Ktl-icon-tai-lieu

Electrical Power Steering

Được đăng lên bởi nguyendiep2206
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 919 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chassis


Hệ thống lái
• EMPS
– Hệ thống dùng
1 mô tơ điện trợ
lực trên trục lái
– Tính kinh tế
nhiên liệu cao
do động cơ
không phải dẫn
động bơm trợ
lực lái như trước
– Dễ sửa chữa và
bảo dưỡng do
có it cơ cấu cơ
học
1

Chassis


Hệ thống lái
• EMPS
– Bố trí các cơ cấu chính

EMPS ECU

DC
Motor

Cảm biến MM
xoắn

2

Chassis


Hệ thống lái
• EMPS
– EMPS ECU sẽ phát hiện lực xoay của thanh
xoắn nhờ cảm biến mô men, qua đó sẽ điều
khiển lượng dòng điện tới mô tơ điện 1 chiều
trợ lực.
EMPS ECU
Engine ECU*
Tốc độ động cơ
Tín hiệu 1 của cảm biến
MM xoắn
VT1

Giao diện
đầu vào

ABS ECU
Tốc độ xe

Mạch
điều
khiển

Tín hiệu 2 của cảm biến
MM xoắn
VT2

Mạch dẫn
động mô tơ
DC Motor

DLC3

Đèn cảnh báo trên
đồng hồ táp lô

*:Không trợ lực khi động cơ dừng.

3

Chassis


Hệ thống lái
• EMPS
– Chức năng của các cơ cấu chính
CỤn chi tiết

Cụm trục
lái

Cảm biến mô men

Mô tơ điện DC

Chức năng
Phát hiện sự xoay của thanh xoắn.
Tính toán mô men tác dụng lên thanh xoắn nhờ vào sự thay
đổi điện áp đặt trên đó.
Đưa tín hiệu điện áp đó về EMPS ECU.
Tạo ra lực trợ lực tùy vào tín hiệu từ EMPS ECU.

EMPS ECU

Vận hành mô tơ DC gắn trên trục lái để tạo ra lực tr ợ lực căn
cứ vào tín hiệu từ các cảm biến, tốc độ xe và tốc độ động cơ.

Bộ chấp hành ABS và ABS ECU

Đưa tín hiệu tốc độ xe tới EMPS ECU.

ECU động cơ

Đưa tín hiệu tốc độ động cơ tới EMPS ECU.

Đèn cảnh báo
(Trên bảng đồng hồ táp lô)

Bật đèn báo khi hệ thống có hư hỏng

4

Chassis


Hệ thống lái
• EMPS (Mô tơ điện
trợ lực tay lái )
– Mô tơ điện 1
chiều
– Mô tơ sẽ hỗ trợ
lực toái trục lái
– Loại cảm nhận
tốc độ xe

EMPS ECU

Mô tơ điện
1 chiều

5

Chassis


Hệ thống lái
• EMPS
– Trục lái
 Gồm có một mô tơ điện 1 chiều DC, 1 cơ cấu
giảm tốc và 1 cảm biến mô men
Trục vít

DC Motor

Cơ cấu giảm tốc

Bánh vít

Cảm biến mô
men

Trục lái

6

Chassis


Hệ thống lái
• EMPS
– Cảm biến mô men
 Cuộn phát hiện và cuộn hiệu chỉnh không
tiếp xúc với các rô to phát hiện.
Thanh xoắn

Rô to phát
số 3

Rô to
phát số 2

Cuộn hiệu chỉnh

Rô to phát
số 1
Cuộn phát hiện

7

Chassis


Hệ thống lái
• EMPS
– Cảm biến mô men
Cuộn phát hiện

Rô to phát
số 3

Thanh xoắn

Cuộn hiệu chỉnh

Rô to
phát số 2

Rô to phát
8
số 1

Chassis


Hệ thống lái
• EMPS
– Cảm biến mô men
Cuộn phát hiện

(Giá trị VT1, VT2)

Trục ra

Cuộn hiệu chỉnh
(Vị trí trung gian)

Trục vào

9

Chassis


Hệ thống lái
• EMPS
– Đánh lái sang phải
hoặc trái.
 Khi vô lăng được
đánh sang bên
phải hoặc trái,
phản lực của mặt
đường sẽ vặn
thanh xoắn và
tạo nên s...
1
Chassis
H th ng lái
EMPS
H th ng dùng
1 mô t i n tr ơ đ
l c trên tr c lái
Tính kinh t ế
nhiên li u cao
do ng c độ ơ
không ph i d n
ng b m tr độ ơ
l c lái nh tr c ư ướ
D s a ch a và
b o d ng do ưỡ
it c c u c ơ ơ
h c
Electrical Power Steering - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Electrical Power Steering - Người đăng: nguyendiep2206
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Electrical Power Steering 9 10 69