Ktl-icon-tai-lieu

ĐTM Dự án Xây dựng công trình hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật mở rộng CCN Thành Hải

Được đăng lên bởi Tu Tran
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 1532 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐTM Dự án Xây dựng công trình hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật mở rộng CCN Thành Hải

MỤC LỤC
MỤC LỤC........................................................................................................................1
MỤC LỤC BẢNG...........................................................................................................7
MỤC LỤC HÌNH..........................................................................................................10
MỞ ĐẦU........................................................................................................................12
1. Xuất xứ của dự án......................................................................................................12
2. Căn cứ văn bản pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM...............................12
a. Luật:........................................................................................................................12
b. Văn bản của Chính phủ:.........................................................................................12
c. Các văn bản pháp lý liên quan:.............................................................................13
d. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật:......................................................................15
e. Các nguồn tài liệu, dữ liệu.....................................................................................15
3. Các phương pháp đánh giá áp dụng trong quá trình ĐTM.......................................16
4. Tổ chức thực hiện ĐTM............................................................................................17
CHƯƠNG 1...................................................................................................................18
MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN..........................................................................................18
1. TÊN DỰ ÁN:.............................................................................................................18
2. CHỦ ĐẦU TƯ:..........................................................................................................18
3. VỊ TRÍ DỰ ÁN..........................................................................................................18
4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN:....................................................................19
4.1. Mục đích và phạm vi hoạt động:........................................................................19
a. Mục đích:................................................
ĐTM Dự án Xây dựng công trình hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật mở rộng CCN Thành Hải
MỤC LỤC
MỤC LỤC........................................................................................................................1
MỤC LỤC BẢNG...........................................................................................................7
MỤC LỤC HÌNH..........................................................................................................10
MỞ ĐẦU........................................................................................................................12
1. Xuất xứ của dự án......................................................................................................12
2. Căn cứ văn bản pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM...............................12
a. Luật:........................................................................................................................12
b. Văn bản của Chính phủ:.........................................................................................12
c. Các văn bản pháp lý liên quan:.............................................................................13
d. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật:......................................................................15
e. Các nguồn tài liệu, dữ liệu.....................................................................................15
3. Các phương pháp đánh giá áp dụng trong quá trình ĐTM.......................................16
4. Tổ chức thực hiện ĐTM............................................................................................17
CHƯƠNG 1...................................................................................................................18
MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN..........................................................................................18
1. TÊN DỰ ÁN:.............................................................................................................18
2. CHỦ ĐẦU TƯ:..........................................................................................................18
3. VỊ TRÍ DỰ ÁN..........................................................................................................18
4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN:....................................................................19
4.1. Mục đích và phạm vi hoạt động:........................................................................19
a. Mục đích:..............................................................................................................19
b. Các ngành nghề thu hút đầu tư.............................................................................19
4.2. Các lợi ích kinh tế – xã hội.................................................................................19
4.3. Quy hoạch mặt bằng tổng thể:............................................................................19
a. Sử dụng đất...........................................................................................................19
b. Quy hoạch mặt bằng.............................................................................................20
4.4. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật................................................................................21
4.4.1. Công tác san nền chuẩn bị đất xây dựng:......................................................21
a. Nguyên tắc chung:..........................................................................................21
b. Giải pháp thiết kế............................................................................................21
4.4.2. Hệ thống giao thông:......................................................................................22
a. Giao thông đối ngoại:.....................................................................................22
b. Giao thông đối nội:.........................................................................................22
4.4.3. Hệ thống cấp nước.........................................................................................23
4.4.4. Hệ thống thoát nước mưa:..............................................................................23
4.4.5. Hệ thống thoát nước thải:...............................................................................23
4.4.6. Hệ thống cấp điện...........................................................................................23
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Hoàng Long Trang 1/139
Địa chỉ: 02A, Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm
ĐTM Dự án Xây dựng công trình hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật mở rộng CCN Thành Hải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐTM Dự án Xây dựng công trình hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật mở rộng CCN Thành Hải - Người đăng: Tu Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
ĐTM Dự án Xây dựng công trình hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật mở rộng CCN Thành Hải 9 10 200