Ktl-icon-tai-lieu

Dự toán giá xây dựng

Được đăng lên bởi xaudung1994
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 933 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dự toán GXD - 

CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG - GIÁ NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG (TRƯỚC VAT)

Địa phương:

1
Thành ph à Nng

#N/A

Mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công

#N/A

Giá xăng
Giá dầu Diezel
Giá điện

19,909 đ/lít
19,545 đ/lít
1,622 đ/kWh

1

Dự toán GXD - 

BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG
Theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng
- Mức lương đầu vào sử dụng để xác định đơn giá nhân công (LNC):

STT

MÃ HIỆU

CẤP BẬC

HỆ SỐ LƯƠNG
(HCB)

BẢNG SỐ 1: BẢNG ĐƠN GIÁ CÔNG NHÂN XÂY DỰNG
Nhóm I
N1207
2.0
N1257
2.5
N1277
2.7
N1307
3.0
N1327
3.2
N1337
3.3
N1357
3.5
N1377
3.7
N1407
4.0
N1437
4.3
N1457
4.5
N1477
4.7
N1507
5.0
N1527
5.2
N1557
5.5
N1607
6.0
N1707
7.0

1.830
1.995
2.061
2.160
2.238
2.277
2.355
2.433
2.550
2.688
2.780
2.872
3.010
3.120
3.285
3.560
4.200

Nhóm II
2

#N/A

LƯƠNG CẤP BẬC
(LCB=
LNCxHCB) (đ/tháng)

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

GNC (đ/công)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dự toán GXD - 

STT

MÃ HIỆU

CẤP BẬC

HỆ SỐ LƯƠNG
(HCB)

N2207
N2257
N2277
N2307
N2327
N2357
N2377
N2407
N2427
N2437
N2457
N2477
N2507
N2527
N2557
N2607
N2707

2.0
2.5
2.7
3.0
3.2
3.5
3.7
4.0
4.2
4.3
4.5
4.7
5.0
5.2
5.5
6.0
7.0

2.070
2.255
2.329
2.440
2.524
2.650
2.734
2.860
2.962
3.013
3.115
3.217
3.370
3.488
3.665
3.960
4.650

LƯƠNG CẤP BẬC
(LCB=
LNCxHCB) (đ/tháng)
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

GNC (đ/công)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ghi chú:
1) Nhóm I:
- Mộc, nề, sắt, bê tông, cốp pha, hoàn thiện, đào đất, đắp đất;
- Khảo sát xây dựng (bao gồm cả đo đạc xây dựng);
- Vận hành các loại máy xây dựng (máy làm đất, máy đầm, máy nâng hạ, máy khoan, máy đóng ép cọc, máy bơm, máy hàn…)
2) Nhóm II:
- Các công tác không thuộc nhóm I
3

Dự toán GXD - 

STT

MÃ HIỆU

CẤP BẬC

HỆ SỐ LƯƠNG
(HCB)

BẢNG SỐ 2: BẢNG ĐƠN GIÁ KỸ SƯ TRỰC TIẾP
N28108
1.0
N28208
2.0
N28308
3.0
N28408
4.0
N28458
4.5
N28508
5.0
N28608
6.0
N28708
7.0
N28808
8.0

2.340
2.650
2.960
3.270
3.425
3.580
3.890
4.200
4.510

LƯƠNG CẤP BẬC
(LCB=
LNCxHCB) (đ/tháng)

GNC (đ/công)

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ghi chú:
Đối với kỹ sư trực tiếp thực hiện một số công tác như khảo sát, thí nghiệm,... được xác định trong hệ thống
định mức dự toán hiện hành, cấp bậc, hệ số lương áp dụng theo bảng số 2.
BẢNG SỐ 3: BẢNG ĐƠN GIÁ NGHỆ NHÂN
I
II

6.25
6.73

#N/A
#N/A

Ghi chú:
Đối với nghệ...
Dự toán GXD - www.giaxaydung.vn
1
CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG - GIÁ NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG (TRƯỚC VAT)
Địa phương: 1 #N/A
Mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công #N/A
Giá xăng 19,909 đ/lít
Giá dầu Diezel 19,545 đ/lít
Giá điện 1,622 đ/kWh
Thành ph à Nng
Dự toán giá xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự toán giá xây dựng - Người đăng: xaudung1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Dự toán giá xây dựng 9 10 750