Ktl-icon-tai-lieu

Dự án khai thác mỏ quặng Apatit

Được đăng lên bởi anhhoangtrang
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 4490 lần   |   Lượt tải: 21 lần
DU AN KHAI THAC MO
Dự án khai thác quặng Apatit

Lời nói đầu
Apatit là một nhóm các khoáng vật phosphat bao gồm hidroxylapatit,
floroapatit và cloroapatit. Các loại apatit này được gọi tên do trong thành phần tinh
thể của chúng có chứa các on OH-, F- và Cl-. Công thức chung của apatit thường
được biểu diễn theo dạng nhóm thành phần như Ca 5(PO4)3(OH, F, Cl), hoặc theo
công thức riêng của từng loại khoáng vật riêng lẻ tương ứng như: Ca 5(PO4)3(OH),
Ca5(PO4)3F và Ca5(PO4)3Cl.
Ở Việt Nam, quặng apatit Lào Cai được sử dụng chủ yếu để chế tạo phân bón
cho ngành nông nghiệp và xuất khẩu. Quặng apatit ở Lào Cai giàu hàm lượng
P2O5 được các nhà máy Supe Phốt phát và DAP sử dụng để sản xuất phân bón. Loại
có hàm lượng P2O5 nghèo hơn được sử dụng để làm phân lân nung chảy và loại
quặng nghèo có hàm lượng P2O5 dưới 18% được tuyển và sử dụng để sản xuất phân
bón và sản xuất phốt pho vàng.
CTCP đầu tư vốn & công nghệ mỏ Đông Phương được tổ chức hoạt động
và điều hành theo mô hình công ty cổ phần. Chúng tôi có thế mạnh về vốn và công
nghệ khai thác mỏ, bên cạnh đó đội ngũ nhân viên, kỹ sư nòng cốt có trình độ
chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khai khoáng và đặc biệt là khai
thác quặng apatit. Cùng với đơn vị tư vấn là Công ty Camine Resources – Inc có
địa chỉ tại 207-150 Easc 11th street North Vancouver, PC, Canada V7L 2G5đã tiến
hành nghiên cứu, khảo sát đánh giá thị trường, lựa chọn công nghệ tiên tiến nhất của
thế giới hiện nay, đảm bảo thu hồi quặng nghèo một cách tối ưu, chống lãng phí tài
nguyên (mà hiện này các công ty khai thác apatit không tận thu được số quặng
nghèo, phải đổ thải hoặc dùng làm vật liệu xây dựng), bên cạnh hiệu quả của công
nghệ, công tác bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ cũng được công ty Đông
Phương quan tâm nghiên cứu và ứng dụng. Với thiết bị hiện đại, vốn và đội ngũ kỹ
sư giầu kinh nghiệm chúng tôi cam kết sẽ thực hiện dự án một cách hiệu quả, đúng
pháp luật, tạo ra việc làm và nguồn ngân sách cho nhà nước.

PHẦN I
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DỰ ÁN

I - Chủ đầu tư:
Tên chủ dự án: CTCP đầu tư vốn & công nghệ mỏ Đông Phương
Địa chỉ: số 39/191 Minh Khai, phường Minh Khai, TP Hà Nội.
Điện thoại: 04 39227320 – Mobile: 094 7768 668
Giấy đăng ký kinh doanh: 0104189737 cấp ngày 29/9/2009, đăng ký thay đổi
lần thứ 09/03/2011 do Sở kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
II - Những căn cứ để xác định sự cần thiết để đầu tư.
1. Xuất xứ và căn cứ pháp lý.
- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010, có hiệu lực từ ngày
01/07/2011.
- Ng...
DU AN KHAI THAC MO
Dự án khai thác quặng Apatit
Lời nói đầu
Apatit là một nhóm các khoáng vật phosphat bao gồm hidroxylapatit,
floroapatit cloroapatit. Các loại apatit này được gọi tên do trong thành phần tinh
thể của chúng chứa các on OH
-
, F
-
Cl
-
. Công thức chung của apatit thường
được biểu diễn theo dạng nhóm thành phần n Ca
5
(PO
4
)
3
(OH, F, Cl), hoặc theo
công thức riêng của từng loại khoáng vật riêng lẻ tương ứng như: Ca
5
(PO
4
)
3
(OH),
Ca
5
(PO
4
)
3
F và Ca
5
(PO
4
)
3
Cl.
Việt Nam, quặng apatit Lào Cai được sử dụng chủ yếu để chế tạo phân bón
cho ngành nông nghiệp xuất khẩu. Quặng apatit Lào Cai giàu hàm lượng
P
2
O
5
được các nhà máy Supe Phốt phát DAP sử dụng để sản xuất phân bón. Loại
hàm lượng P
2
O5 nghèo hơn được sử dụng đ làm phân lân nung chảy loại
quặng nghèo có hàm lượng P2O5 dưới 18% được tuyển và sử dụng để sản xuất phân
bón và sản xuất phốt pho vàng.
CTCP đầu vốn & công nghệ mỏ Đông Phương được tổ chức hoạt động
điều hành theo hình công ty cổ phần. Chúng tôi thế mạnh về vốn công
nghệ khai thác mỏ, bên cạnh đó đội ngũ nhân viên, kỹ sư nòng cốt trình độ
chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khai khoáng đặc biệt khai
thác quặng apatit. Cùng với đơn vị vấn Công ty Camine Resources Inc
địa chỉ tại 207-150 Easc 11
th
street North Vancouver, PC, Canada V7L 2G5đã tiến
hành nghiên cứu, khảo sát đánh giá thị trường, lựa chọn công nghệ tiên tiến nhất của
thế giới hiện nay, đảm bảo thu hồi quặng nghèo một cách tối ưu, chống lãng ptài
nguyên (mà hiện này các công ty khai thác apatit không tận thu được s quặng
nghèo, phải đổ thải hoặc dùng làm vật liệu xây dựng), bên cạnh hiệu quả của công
nghệ, công tác bảo v môi trường trong khai thác m cũng được công ty Đông
Phương quan tâm nghiên cứu ứng dụng. Với thiết bị hiện đại, vốn đội ngũ kỹ
giầu kinh nghiệm chúng tôi cam kết sẽ thực hiện dự án một cách hiệu quả, đúng
pháp luật, tạo ra việc làm và nguồn ngân sách cho nhà nước.
Dự án khai thác mỏ quặng Apatit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án khai thác mỏ quặng Apatit - Người đăng: anhhoangtrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Dự án khai thác mỏ quặng Apatit 9 10 579