Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Chăn Nuôi Heo Sinh Học Chất Lượng Cao

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1180 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN

TRẠI NUÔI HEO SINH HỌC
CHẤT LƯỢNG CAO

ĐỊA ĐIỂM
: ĐƯỜNG MẬU THÂN, KHÓM 5, PHƯỜNG 9, TP.CÀ MAU
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT TƯỜNG CÀ MAU

Cà Mau, tháng 5 năm 2014

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 5 năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN

TRẠI NUÔI HEO SINH HỌC
CHẤT LƯỢNG CAO
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT TƯỜNG
CÀ MAU
(Tổng Giám đốc)

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
(Phó Tổng Giám đốc)

ÔNG. TÔ VĂN XÉN

BÀ. NGUYỄN BÌNH MINH

Cà Mau, tháng 5 năm 2014

Báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án Trại nuôi heo sinh học chất lượng cao

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ........................................................1
1.1. Giới thiệu về chủ đầu tư...............................................................................................................1
1.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án.........................................................................................................1
1.3. Căn cứ pháp lý..............................................................................................................................2
CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN...............................................................................................4
2.1. Phân tích môi trường dự án.........................................................................................................4
2.1.1. Môi trường kinh tế...............................................................................................................4
2.1.2. Môi trường xã hội.................................................................................................................4
2.1.3. Môi trường chính trị và luật pháp........................................................................................4
2.1.4. Môi trường tự nhiên.............................................................................................................4
2.1.5. Môi trường công nghệ..........................................................................................................4
2.1.6. Chính sách của nhà nước......................................................................................................4
2.2. Thực trạng hiện nay................................................................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
----------- ----------
BÁOO
NGHN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN
TRẠI NUÔI HEO SINH HỌC
CHẤT LƯỢNG CAO
ĐỊA ĐIỂM : ĐƯỜNG MẬU THÂN, KHÓM 5, PHƯỜNG 9, TP.CÀ MAU
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT TƯỜNG CÀ MAU
Tp.Hồ Chí Minh, tháng 5 năm
2014
Cà Mau, tháng 5 năm 2014
Dự Án Chăn Nuôi Heo Sinh Học Chất Lượng Cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Chăn Nuôi Heo Sinh Học Chất Lượng Cao - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Dự Án Chăn Nuôi Heo Sinh Học Chất Lượng Cao 9 10 110