụ thể là 89S52 vào
công việc thiết kế phần mềm và phần cứng để giao
tiếp với IC thời gian thực DS1307. Nhằm mục đích
là thiết kế một đồng hồ chỉ thị thời gian hiện tại với
độ chính xác cao. Bài báo cáo này trình bày các vấn
đề:

1

Giới thiệu sơ lược giao tiếp I2C

2

IC thời gian thực RTC DS1307

3

AT89S52: Sơ đồ khối và sơ đồ chân

4

Thuật toán giao tiếp I2C giữa DS1307 và 89S52

5

Sơ đồ khối tổng quát

6

Thiết kế phần cứng

7

Thiết kế phần mềm

8

Kết Quả

I.GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC GIAO TIẾP I2C
 Giao thức ưu tiên truyền thông nối tiếp được phát triển
bởi Philips Semiconductor và được gọi là bus I2C. Vì
nguồn gốc nó được thiết kế là để điều khiển liên thông IC
(Inter-Intergrated Circuit) nên nó được đặt tên là I2C. Tất cả
các chip có tích hợp và tương thích với I2C đều có thêm một
giao diện tích hợp trên Chip để truyền thông trực tiếp với các
thiết bị tương thích I2C khác. Việc truyền dữ liệu nối tiếp
theo hai hướng 8 bit được thực thi theo 3 chế độ sau:
Chuẩn (Standard)—100 Kbits/sec
Nhanh (Fast)—400 Kbits/sec
Tốc độ cao (High speed)—3.4 Mbits/sec

 Đường bus thực hiện truyền thông nối tiếp I2C gồm hai
đường là đường truyền dữ liệu nối tiếp SDA và đường truyền
nhịp xung đồng hồ nối tiếp SCL. Vì cơ chế hoạt động là đồng
bộ nên nó cần có một nhịp xung tín hiệu đồng bộ. Các thiết bị
hỗ trợ I2C đều có một địa chỉ định nghĩa trước, trong đó một
số bit địa chỉ là thấp có thể cấu hình. Đơn vị hoặc thiết bị khởi
tạo quá trình truyền thông là đơn vị Chủ và cũng là đơn vị tạo
xung nhịp đồng bộ, điều khiển cho phép kết thúc quá trình
truyền. Nếu đơn vị Chủ muốn truyền thông với đơn vị khác nó
sẽ gửi kèm thông tin địa chỉ của đơn vị mà nó muốn truyền
trong dữ liệu truyền. Đơn vị Tớ đều được gán và đánh địa chỉ
thông qua đó đơn vị Chủ có thể thiết lập truyền thông và trao
đổi dữ liệu. Bus dữ liệu được thiết kế để cho phép thực hiện
nhiều đơn vị Chủ và Tớ ở trên cùng Bus.

 Quá trình truyền thông I2C được bắt đầu bằng tín hiệu
start tạo ra bởi đơn vị Chủ. Sau đó đơn vị Chủ sẽ truyền
đi dữ liệu 7 bit chứa địa chỉ của đơn vị Tớ mà nó muốn
truyền thông, theo thứ tự là cá...
ĐỒNG HỒ
ĐỒNG HỒ
THỜI GIAN THỰC
THỜI GIAN THỰC
Chức năng
Chức năng
Dùng để xem ngày, giờ, tháng, năm
Dùng để xem ngày, giờ, tháng, năm
Ngoài ra còn có chế độ hẹn giờ, cài đặt
Ngoài ra còn có chế độ hẹn giờ, cài đặt
ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC - Người đăng: vinhkiemtailieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC 9 10 489