Ktl-icon-tai-lieu

Encoder

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Xuân Phương
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1076 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Encoder mục đích dùng để quản lý vị trí góc của một đĩa quay, đĩa quay có thể là bánh
xe, trục động cơ, hoặc bất kỳ thiết bị quay nào cần xác định vị trí góc.
Encoder được chia làm 2 loại, absolute encoder và incremental encoder. Tạm dịch là
encoder tuyệt đối và encoder tương đối. Chữ encoder tuyệt đối dịch theo nguyên văn,
nhưng vì tiếng Việt mình cái gì có 2 loại, thì loại còn lại được dịch ngược lại với loại kia.
Cho nen dịch là encoder tương đối cho incremental encoder.
Nếu dịch sát nghĩa, khi ta đọc absolute encoder, có nghĩa là encoder tuyệt đối, tức là tín
hiệu ta nhận được, chỉ rõ ràng vị trí của encoder, chúng ta không cần xử lý gì thêm, cũng
biết chính xác vị trí của encoder.
Còn incremental encoder, là loại encoder chỉ có 1, 2, hoặc tối đa là 3 vòng lỗ. Các bạn
hình dung thế này, nếu bây giờ các bạn đục một lỗ trên một cái đĩa quay, thì cứ mỗi lần
đĩa quay 1 vòng, các bạn sẽ nhận được tín hiệu, và các bạn đã biết đĩa quay một vòng.
Nếu bây giờ các bạn có nhiều lỗ hơn, các bạn sẽ có được thông tin chi tiết hơn, có nghĩa
là đĩa quay 1/4 vong, 1/8 vòng, hoặc 1/n vòng, tùy theo số lỗ nằm trên incremental
encoder.
Cứ mỗi lần đi qua một lỗ, chúng ta phải lập trình để thiết bị đo đếm lên 1. Do vậy,
encoder loại này có tên incremental encoder (encoder tăng lên 1 đơn vị).

Nguyên lý hoạt động cơ bản của encoder, LED và lỗ
Nguyên lý cơ bản của encoder, đó là một đĩa tròn xoay, quay quanh trục. Trên đĩa có các
lỗ (rãnh). Người ta dùng một đèn led để chiếu lên mặt đĩa. Khi đĩa quay, chỗ không có lỗ

(rãnh), đèn led không chiếu xuyên qua được, chỗ có lỗ (rãnh), đèn led sẽ chiếu xuyên
qua. Khi đó, phía mặt bên kia của đĩa, người ta đặt một con mắt thu. Với các tín hiệu có,
hoặc không có ánh sáng chiếu qua, người ta ghi nhận được đèn led có chiếu qua lỗ hay
không.
Khi trục quay, giả sử trên đĩa chỉ có một lỗ duy nhất, cứ mỗi lần con mắt thu nhận được
tín hiệu đèn led, thì có nghĩa là đĩa đã quay được một vòng.
Đây là nguyên lý rất cơ bản của encoder.
Tuy nhiên, những vấn đề được đặt ra là, làm sao để xác định chính xác hơn vị trí của đĩa
quay (mịn hơn) và làm thế nào để xác định được đĩa đang quay theo chiều nào? Đó chính
là vấn đề để chúng ta tìm hiểu về encoder.
Hình sau sẽ minh họa nguyên lý cơ bản của hoạt động encoder.

Các bạn thấy trong hình, có một đĩa mask, không quay, đó là đĩa cố định, thực ra là để
che khe hẹp ánh sáng đi qua, giúp cho việc đọc encoder được chính xác hơn mà thôi.
Chúng tôi không để cập đến đĩa mặt nạ này ở đây.

Hoạt động của hai ...
Encoder mục đích dùng để quản vị tc của một đĩa quay, đĩa quay có thể là bánh
xe, trục động cơ, hoặc bất kỳ thiết bị quay nào cần xác định vị trí góc.
Encoder được chia làm 2 loi, absolute encoder và incremental encoder. Tạm dịch là
encoder tuyệt đối và encoder tương đối. Chữ encoder tuyệt đối dch theo nguyên văn,
nhưng vì tiếng Việt mìnhi gì có 2 loi, thì loại còn lại được dch ngược lại với loi kia.
Cho nen dịch là encoder tương đối cho incremental encoder.
Nếu dch sát nghĩa, khi ta đọc absolute encoder, có nghĩa là encoder tuyệt đối, tức là tín
hiệu ta nhận được, chỉ rõ ràng v trí của encoder, chúng ta không cần xử gì thêm, cũng
biết chính xác vị trí của encoder.
Còn incremental encoder, là loi encoder chỉ 1, 2, hoặc tối đa là 3 vòng lỗ. Các bạn
hình dung thế này, nếu bây giờ các bạn đục một l trên một i đĩa quay, thì cmi lần
đĩa quay 1 vòng, các bạn sẽ nhận được tín hiệu, và các bạn đã biết đĩa quay mt vòng.
Nếu bây giờ các bạn có nhiều lhơn, các bạn sẽ có được thông tin chi tiết hơn, có nghĩa
là đĩa quay 1/4 vong, 1/8 vòng, hoặc 1/n vòng, tùy theo slnằm trên incremental
encoder.
Cmi ln đi qua một l, chúng ta phải lập trình để thiết bị đo đếm lên 1. Do vậy,
encoder loại này có tên incremental encoder (encoder tăng lên 1 đơn v).
Nguyên lý hoạt động cơ bản của encoder, LED và l
Nguyên lý cơ bản của encoder, đó là mt đĩa tròn xoay, quay quanh trục. Trên đĩa có các
l(rãnh). Người ta dùng một đèn led để chiếu lên mặt đĩa. Khi đĩa quay, chỗ không có l
Encoder - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Encoder - Người đăng: Nguyễn Thị Xuân Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Encoder 9 10 314