Ktl-icon-tai-lieu

động học xúc tác xúc tác tổng hợp amoniac

Được đăng lên bởi Anh Hoang
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TrườngđạihọcBáchKhoaHàNội
Việnkỹthuậthóahọc

XúctáctổnghợpAmoniac

Giảngviên:PhạmThanhHuyền
Sinhviênthựchiện:VũThịNhung20115988
LêTamHân20115918
NguyễnVănDương20115894
HoàngVănHà20115907

Cácđặctrưng

•

Các nguyên nhân gây mất hoạt tính xúc tác

•

Phươngphápđiềuchếxúctác

•

Cácphươngphápthuhồi,táisinhxúctác

•

5

4

3

2

1

XúctáctổnghợpAmoniac
•

Thànhphầnxúctác

•
•

-Phảnứngtổnghợp:
3H2+ N22NH3+ Q

Quátrìnhtỏanhiệt,thuậnlợiởápsuấtcao,phảnứngởnhiệtđộkhoảng35
0°C
-Các nguyên tử có đặc điểm là ở lớp vỏ điện tử thứ hai tính từ
ngoài vào mà không bão hòa thì đều có thể làm xúc tác cho quá
trình tổng hợp. Thí dụ: Os, U, Fe, Mo, Mn, W,...
Xúctác của Topsoe:KM1/KM1R (Topsoe)Fe/K2O/Al2O3

Cơchếphảnứng

•

Cácchấtphảnứngbámvàobềmặtxúctácvàph

CácnguyêntửNvàHbámtrênxúctáckếthợpv
ớinhautạothànhNH

ântáchra
H2

N2

H2

•

N

N

H

H

H

H

H

H

N

N

H

H

H

H

H

H2

H

Cơchếphảnứng

•

NH bám trên xúc tác kết hợp với H tạo
thành NH2

•

NH2bám trên xúc tác kết hợp với H tạo
thành NH3

NH3

N

H

N

H

H

H
H

H

NH3

H

N
H

H

H

N
H

H

1.Thànhphầnxúctác
 Kíchthướchạtkhông
đồngđều

 Hoạttínhxúctáccao
 Khảnăngchốngđộctốt
 Tínhổnđịnhxúctáccao
 Tâmhoạttính: Fe
 Chấttrợxúctác:K2O
 Chấtmang:Al2O3,CaO,MgO, SiO2

XúctáctổnghợpAmmoniaTopsoe

Thànhphầnxúctác

thành phần khối

Fe

K

Al

Ca

O

40.5

0.35

2.0

1.7

53.2

8.6

36.1

10.7

4.7

40.0

11.0

27.0

17.0

4.0

41.0

lượng

Thành phần bề mặt
trước khi bị giảm

Thành phần bề
mặtsaukhi bị giảm

Thànhphầntheo thể tích của một chất xúc tác ammonia công nghiệp so với các thành phần bề mặttrước và sau khi khử (kích thước
xấp xỉ 10 'cm' bề mặt điển hình).

Xúc tác Fe/Al2O3/K2O

Pha hoạt tính

Fe

Dãn liên kết N-N và H-HđểtổnghợpNH3

3H2+ N22NH3
Phảnứngởnhiệtđộkhoảng350°C

Chất mang

Al2O3

Bù oxy cho bề mặt của sắt.vì trong quá trình phản ứng hoạt tính xúc tác bị giảm. Sự bù
oxy này làm tăng năng lượng bề mặt và diện tích bề mặt.

Chất trợ xúc tác

K2 O

Làm giảm diện tích bề mặt nhưng lại là nguồn cung cấp e, làm tăng mật độ điện tử và
làm tăng các khu vực hoạt động trên bề mặt

Thànhphầnxúctác
•

FelàxúctácchủyếucóchứcnăngchuyểnhóaN2vàH2thànhNH3 ở nhiệt độ 450-500 °C và áp suất 200 atm. vàtỷ
lệN2/H2là 1/3.

ChấttrợxúctácK2O

Tăngnănglượngphânly
GiảmnănglượngliênkếtN2
Tăngtốcđộphảnứng

ChấttrợxúctácK2O

Tạo môi trường tĩnh điện
Làm tăng mật độ điện tử và làm tăng các khu vực
hoạt động trên bề mặt

Chấtmang
•

Chấtmangmang:Al2O3,CaO,MgO, SiO2là bù oxy cho bề mặt của sắt.vì trong quá tr...
XúctáctổnghợpAmoniac
TrườngđạihọcBáchKhoaHàNội
Việnkỹthuậthóahọc
Giảngviên:PhạmThanhHuyền
Sinhviênthựchiện:VũThịNhung20115988
LêTamHân20115918
NguyễnVănDương20115894
HoàngVănHà20115907
động học xúc tác xúc tác tổng hợp amoniac - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
động học xúc tác xúc tác tổng hợp amoniac - Người đăng: Anh Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
động học xúc tác xúc tác tổng hợp amoniac 9 10 779