Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Đầu Tư Máy Móc Mở Rộng Sản Xuất Xưởng May

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1450 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

DỰ ÁN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ
MỞ RỘNG SẢN XUẤT NGÀNH MAY
CỦA CÔNG TY TNHH MTV DỆT MAY GIA ĐỊNH

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH MTV DỆT MAY GIA ĐỊNH
ĐỊA ĐIỂM
: SỐ 86 LŨY BÁN BÍCH, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM

TP.Hồ Chí Minh – Tháng 9 năm 2013

20122012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

DỰ ÁN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ
MỞ RỘNG SẢN XUẤT NGÀNH MAY
CỦA CÔNG TY TNHH MTV DỆT MAY GIA ĐỊNH

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH MTV DỆT MAY
GIA ĐỊNH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

LÊ ĐÔNG TRIỀU

NGUYỄN VĂN MAI

TP.Hồ Chí Minh – Tháng 6 năm 2013

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN.............................................................5
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư..................................................................................................5
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án............................................................................................5
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án.....................................................................................5
CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG...................................................................8
II.1. Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam........................................................................8
II.2. Ngành dệt may Việt Nam................................................................................................8
II.3. Thị trường quần Jean Việt Nam................................................................................10
II.4. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Dệt may Gia Định.............................12
II.4.1. Tình hình sản xuất kinh doanh................................................................................12
II.4.2. Phân tích SWOT.......................................................................................................12
CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ........................................................................14
III.1. Sự cần thiết đầu tư......................................................................................................14
III.2. Mục tiêu dự án............................................................................................................14
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ..................................................................................15
IV.1. Vị trí........................................


----------- ----------
!"#$%&'(
)*+,$-./
0/ /(
#$% 10/ /(
(2 1+34567/'"'89:;<=>9=;
TP.Hồ Chí Minh – Tháng 9 năm 2013
20122012
Dự Án Đầu Tư Máy Móc Mở Rộng Sản Xuất Xưởng May - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Đầu Tư Máy Móc Mở Rộng Sản Xuất Xưởng May - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Dự Án Đầu Tư Máy Móc Mở Rộng Sản Xuất Xưởng May 9 10 975