Ktl-icon-tai-lieu

Ebook Imind Map 6

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Vỹ
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1677 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ebook Imind Map 6

Page 1

Ebook Imind Map 6Ebook Imind Map 6
Mục lục
1. Tạo mới sơ đồ tư duy .................................................................................................................. 3
2. Cách tạo mới sơ đồ tư duy theo mẫu ......................................................................................... 6
3. Cách vẽ nhánh con. ..................................................................................................................... 7
4. Chức năng cơ bản nhánh ............................................................................................................ 8
5. Định dạng nhánh ......................................................................................................................... 9
6. Cách tạo hộp Box ...................................................................................................................... 12
7. Tạo liên kết giữa các nhánh ...................................................................................................... 14
8. Chức năng thẻ Home ................................................................................................................ 16
9. Thẻ Insert: ................................................................................................................................. 30
10. Thẻ Format .............................................................................................................................. 33
11. Thẻ Layout:.............................................................................................................................. 34
12. Thẻ Design:.............................................................................................................................. 35
13.Thẻ Review ............................................................................................................................... 39
14. Thẻ View.................................................................................................................................. 39
15. Thẻ Tool: ................................................................................................................................. 41
16. Thẻ File .................................................................................................................................... 41
17. Mẹo trong phần mềm Imind Map 6 ..........................................................
Ebook Imind Map 6 www.sodotuduy.com
www.sodotuduy.com Page 1
Ebook Imind Map 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ebook Imind Map 6 - Người đăng: Huỳnh Tấn Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Ebook Imind Map 6 9 10 132