Ktl-icon-tai-lieu

Dự án đầu tư khu liên hợp trồng trọt chăn nuôi chế biến sữa

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 411 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHU LIÊN HỢP TRỒNG TRỌT - CHĂN NUÔI - CHẾ BIẾN SỮA

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

KHU LIÊN HỢP TRỒNG TRỌTCHĂN NUÔI - CHẾ BIẾN SỮA

ĐỊA ĐIỂM

: CHDCND LÀO

CHỦ ĐẦU TƯ

:

Champasak - Tháng 3 năm 2012

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh

1

KHU LIÊN HỢP TRỒNG TRỌT - CHĂN NUÔI - CHẾ BIẾN SỮA

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

KHU LIÊN HỢP TRỒNG TRỌT
CHĂN NUÔI - CHẾ BIẾN SỮA

CHỦ ĐẦU TƢ

ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN VĂN MAI

MỤC LỤC

Champasak - Tháng 3 năm 2012
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh

2

KHU LIÊN HỢP TRỒNG TRỌT - CHĂN NUÔI - CHẾ BIẾN SỮA

PHẦN I: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ
**********
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư
 Chủ đầu tƣ
: ...
 Giấy phép ĐKKD : 
 Ngày đăng ký
:
 Đại diện pháp luật :
 Chức vụ
: Tổng Giám đốc
 Địa chỉ trụ sở
:
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin “”
 Tên “”
: Khu liên hợp trồng trọt - chăn nuôi - chế
biến sữa 
 Địa điểm xây dựng : Champasak, Lào
 Hình thức đầu tƣ
: Đầu tƣ xây dựng mới
: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý “” thông
qua ban Quản lý “” do chủ đầu tƣ thành lập.

 Hình thức quản lý

 Sản phẩm từ “”

: Sữa tƣơi tiệt trùng 

I.3. Sự cần thiết đầu tư “”
Trƣớc đây, bơ sữa vốn không phải là thực phẩm truyền thống ở các nƣớc châu Á.
Về sau này ngƣời dân châu Á nhận ra rằng sản phẩm bơ sữa, đặc biệt là sữa tƣơi nguyên
chất rất có lợi cho sức khỏe bởi chúng cung cấp nhiều chất dinh dƣỡng. Từ đó, ngƣời châu
Á ngày càng tiêu thụ nhiều sản phẩm bơ sữa hơn. Một nguyên nhân khác là do mức thu
nhập ngƣời dân tăng và các nƣớc châu Á đang hòa nhập vào quá trình toàn cầu hóa cũng là
những yếu tố khiến lƣợng tiêu thụ sữa tại Châu Á ngày càng gia tăng. Đáp ứng nhu cầu đó
ngành chăn nuôi bò sữa đặc biệt là đàn bò sữa cao sản ngày càng phát triển.
Tuy nhiên, việc chăn nuôi bò sữa cần có vốn đầu tƣ ban đầu khá cao, có vị trí địa lý
thuận lợi về khí hậu, đất đai, nguồn nƣớc… Ngoài ra cần phải có kinh nghiệm và tay nghề
kỹ thuật của chuyên gia thú y thì lúc đó mới phát triển bền vững đƣợc. Vì vậy sau nhiều
năm nỗ lực tăng đàn bò sữa, các nƣớc châu Á điển hình là 3 nƣớc Đông Dƣơng nhƣ Lào,
Campuchia, Việt Nam vẫn chỉ cung cấp đƣợc 10% - 25% nhu cầu ngƣời tiêu thụ, khiến
ngƣời dân phải tìm đến các sản phẩm ngoại nhập. Điều này sẽ ảnh hƣởng rấ...
---------------------------------------------------------------------------
 o Nguyên Xanh
1
KHU LIÊN HP TRNG TRT - CHĂN NUÔI - CH BIN SA
D ÁN ĐẦU TƯ
KHU LIÊN HP TRNG TRT-
CHĂN NUÔI - CH BIN SA
ĐỊA ĐIỂM : CHDCND LÀO
CH ĐẦU TƯ :
Champasak - Tháng 3 năm 2012
Dự án đầu tư khu liên hợp trồng trọt chăn nuôi chế biến sữa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án đầu tư khu liên hợp trồng trọt chăn nuôi chế biến sữa - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Dự án đầu tư khu liên hợp trồng trọt chăn nuôi chế biến sữa 9 10 965