Ktl-icon-tai-lieu

DUNG SAI LẮP GHÉP

Được đăng lên bởi quoctrung_nd
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 7082 lần   |   Lượt tải: 23 lần
DUNG SAI LẮP GHÉP
NHÓM 4

Ý nghĩa việc tiêu chuẩn hoá
DUNG SAI LẮP GHÉP
trong chế tạo máy
Đảm bảo tính lắp lẫn
Quá trình sản suất có thể diễn tiến ở nhiều công
đoạn,không phụ thuộc vào vị trí địa lý
Đảm bảo độ chính xác cao, đồng thời đơn giản
hoá các chi tiết máy
Giúp sữa chữa dễ dàng đỡ tốn thời gian và sức
lực
Quy mô sản xuất càng lớn thì yêu cầu tính lắp
lẫn càng cao

Một số khái niệm về dung sai
Kích thước danh nghĩa( d N )
Kích thước thực( dth )
Kích thước giới hạn
Lớn nhất( d max )
d ≤ d th ≤ d max
Nhỏ nhất( d min ) min
Sai lệch giới hạn
Trên es = d max − d N
Dưới ei = d min − d N
Dung sai
T = d max − d min
Miền dung sai

LẮP GHÉP
•

Lắp ghép bề mặt trơn(lắp ghép trụ trơn,lắp ghép phẳng)
– Lắp ghép có độ hở S (lắp lỏng)
– Lắp ghép có độ dôi N (lắp chặt)
– Lắp ghép trung gian
 Lắp theo hệ thống lỗ
 Lắp ghép theo hệ thống trục

• Lắp ghép ren
• Lắp ghép truyền động bánh răng

CẤP CHÍNH XÁC

Bản chất của dung sai là sai số cho phép của kích thước nên quan hệ giữa kích thước(d) và dung sai(T) được
thiết lập trên cơ sở quan hệ giữa sai số gia công và kích thước.
Trong thực tế sản xuất, tiêu chuẩn qui định 20 cấp chính xác(cấp dung sai tiêu chuẩn) và được kí hiệu lần
lượt là: IT01,IT0,IT1,IT2,…,IT18.
Trong đó: IT1 đến IT18 được dùng phổ biến nhất
- IT1 đến IT4 dùng cho các kích thước yêu cầu độ chính xác rất cao.
- IT5,IT6 dùng trong lĩnh vực cơ khí chính xác
- IT7,IT8 dùng trong cơ khí thông dụng
- IT9 đến IT11 dùng trong lĩnh vực cơ khí lớn
- IT12 đến IT16 thường dùng chon những kích thước yêu cầu gia công thô
Để thống nhất người ta đưa ra bảng trị số dung sai tiêu chuẩn ở mỗi cấp(được tính theo công thức trên và
làm tròn).
Lấy thí dụ về cấp chính xác chế tạo kích thước ổ
Theo TCVN 1484-85 qui định 5 cấp chính xác chế tạo ổ là cấp chính xác 0,6,5,4,2. Thường dùng nhất là cấp
0,6.
- Cấp 5,4: độ chính xác cao, số vòng quay lớn
- Cấp 2:dùng cho dụng cụ đo chính xác và các máy siêu chính xác
Kí hiệu: nó thường kí hiệu cùng với số hiệu ổ
Ví dụ: 6-205 tức cấp chính xác 6, số hiệu ổ 205

ĐỘ NHÁM BỀ MẶT
Bản chất: là kết quả của quá trính biến dạng dẻo của lớp bề mặt chi tiết khi cắt gọt lớp kim
loại, ảnh hưởng của những chấn động khi cắt,…
Ảnh hưởng:
-Đối với bề mặt làm việc trượt tương đối nhau, những chi tiết trong mối ghép động (ổ trượt,
con trượt,…) khi nhám càng lớn càng khó đảm bảo hình thành màng dầu bôi trơn nên dưới tác
của tải trọng, các đỉnh nhám tiếp xúc nhau gây ra hiện tượng ma sát nửa ướt nên giảm hiệu
suất làm việc, tăng nhiệt ...
DUNG SAI LẮP GHÉP
DUNG SAI LẮP GHÉP
NHÓM 4
NHÓM 4
DUNG SAI LẮP GHÉP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DUNG SAI LẮP GHÉP - Người đăng: quoctrung_nd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
DUNG SAI LẮP GHÉP 9 10 958