Ktl-icon-tai-lieu

Dream Cấu tạo Sửa chữa 06

Được đăng lên bởi shung231
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 905 lần   |   Lượt tải: 1 lần
10-2
ph∏t {iŸn, ly hÔp khÌi {Èng, cΩng x⁄ch cam
10-0
16 N·m (1,6 kgf·m, 12 lbf·ft)
22 N·m (2,2 kgf·m, 16 lbf·ft)
40 N·m (4,1 kgf·m, 30 lbf·ft)
10 N·m (1,0 kgf·m, 7 lbf·ft)
Dream Cấu tạo Sửa chữa 06 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dream Cấu tạo Sửa chữa 06 - Người đăng: shung231
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Dream Cấu tạo Sửa chữa 06 9 10 471