Ktl-icon-tai-lieu

Dung sai kỹ thuật đo - Chương 5

Được đăng lên bởi giang10071281@gmail.com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 4575 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 5:

CÁC MỐI GHÉP THÔNG DỤNG

1. Dung sai lắp ghép ổ lăn:
1.1 Cấp chính xác ổ lăn
 Theo TCVN 1484 – 85 quy định 5 cấp chính xác chế tạo ổ

lăn: 0, 6, 5, 4, 2 theo thứ tự độ chính xác chế tạo tăng dần.
Cấp chính xác

0

6

5

4

2

Độ đảo hướng kính
(µm)

20

10

5

3

2,5

Giá thành tương đối

1

1,3

2

4

10

Chương 5:

CÁC MỐI GHÉP THÔNG DỤNG

Ký hiệu ổ: 6 – 205. Trong
đó cấp chính xác 6, số hiệu là
205
Ổ lăn được lắp với trục
theo bề mặt trụ trong của vòng
trong và lắp với lỗ thân hộp
theo bề mặt trụ ngoài của
vòng ngoài..
D được gọi là trục cơ sở, d
được gọi là lỗ cơ sở

D
d

1. Dung sai lắp ghép ổ lăn:
1.1 Cấp chính xác ổ lăn

B

Chương 5:

CÁC MỐI GHÉP THÔNG DỤNG

1. Dung sai lắp ghép ổ lăn:
Ví dụ:
 Kích thước: Ø160H7
Lắp theo hệ thống
trục, lỗ Ø160, miền
dung sai H7
 Kích thước: Ø75k6
Lắp theo hệ thống
lỗ, trục Ø75, miền
dung sai k6

Chương 5:

CÁC MỐI GHÉP THÔNG DỤNG

2. Dung sai lắp ghép then:
Then bằng

Then bán nguyệt

Chương 5:

CÁC MỐI GHÉP THÔNG DỤNG

2. Dung sai lắp ghép then:

3
h

t2

b

t1

2
d

1
Dung sai kích thước tra theo tiêu chuẩn TCVN 2245 - 99

d - t1
d + t2

Với chức năng
truyền mômen xoắn
và dẫn hướng, lắp
ghép then được thực
hiện theo bề mặt
bên và theo kích
thước b

Chương 5:

CÁC MỐI GHÉP THÔNG DỤNG

2. Dung sai lắp ghép then:

Js9
và bạc
h9

h

t2

d

1

Nếu chiều dài then
lớn thì then lắp với rãnh
bạc theo D10 và rãnh trục H 9
h9

3

h9

d - t1
d + t2

N9
h9

b

t1

Miền dung sai kích
thước b của then được
chọn là h9. Kiểu lắp
thông dụng trong sản 2
xuất hàng loạt then lắp
với trục là:

Chương 5:

CÁC MỐI GHÉP THÔNG DỤNG

2. Dung sai lắp ghép then:
Lựa chọn mối ghép then: Tùy theo chức năng của mối ghép
then mà ta có thể lựa chọn kiểu lắp tiêu chuẩn như sau:

Dung sai chiều rộng then
Dung sai chiều rộng rãnh trên trục

Dung sai chiều rộng rãnh trên bạc

Chương 5:

CÁC MỐI GHÉP THÔNG DỤNG

2. Dung sai lắp ghép then:
 Vùng I - sử dụng khi mối ghép then có chiều dài lớn l > 2d
 Vùng II - sử dụng khi cố định bạc lắp trên trục
 Vùng III - sử dụng đối với then dẫn hướng, bạc di trượt dọc
trục

Chương 5:

CÁC MỐI GHÉP THÔNG DỤNG

3. Dung sai lắp ghép then hoa:
Then hoa dạng răng chữ nhật (sử dụng phổ biến nhất), răng
thân khai, răng hình thang và răng tam giác

Chương 5:

CÁC MỐI GHÉP THÔNG DỤNG

3. Dung sai lắp ghép then hoa:
Then hoa dạng răng chữ nhật
 Định tâm theo đường kính d
Sử dụng phương pháp này
khi yêu cầu độ chính xác đồng
tâm mối ghép cao và yêu cầu
độ cứng của chi tiết then hoa
cao tới mức khôn...
Chương 5: CÁC MỐI GHÉP THÔNG DỤNG
1. Dung sai lắp ghép ổ lăn:
1.1 Cấp chính xác ổ lăn
Theo TCVN 1484 – 85 quy định 5 cấp chính xác chế tạo ổ
lăn: 0, 6, 5, 4, 2 theo thứ tự độ chính xác chế tạo tăng dần.
Cấp chính xác 0 6 5 4 2
Độ đảo hướng kính
(µm)
20 10 5 3 2,5
Giá thành tương đối 1 1,3 2 4 10
Dung sai kỹ thuật đo - Chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dung sai kỹ thuật đo - Chương 5 - Người đăng: giang10071281@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Dung sai kỹ thuật đo - Chương 5 9 10 497