Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Nhà Máy Tái Chế Nhựa Phế Liệu

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1605 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN

NHÀ MÁY TÁI CHẾ NHỰA
PHẾ LIỆU

Địa điểm

: Thôn Bến, xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư

: Công ty TNHH Hối Dương

Hưng Yên - Tháng 04 năm
2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN

NHÀ MÁY TÁI CHẾ NHỰA
PHẾ LIỆU
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH HỐI DƯƠNG
(Giám đốc)

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
(Phó Tổng Giám Đốc)

NGUYỄN THU THỦY

NGUYỄN BÌNH MINH

Hưng Yên - Tháng 04 năm
2014
Quảng Nam - Tháng 05 năm

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN DỰ ÁN...........................................................................1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư.........................................................................................1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án...................................................................................1
I.3. Cơ sở pháp lý...........................................................................................................2
I.4. Sự cần thiết đầu tư dự án.......................................................................................3
CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG......................................................................4
II.1. Địa điểm đầu tư......................................................................................................4
II.2. Điều kiện tự nhiên..................................................................................................4
II.3. Nhận xét chung......................................................................................................4
CHƯƠNG III: NỘI DUNG DỰ ÁN.............................................................................5
III.1. Quy mô dự án.......................................................................................................5
III.2. Các hạng mục đầu tư...........................................................................................5
III.3. Thời gian thực hiện dự án...................................................................................5
III.4. Thị trường cung – cầu.........................................................................................5
III.5. Quy trình sản xuất...............................................................................................5
III.5.1. Quy trình thu gom....................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
----------- ----------
THUYẾT MINH
BÁOO ĐẦU TƯ DỰ ÁN
NHÀ MÁY TÁI CHẾ NHỰA
PHẾ LIỆU
Địa điểm : Thôn Bến, xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Hối Dương
Hưng Yên - Tháng 04 năm
2014
Dự Án Nhà Máy Tái Chế Nhựa Phế Liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Nhà Máy Tái Chế Nhựa Phế Liệu - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Dự Án Nhà Máy Tái Chế Nhựa Phế Liệu 9 10 991