Ktl-icon-tai-lieu

đúc li tâm

Được đăng lên bởi anhlavodoi0806
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 55 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP ĐÚC LI TÂM
PHƯƠNG PHÁP ĐÚC LI TÂM:
PHƯƠNG PHÁP ĐÚC LI TÂM: Đúc li tâm Đúc li tâm là một dạng khác để đưa kim loại
lỏng vào khuôn. Khuôn được làm bằng kim loại, đặt trên máy đúc li tâm. Khi khuôn đang
quay tròn, hệ thống rót được thiết kế sắn, rót kim loại vào khuôn. Với lực quay li tâm sẽ
giới hạn chiều dày vật đúc đúng như thiết kế, với sự hỗ trợ của lực li tâm, kim loại sẽ xít
chặt. Tuy nhiên, đúc li tâm sẽ chỉ áp dụng cho các chi tiết có dạng tròn như dạng tang
trống. Nhưng đổi lại, có tính của vật đúc sẽ được cải thiện đáng kể vì có lực li tâm và
khuôn kim loại nên tổ chức nhỏ mịn.
Video tham khảo:
Đúc đồng:

Ưu điểm:
 Đúc được vật đúc tròn xoay rỗng mà không cần dùng lõi do đó tiết kiệm được vật liệu và
công làm lõi.
 Không cần dùng hệ thống rót nên tiết kiệm được kim loại.
 Do tác dụng của lực ly tâm mà kim loại điền đầy khuôn tốt, có thể đúc được vật mỏng.
 Không cần đậu ngót do kim loại điền đầy tốt.
 Vỏ đúc ít rỗ xỉ do xỉ và tạp chất nhẹ tập trung vào mặt trong (chúng chịu lực ly tâm bé).
 Tổ chức kim loại mịn chặt do kết tinh dưới tác dụng của lực ly tâm.
Nhược điểm:
 Khuôn đúc cần có độ bền cao do làm việc ở nhiệt độ cao, lực ép của kim loại lỏng lớn.
 Khó đạt được đường kính lỗ vật đúc chính xác, do khó định lượng chính xác lượng kim




loại lỏng trước khi rót.
Chất lượng bề mặt trong của vật đúc kém, do chứa nhiều tạp chất và xỉ.
Khuôn quay ở tốc độ cao nên cần cân bằng và kín để đảm bảo an toàn.
Vật đúc dễ bị thiên tích do khối lượng riêng của các kim loại trong hợp kim khác nhau
nên chịu lực ly tâm khác nhau.
Tuy nhiên có thể lợi dụng tính chất này chế tạo các chi tiết có nhiều lớp kim loại khác
nhau (ví dụ: chế tạo bạc ngoài là thép, trong là đồng thanh).

...
PHƯƠNG PHÁP ĐÚC LI TÂM
PHƯƠNG PHÁP ĐÚC LI TÂM:
PHƯƠNG PHÁP ĐÚC LI TÂM: Đúc li tâm Đúc li tâm là một dạng khác để đưa kim loại
lỏng vào khuôn. Khuôn được làm bằng kim loại, đặt trên máy đúc li tâm. Khi khuôn đang
quay tròn, hệ thống rót được thiết kế sắn, rót kim loại vào khuôn. Với lực quay li tâm sẽ
giới hạn chiều dày vật đúc đúng như thiết kế, với sự hỗ trợ của lực li tâm, kim loại sẽ xít
chặt. Tuy nhiên, đúc li tâm sẽ chỉ áp dụng cho các chi tiết có dạng tròn như dạng tang
trống. Nhưng đổi lại, có tính của vật đúc sẽ được cải thiện đáng kể vì có lực li tâm và
khuôn kim loại nên tổ chức nhỏ mịn.
Video tham khảo:
Đúc đồng:
Ưu điểm:
Đúc được vật đúc tròn xoay rỗng mà không cần dùng lõi do đó tiết kiệm được vật liệu và
công làm lõi.
Không cần dùng hệ thống rót nên tiết kiệm được kim loại.
Do tác dụng của lực ly tâm mà kim loại điền đầy khuôn tốt, có thể đúc được vật mỏng.
Không cần đậu ngót do kim loại điền đầy tốt.
Vỏ đúc ít rỗ xỉ do xỉ và tạp chất nhẹ tập trung vào mặt trong (chúng chịu lực ly tâm bé).
Tổ chức kim loại mịn chặt do kết tinh dưới tác dụng của lực ly tâm.
Nhược điểm:
Khuôn đúc cần có độ bền cao do làm việc ở nhiệt độ cao, lực ép của kim loại lỏng lớn.
Khó đạt được đường kính lỗ vật đúc chính xác, do khó định lượng chính xác lượng kim
loại lỏng trước khi rót.
Chất lượng bề mặt trong của vật đúc kém, do chứa nhiều tạp chất và xỉ.
Khuôn quay ở tốc độ cao nên cần cân bằng và kín để đảm bảo an toàn.
Vật đúc dễ bị thiên tích do khối lượng riêng của các kim loại trong hợp kim khác nhau
nên chịu lực ly tâm khác nhau.
Tuy nhiên có thể lợi dụng tính chất này chế tạo các chi tiết có nhiều lớp kim loại khác
nhau (ví dụ: chế tạo bạc ngoài là thép, trong là đồng thanh).
đúc li tâm - Người đăng: anhlavodoi0806
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đúc li tâm 9 10 455