Ktl-icon-tai-lieu

DTMdự án xây dựng bãi chôn lấp an toàn hợp vệ sinh xã phước hiệphuyện củ chi

Được đăng lên bởi ph-m-ng-c-tu-n
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 4033 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN


ĐỀ CƯƠNG
CHI TIẾT
DỰ ÁN XÂY DỰNG BÃI CHÔN LẤP AN TOÀN
HỢP VỆ SINH XÃ PHƯỚC HIỆP, HUYỆN CỦ
CHI, TP.HCM
GVHD: TS. NGUYỄN VINH QUY
Nhóm 2 (Thứ 2 tiết 4-5-6)

TP. HỒ CHÍ MINH, 4/2013

DANH SÁCH NHÓM 2 LỚP DH11MT

ĐTM

GVHD: TS. NGUYỄN VINH QUY

STT

Họ tên

MSSV

SĐT

Chức Vụ

1

Lê Bá Phước

11127174

0984162931

NT

2

Nguyễn Nam Hòa
Lợi

11127270

01633342008

NP

3

Đặng Hoài Ân

11127048 01689838298

4

Lê Hữu Phước

11127175

5

Hồ Xuân Lợi

11127132 01636663757

6

Phạm Ngọc Tuấn

11127326 01648365637

7

Nguyễn Thiện Nhật

11127151 01648365637

8

Nguyễn Thị Xuân

11127263 01698154124

9

Trần Thị Mỹ Nương

10

Phạm Hồng Vân

11127256 01693613620

11

Đặng Thanh Thương

11127218 01656333761

12

Lê Thị Thùy Dương

11127008 01698456989

13

Võ Thị Ngọc Trân

11127235 01639876196

14

Lê Kiều Loan

11127019 01655980043

Nhóm II (thứ 2 tiết 4-5-6)

11127158

0985890207

01626511484

Trang 2

ĐTM

GVHD: TS. NGUYỄN VINH QUY

Mục Lục

Nhóm II (thứ 2 tiết 4-5-6)

Trang 3

ĐTM

GVHD: TS. NGUYỄN VINH QUY

MỞ ĐẦU
I.

Xuất xứ của dự án:


Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hiện nay đang là vấn đề khó khăn
của thành phố Hồ Chí Minh vì đi kèm với hiện trạng đó là những khó khăn phải
khác phục: thiếu đất, tình trạng ô nhiễm kéo dài, sự gia tăng của chất thải rắn hăng
năm rất cao, Quá trình xây dựng, duy trì và phát triển của một đô thị như TpHCM
đi kèm với nhiều vấn đề phát sinh mà trong đó Chất thải rắn và sự xây dựng bãi
chôn lấp là một thách thức của người quản lý môi trường. Thành phố hiện nay có
bãi chôn lấp và khu xử lý chất thải rắn tập trung với nhiều vấn đề phải giải quyết:
tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn tồn tại, những sự cố về xây dựng và vận hành; ô
nhiễm nước ngầm.

Đất sử dụng cho việc xử lý chất thải rắn của thành phố Hồ Chí Minh tại
các địa điểm gồm: (1) Khu liên hợp xử lý rác Tậy Bắc Củ Chi, (2) Bãi rác Đa
Phước, (3) Bãi rác Đông Thạnh, và (4) Bãi rác Gò Cát, .. hiện nay đang quá tải và
thời hạn sử dụng ngày càng ngắn.

Trong khi chờ đợi quy hoạch phân khu đang được lập đối với các bãi xử
lý rác khác ngoài địa bàn thành phố tại các địa phương lân cận như Khu Công
nghiệp Xử lý rác Thủ Thừa Long An – Tp. HCM., thì việc sử dụng đất hợp lý tại
các khu xử lý rác của thành phố cần được đánh giá và điều chỉnh quy hoạch do các
biến động về nhà đầu tư, nhà sản xu...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

ĐỀ CƯƠNG
CHI TIẾT
DỰ ÁN XÂY DỰNG BÃI CHÔN LẤP AN TOÀN
HỢP VỆ SINH XÃ PHƯỚC HIỆP, HUYỆN CỦ
CHI, TP.HCM
GVHD: TS. NGUYỄN VINH QUY
Nhóm 2 (Thứ 2 tiết 4-5-6)
TP. HỒ CHÍ MINH, 4/2013
DANH SÁCH NHÓM 2 LỚP DH11MT
DTMdự án xây dựng bãi chôn lấp an toàn hợp vệ sinh xã phước hiệphuyện củ chi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DTMdự án xây dựng bãi chôn lấp an toàn hợp vệ sinh xã phước hiệphuyện củ chi - Người đăng: ph-m-ng-c-tu-n
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
DTMdự án xây dựng bãi chôn lấp an toàn hợp vệ sinh xã phước hiệphuyện củ chi 9 10 634