Ktl-icon-tai-lieu

dung sai lắp ghép

Được đăng lên bởi hoangduyphuong
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1698 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIỂU
Bộ môn: Dung
ắp ghép.
LUsaiẬlN

Đề tài:

Dung sai truyền động bánh
răng.

Giáo viên hướng dẫn: KS. Nguyễn Hữu Thường.
Sinh viên: Trần Thế Quang.
MSSV: 11048351.

Tổng quan về truyền động
bánh răng:
Bánh răng là chi tiết thông dụng để tryền động lực và
tryền động quay từ trục này sang trục kia, có thể thay
đổi vận tốc quay và hướng chuyển động.
Theo vị trí tương đối giữa các trục bánh răng được
chia làm 3 loại:
Bánh răng trụ dùng để truyền chuyển động giữa hai
trục song song với nhau.
Bánh răng côn dùng để chuyển động giữa hai trục cắt
nhau.
Bánh vít và trục vít dùng để truyền động quay giữa hai
trục chéo nhau.

• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

I.Các yêu cầu kỹ thuật của truyền động
bánh răng:
1.1 Truyền động chính xác:
•

•

Là yêu cầu về sự phối hợp chính xác về
góc quay của bánh dẫn và bánh bị dẫn
trong truyền động. Bánh răng thường có
mô đun nhỏ, chiều dài chiều dài răng
không lớn, làm việc với tải trọng nhỏ. VD :
Dụng cụ đo, máy gia công bánh răng,…

1.2. Truyền động độ cao tốc:
• Mức quay chính xác làm việc êm, bánh
răng phải có tốc độ ổn định, không có sự
thay đổi tức thời về vận tốc gây va đập và
ồn. Bánh răng có mô đun trung bình,
chiều dài răng lớn tốc độ vòng có thể đạt
đến 120 ÷ 150 (m/s), công suất truyền
động đến 40.000 KW. VD: Hộp tốc độ, tua
bin,…

1.3. Truyền động công suất lớn:
• Truyền động với tốc độ nhỏ nhưng
moomen xoắn lớn, mức tiếp xúc mặt răng
lớn đặc biệt là tiếp xúc theo chiều dài
răng nhằm đảm bảo độ bền của răng.
Bánh răng có mô đun lớn và chiều dài
răng lớn. VD: Cần trục, pa lăng trong máy
cán thép,…

1.4. Độ hở mặt bên:
• Bất kì răng nào cũng có độ hở mặt bên
giữa các mặt răng phía không làm việc
của cặp răng ăn khớp(khe hở cạnh răng).
Độ hở tạo điều kiện cho bôi trơn mặt
răng, bồi thường cho sai số giãn nở nhiệt,
tránh kẹt răng.

II. Tiêu chuẩn dung sai và cấp chính xác
của bánh răng và truyền động:
• 2.1 Cấp chính xác:
•

Theo TCVN 1067 – 84 , thì tùy theo mức chính xác
chế tạo bánh răng và truyền động mà người ta phân
ra 12 cấp chính xác từ cấp 1 đến cấp 12. Cấp 1 là
mức chính xác cao nhất, cấp 12 là thấp nhất. Ỡ cấp
1 và 2 hiện chưa quy định trị số dung sai va sai lệch
giới hạn cho phép của các thông số.

•

Ở mỗi cấp chính xác quy định giá trị dung sai và
sai lệch giới hạn cho phép của các thông số đánh
giá mức chính xác.

2.2 Chọn cấp chính xác cho truyền
động bánh răng:
• Quyết định cấp chính xác của truyền động bánh răng phải dựa
vào điều kiện là...
B môn: Dung sai l p ghép.
Đ tài: Dung sai truy n đ ng bánh
răng.
Giáo viên h ng d n: KS. Nguy n H u Th ng.ướ ườ
Sinh viên: Tr n Th Quang. ế
MSSV: 11048351.
TI U
LU N
dung sai lắp ghép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dung sai lắp ghép - Người đăng: hoangduyphuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
dung sai lắp ghép 9 10 796