Ktl-icon-tai-lieu

Dung sai và lắp ghép

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 181 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
----------

Dung sai và lắp ghép

2

MỞ ĐẦU
Ngày nay trong thời đại phát triển của cách mạng khoa học kỹ thuật các
cấu trúc máy và chi tiết máy trong chế tạo máy ngày càng phức tạp vì yêu
cầu ký thuật đối với các thông số của chúng ngày càng tăng và còn do sự tiến
bộ của khoa học kỹ thuật các máy thường lỗi thời nhanh nên dẫn dến việc
thay đổi chúng thường xuyên. Để đảm bảo chất lượng của máy chúng ta phải
thường xuyên đưa ra và thực hiện theo các tiêu chuẩn mới và xem xét các tiêu
chuẩn đang hiện hành, thống nhất hoá và tiêu chuẩn hoá các cấu trúc tối ưu
của máy, dụng cụ, các cụm và chi tiết của chúng, bảo đảm tính đổi lẫn hoàn
toàn của chúng sẽ tạo điều kiện để chuyên môn hoá và hợp tác hoá nền công
nghiệp, để sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao và tính kinh tế cao.
Môn học “ Dung sai và lắp ghép” là cơ sở khoa học cho việc định mức
tiêu chuẩn hoá, đáp ứng nhu cầu phát triển của khoa học kỹ thuật , tăng năng
suất, chất lượng sản phẩm trong sản xuất.
Mục đích của môn học là tìm ra những qui tắc thiết kế và chế tạo sao
cho các chi tiết, cụm máy và máy đạt được tính đổi lẫn chức năng (về các yếu
tố hình học của chi tiết) đồng thời nghiên cứu biện pháp sao cho khi chế tạo
các chi tiết đã được thiết kế theo những qui tắc kể trên thì những yếu tố hình
học của chúng cần phù hợp với công nghệ gia công, đem lại hiệu quả kinh tế
cao.
Các nguyên tắc thống nhất hoá, tiêu chuẩn hoá và đổi lẫn được sử dụng
từ thời xưa khi mà những danh từ trên chưa xuất hiện . Ví dụ cách đây 5000
năm những người Ai cập đã làm các khối đá có kích thước cố định cho Kim
tự tháp trong thành La mã cổ đại khi làm các đường ống nước cũng được sử
dụng các ống có kích thước bằng nhau. ở nước Nga tiêu chuẩn hoá công
nghiệp xuất hiện vào đầu thế kỷ 18, thời Pie đệ nhất khi sản xuất các tầu
thuỷ có cùng kích thước, có neo và được trang bị súng ống đạn dược như
nhau.
Nước ta là nước đang phát triển để có thể đuổi kịp các nước tiên tiến thì
khi soạn thảo các tiêu chuẩn quốc gia cần tính tới các chỉ dẫn của các tổ chức
quốc tế về tiêu chuẩn hoá.
ISO là tổ chức quốc tế lớn nhất trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá, được
thành lập năm 1926 với cái tên ISA, đến năm 1941 đổi thành ISO. Mục đích
cơ bản của ISO( được ghi trong cương lĩnh) là góp phần thúc đẩy sự phát triển
tiêu chuẩn hoá trên toàn thế giới nhằm giảm nhẹ sự trao đổi hàng hoá giữa các
nước và phát triển sự hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, khoa học kỹ thuật và
kinh tế. Cơ quan tối cao của ISO là đại hội đồng, được nhóm họp 3 năm 1 lần...
1
----------
Dung sai và lp ghép
Dung sai và lắp ghép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dung sai và lắp ghép - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Dung sai và lắp ghép 9 10 985