Ktl-icon-tai-lieu

Dụng cụ đo và cách đo các đại lượng điện

Được đăng lên bởi khoatran16795
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1572 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Dụng cụ đo và cách đo các đại lượng điện
Đo dòng điện


Dụng cụ đo dòng điện là Ampe kế, ký hiệu



Cách mắc : bao giờ cũng mắc nối tiếp với tải cần đo Để đảm bảo chính xác, điện trở Ampe kế
phải nhỏ (hình 4-13), hơn nữa khi đo Ampe kế tiêu thụ một công suất : Pa = I2Ra.



Mở rộng thang đo : khi dòng điện cần đo vượt quá giới hạn của cơ cấu đo, người ta phải mở
rộng cỡ đo cho Ampe kế bằng cách mắc điện trở song song cơ cấu và gọi là “sun” (hình 4-14). Ta có
biểu thưc:

n được gọi là bội số của sun, nó cho biết khi mắc sun thì cỡ đo của Ampe kế được mở rộng bao
nhiêu lần so với lúc chưa mắc sun, tức I = n.Icc. suy ra điện trở sun là:

Đo điện áp
- Dụng cụ đo điện áp là Vôn kế, ký hiệu

- Cách mắc : Vôn kế được mắc song song với tải (hình 4-15).- Theo hình vẽ ta có :
gây ra
sai số đo, để đảm bảo chính xác IV phải nhỏ tức RV phải lớn. Mặt khác, PV = U2/RV, để giảm PV thì RV phải
lớn và cỡ đo của V-kế càng lớn, điện trở trong của nó phải càng lớn. Người ta có thể sử dụng các cơ cấu
đo từ điện, điện từ, điện động và sắt điện động để chế tạo V-kế.- Mở rộng thang đo : để mở rộng thang
đo, người ta dùng điện trở phụ mắc nối tiếp với cơ cấu cần đo (hình 4-16).

m là bội số của điện trở phụ, nó cho biết cỡ đo của Vôn kế được mở rộng bao nhiêu lần so với khi
chưa mắc điện trở phụ : RP = (m-1)Rcc.

Khi cần đo điện áp rất lớn, người ta dùng máy biến điện áp.

Đo điện trở
Có nhiều phương pháp đo điện trở, mỗi phương pháp có một đặc điểm và phạm vi sử dụng thích
hợp.

Phương pháp dùng V­kế và A­kế
Với phương pháp này ta có 2 cách mắc như hình trong đoạn video sau. Ở hình 4-17a, ta có

, Ra càng lớn thì càng ảnh hưởng đến độ chính xác, vì vậy sơ đồ dùng đo các điện

trở lớn và trung bình.Ở hình 4-17b, ta có
nhỏ.

dùng để đo các điện trở

Phương pháp dùng cầu đo điện trở
Để đo điện trở chính xác hơn, người ta dùng phương pháp so sánh với điện trở mẫu bằng cách
dùng cầu đo điện trở.Hình 4-18 là sơ đồ cầu đo điện trở, khi ta điều chỉnh R 3 sao cho điện kế chỉ
không, tức điện thế hai điểm c và d bằng nhau, lúc này cầu đo đã cân bằng, ta có : I1 = I2 ; I3 =
I4I1R1 = I3R3 ; I2R2 = I4Rx.Chia các biểu thức cho nhau ta được :

Trong các cầu đo, thường tỷ số R2/R1 chọn bằng 1, 10, 100, biết R3 ta tính được Rx.
Dụng cụ đo điện trở đọc số thẳng là Ôm kế (Ω-kế) hay Mêgaôm kế (MΩ-kế). a. Ôm kết có số chỉ phụ
thuộc điện áp nguồnTheo sơ đồ ôm kế có chỉ phụ thuộc U ta có:

Và góc quay:
Nếu S1U = hằng số và RP + Rcc =
hằng số thì α phụ thuộc Rx : α =f(Rx).Trong quá trình sử dụng, U gi...
D ng c đo và cách đo các đ i l ng đi n ượ
Đo dòng đi n
Dụng cụ đo dòng điện là Ampe kế, ký hiệu
Cách mắc : bao giờ cũng mắc nối tiếp với tải cần đo Để đảm bảo chính xác, điện trở Ampe kế
phải nhỏ (hình 4-13), hơn nữa khi đo Ampe kế tiêu thụ một công suất : Pa = I2Ra.
Mở rộng thang đo : khi dòng điện cần đo vượt quá giới hạn của cơ cấu đo, người ta phải mở
rộng cỡ đo cho Ampe kế bằng cách mắc điện trở song song cơ cấu và gọi là “sun” (hình 4-14). Ta có
biểu thưc:
n được gọi là bội số của sun, cho biết khi mắc sun thì cỡ đo của Ampe kế được mở rộng bao
nhiêu lần so với lúc chưa mắc sun, tức I = n.I
cc
. suy ra điện trở sun là:
Đo đi n áp
- Dụng cụ đo điện áp là Vôn kế, ký hiệu
- Cách mắc : Vôn kế được mắc song song với tải (hình 4-15).- Theo hình vẽ ta có : gây ra
sai số đo, để đảm bảo chính xác I
V
phải nhỏ tức R
V
phải lớn. Mặt khác, P
V
= U
2
/R
V
, để giảm P
V
thì R
V
phải
lớn và cỡ đo của V-kế càng lớn, điện trở trong của nó phải càng lớn. Người ta có thể sử dụng các cơ cấu
đo từ điện, điện từ, điện động và sắt điện động để chế tạo V-kế.- Mở rộng thang đo : để mở rộng thang
đo, người ta dùng điện trở phụ mắc nối tiếp với cơ cấu cần đo (hình 4-16).
m bội số của điện trở phụ, cho biết cỡ đo của Vôn kế được mở rộng bao nhiêu lần so với khi
chưa mắc điện trở phụ : R
P
= (m-1)R
cc
.
Dụng cụ đo và cách đo các đại lượng điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dụng cụ đo và cách đo các đại lượng điện - Người đăng: khoatran16795
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Dụng cụ đo và cách đo các đại lượng điện 9 10 126