Ktl-icon-tai-lieu

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHẤT TẨY RỬA

Được đăng lên bởi truongminhtuan234
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 502 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔ TẢ DỰ ÁN
1

2

TÊN DỰ ÁN

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY
SẢN XUẤT CHẤT TẨY RỬA

MỤC TIÊU 1. Mục tiêu về kinh tế:
CỦA DỰ ÁN
- Đáp ứng nhu cầu về chất tẩy rửa và hoá chất trong sản xuất
công nghiệp và tiêu dùng của nhân dân, tạo việc làm và thu nhập
ổn định cho trên 200 lao động công nghiệp, góp phần phát triển
kinh tế xã hội của địa phương, đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện
đại hoá của tỉnh Yên Bái.
- Tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu
tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
- Góp phần tăng thu ngoại tệ, chuyển giao công nghệ sản xuất
hiện đại, tăng thu ngân sách cho Nhà nước và phát triển kinh tế
của tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, mời gọi các nhà đầu
tư trong và ngoài nước đầu tư vào khu công nghiệp.
- Đối với nhà đầu tư: Thông qua dự án này để mở rộng lĩnh vực
sản xuất kinh doanh, đem lại lợi nhuận về tài chính và những
hiệu quả khác về xã hội.
2. Mục tiêu về xã hội:
- Dự án này sẽ đảm bảo các mục tiêu: Tăng thu cho ngân sách
địa phương; tiếp nhận công nghệ sản xuất tiên tiến hiện đại, tiến
tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, tạo tư duy sản xuất
công nghiệp có tính hàng hóa; giải quyết việc làm cho lao động
địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Yên
Bái theo định hướng, mục tiêu đã đề ra.

3

HÌNH THỨC
ĐẦU TƯ

1

Tổng vốn dự kiến

2

Đóng góp của chủ
đầu tư

100 tỷ đồng
- Tiền mặt.
- Cơ sở vật chất.
- Khác.

3

Giá thuê đất

Được áp dụng với mức giá thấp nhất
theo quy định của chính phủ và Đơn
giá thuê đất hàng năm của tỉnh Yên

Bái.
4

Vốn vay

5

Diện tích đất dự
kiến sử dụng

6

Quy mô dự án

Điều kiện vay: Được thế chấp tài
sản và giá trị quyền sử dụng đất để
vay tài chính theo quy định của các
ngân hàng thương mại.
30.000 m2
- 01 Khu vực khối văn phòng, điều
hành: 1.000 m2.
- 03 khu kho bãi (gồm nhà kho lưu
thiết bị nhập; Nhà kho chứa các bao
bì, hộp đựng thành phầm; Nhà kho
lưu thành phẩm): 9.000 m2.
- 03 Khu vực nhà máy, nhà xưởng
(gồm Nhà thí nghiệm; Dây chuyền
sản xuất; Nhà kiểm tra thành phẩm
12.000 m2.
- 01 nhà ăn: 2000m2.
- 01 Khu nhà vệ sinh cho công
nhân: 500 m2.
- 01 Khu nhà để xe: 2000 m2.
- Khuôn viên, đường giao thông nội
bộ, cây xanh : 11.000 m2.

7
4
5

6

THỜI GIAN
THỰC HIỆN
MONG
MUỐN ĐỐI
VỚI ĐỐI
TÁC NƯỚC
NGOÀI
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
DỰ ÁN

Nhu cầu lao động

200 công nhân.

Thời gian thực hiện dự án là 50 năm.
Phía Việt Nam mong muốn được hợp tác với đối tác có nhiều
kinh nghiệm và năng lực quản lý; Có khả năng thực lực về tài
chính; Có khả năng trong việc khai thác thị trường Việt Na...
MÔ TẢ DỰ ÁN
TÊN DỰ ÁN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY
SẢN XUẤT CHẤT TẨY RỬA
MỤC TIÊU
CỦA DỰ ÁN
1. Mục tiêu về kinh tế:
- Đáp ứng nhu cầu về chất tẩy rửa hoá chất trong sản xuất
công nghiệp và tiêu dùng của nhân dân, tạo việc làm và thu nhập
ổn định cho trên 200 lao động công nghiệp, góp phần phát triển
kinh tếhội của địa phương, đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện
đại hoá của tỉnh Yên Bái.
- Tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu
tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
- Góp phần tăng thu ngoại tệ, chuyển giao công nghệ sản xuất
hiện đại, tăng thu ngân sách cho Nhà nước phát triển kinh tế
của tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, mời gọi các nhà đầu
tư trong và ngoài nước đầu tư vào khu công nghiệp.
- Đối với nhà đầu: Thông qua dự án này để mở rộng lĩnh vực
sản xuất kinh doanh, đem lại lợi nhuận về tài chính những
hiệu quả khác về xã hội.
2. Mục tiêu về xã hội:
- Dự án này sẽ đảm bảo các mục tiêu: Tăng thu cho ngân sách
địa phương; tiếp nhận công nghệ sản xuất tiên tiến hiện đại, tiến
tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, tạo duy sản xuất
công nghiệp tính hàng hóa; giải quyết việc làm cho lao động
địa phương, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế của tỉnh Yên
Bái theo định hướng, mục tiêu đã đề ra.
HÌNH THỨC
ĐẦU TƯ
1 Tổng vốn dự kiến 100 tỷ đồng
2 Đóng góp của chủ
đầu tư
- Tiền mặt.
- Cơ sở vật chất.
- Khác.
3 Giá thuê đất Được áp dụng với mức giá thấp nhất
theo quy định của chính phủ Đơn
giá thuê đất hàngm của tỉnh Yên
1
2
3
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHẤT TẨY RỬA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHẤT TẨY RỬA - Người đăng: truongminhtuan234
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHẤT TẨY RỬA 9 10 300