Ktl-icon-tai-lieu

Dung sai lắp ghép

Được đăng lên bởi ngan-trn
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 5340 lần   |   Lượt tải: 9 lần
DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT- Tài liệu HS
chương 2. DUNG SAI LẮP GHÉP CÁC BỀ MẶT TRỤ TRƠN
1.1.

QUI ĐỊNH DUNG SAI CÁC KÍCH THƯỚC

1.1.1.

Khái niệm về độ chính xác gia công

Độ chính xác gia công là mức độ chính xác đạt được khi gia công so với yêu
cầu thiết kế. Độ chính xác gia công được biểu thị về các sai số về kích thước, sai
lệch về hình dáng hình học, về vị trí tương đối giữa các yếu tố hình học của chi tiết
được biểu thị bằng dung sai chế tạo . Độ chính xác gia công còn được thể hiện ở độ
nhẵn bề mặt hay còn gọi là độ nhám.
1.1.2.
Dung sai
Khi chế tạo một sản phẩm do nhiều yếu tố khách quan như: độ chính xác của
máy gia công, của dụng cụ cắt gọt, dụng cụ đo, tay nghề người thợ… nên ta không
thể thực hiện một cách chính xác để có các sản phẩm gia công chính xác, giống
nhau hàng loạt được. Vì vậy người ta cho phép kích thước của sản phẩm làm ra
được sai số trong một phạm vi nhất định nào đó. Phạm vi đó được gọi là dung sai
kích thước.
TCVN 2244-99 qui định 20 cấp chính xác kí hiệu ITO1; ITO, IT1..., IT118 đối với
KT đến 3150mm. Cụ thể: IT01,IT0 : dành cho tương lai
-

IT1IT4 dùng cho các KT yêu cầu độ chính xác rất cao như các KT của mẫu
chuẩn, KT chính xác cao của chi tiết trong dụng cụ đo.

-

IT5,IT6 thường sử dụng trong lĩnh vực cơ khí chính xác.

-

IT7,IT8 thường sử dụng trong lĩnh vực cơ khí thông dụng.

-

IT9IT11 thường sử dụng trong lĩnh vực cơ khí lớn (chi tiết có KT lớn).

-

IT12IT16 thường sử dụng đối với những KT chi tiết yêu cầu gia công thô.
CCX

IT5

IT6

IT7

IT8 IT9

IT17

a

7

10

16

25

1600 2500

40

IT18

1.1.3.Sai lệch cơ bản sử dụng trong hệ ISO
Để tạo nên mối ghép với độ hở và độ dôi khác nhau trong hệ ISO đối với kích
thước đến 500mm sử dụng 27 kiểu sai lệch cơ bản của trục và lỗ. Ký hiệu: a, b, c, cd, d, e,
ef, f, fg, g, h, j(jz), k, m, n, p, r, s, t, u, v, x, y, z, za, zb, zc.
Sau đây là sơ đồ phân bố miền dung sai

1

DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT- Tài liệu HS
A
0

B

+
b

a

C
c

zc

H
js

k

0
K

h

ZC

a.

Sai lệch A-H (a-h) dùng để tạo miền dung sai trong mối ghép có độ hở

b.

Sai lệch J-N(j,n) dùng để tạo miền dung sai trong mối ghép trung gian

c.

d.

Sai lệch P-ZC(p-zc) dùng để tạo miền dsai trong mối ghép có độ dôi với trục cơ
bản hoặc lỗ cơ bản tương ứng.
Trị số các sai lệch cơ bản ứng với các KT khác nhau được qui định theo TCVN
2244-99.
1.2.

LẮP GHÉP CÁC CHI TIẾT HÌNH TRỤ TRƠN
1.2.1.Hệ thống lắp ghép

a. Hệ thống lỗ: Để có được mối ghép cần thiết ta cần chọn miền dung sai của trục
t...
DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT- Tài liệu HS
chương 2. DUNG SAI LẮP GHÉP CÁC BỀ MẶT TRỤ TRƠN
1.1. QUI ĐỊNH DUNG SAI CÁC KÍCH THƯỚC
1.1.1. Khái niệm về độ chính xác gia công
Độ chính xác gia công là mức độ chính xác đạt được khi gia công so với yêu
cầu thiết kế. Độ chính xác gia công được biểu thị về các sai số về kích thước, sai
lệch về hình dáng hình học, về vị trí tương đối giữa các yếu tố hình học của chi tiết
được biểu thị bằng dung sai chế tạo . Độ chính xác gia công còn được thể hiện ở độ
nhẵn bề mặt hay còn gọi là độ nhám.
1.1.2. Dung sai
Khi chế tạo một sản phẩm do nhiều yếu tố khách quan như: độ chính xác của
máy gia công, của dụng cụ cắt gọt, dụng cụ đo, tay nghề người thợ… nên ta không
thể thực hiện một cách chính xác để có các sản phẩm gia công chính xác, giống
nhau hàng loạt được. Vì vậy người ta cho phép kích thước của sản phẩm làm ra
được sai số trong một phạm vi nhất định nào đó. Phạm vi đó được gọi là dung sai
kích thước.
TCVN 2244-99 qui định 20 cấp chính xác kí hiệu ITO1; ITO, IT1..., IT118 đối với
KT đến 3150mm. Cụ thể: IT01,IT0 : dành cho tương lai
- IT1IT4 dùng cho các KT yêu cầu độ chính xác rất cao như các KT của mẫu
chuẩn, KT chính xác cao của chi tiết trong dụng cụ đo.
- IT5,IT6 thường sử dụng trong lĩnh vực cơ khí chính xác.
- IT7,IT8 thường sử dụng trong lĩnh vực cơ khí thông dụng.
- IT9IT11 thường sử dụng trong lĩnh vực cơ khí lớn (chi tiết có KT lớn).
- IT12IT16 thường sử dụng đối với những KT chi tiết yêu cầu gia công thô.
CCX IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT17 IT18
a 7 10 16 25 40 1600 2500
1.1.3.Sai lệch cơ bản sử dụng trong hệ ISO
Để tạo nên mối ghép với độ hở và độ dôi khác nhau trong hệ ISO đối với kích
thước đến 500mm sử dụng 27 kiểu sai lệch cơ bản của trục và lỗ. Ký hiệu: a, b, c, cd, d, e,
ef, f, fg, g, h, j(jz), k, m, n, p, r, s, t, u, v, x, y, z, za, zb, zc.
Sau đây là sơ đồ phân bố miền dung sai
1
Dung sai lắp ghép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dung sai lắp ghép - Người đăng: ngan-trn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Dung sai lắp ghép 9 10 665