Ktl-icon-tai-lieu

dung dịch quá bão hòa đường

Được đăng lên bởi danghuynhaitrang
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 4134 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỞ ĐẦU
Kết tinh là quá trình quan trọng trong sản xuất đường. quá trình kết tinh chịu ảnh hưởng
của nhiều yếu tố mà chủ yếu và quan trọng nhất chính là độ quá bão hòa của dung dịch. Dung
dịch saccharose ở trạng thái quá bão hòa thì mới có thể kết tinh đường.
Đây là tổng kết những gì em đã tìm hiểu được về dung dịch quá bão hòa trong kết tinh
đường.
Cảm ơn cô Hồ Xuân Hương đã hướng dẫn nhiệt tình, truyền dạy cho em nhiều kiến thức
bổ ích. Tuy nhiên, do lượng kiến thức còn hạn hẹp nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót.
Vì vậy, kính mong sự góp ý của cô để em thấy những thiếu sót và bổ sung vốn kiến thức cho
mình.

NỘI DUNG
I. Kết tinh đường
Mục đích chuyển đường saccharose từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn (kết tinh dạng
tinh thể).
Kết tinh đường diễn ra trên cơ sở dung dịch bão hòa hay quá bão hòa.
Sản phẩm cuối của quá trình kết tinh đường là đường non.
II.Một số khái niệm
2.1.Độ hòa tan của dung dịch đường
Là số phần chất tan hòa tan trong một phần dung môi (nước).
Đặc trưng bởi hệ số hòa tan: là số gam đường tan trong 100 gam nước.
Trong dung dịch không tinh khiết độ hòa tan của đường saccharose phụ thuộc vào nhiệt độ
và các chất không đường. Nhiệt độ tăng thì độ hòa tan của đường saccharose trong dung dịch
tăng lên và nhiệt độ giảm thì độ hòa tan của đường saccharose trong dung dịch giảm xuống. Đa
số chất không đường vô cơ ( NaCl,KCl, CaCl2…) làm tăng độ hòa tan của đường saccharose
trong dung dịch và đa số chất không đường hữu cơ (muối hữu cơ, đường khử…) làm giảm độ
hòa tan của đường saccharose trong dung dịch.
Chất không đường thay đổi tùy theo loại mía, thổ nhưỡng khu vực, điều kiện khí hậu, tình
hình bón phân, thời kỳ mía chín và phương pháp làm sạch…Do đó độ hòa tan của dung dịch
đường không tinh khiết không thể soạn thành bảng số liệu thông đọng được, chỉ có thể kết hợp
điều kiện cụ thể tiến hành đo,phù hợp với yêu cầu sử dụng độ hòa tan của dung dịch đường
không tinh khiết.
2.2.Dung dịch bão hòa
Là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan hay là dung dịch có nồng độ chất tan lớn
nhất ứng với một nhiệt độ xác định nào đó.
Dung dịch bão hòa là dung dịch bền.
2.3.Dung dịch quá bão hòa
Là dung dịch có nồng độ chất tan lớn hơn nồng độ chất tan của dung dịch bão hòa ở cùng
một nhiệt độ.Đường chỉ kết tinh từ dung dịch này bằng cách làm bay hơi nước hoặc làm lạnh để
giảm độ hòa tan của đường.
Là dung dịch không bền có xu hướng tách bớt chất tan để nồng độ giảm đi trở thành trạng
thái bão hòa, trạng thái bền của dung dịch.
Ví dụ: Đường ở 70...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dung dịch quá bão hòa đường - Người đăng: danghuynhaitrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
dung dịch quá bão hòa đường 9 10 620