Ktl-icon-tai-lieu

Enzyme và ứng dụng trong mục Sinh Học

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1017 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ENZYME VÀ ỨNG DỤNG
I. Khái niệm:
 Các quá trình hoá học xảy ra trong cơ thể sống là những phản ứng có
hiệu quả cao nhất. Đó là nhờ tác dụng xúc tác của enzyme, enzyme là
những chất xúc tác sinh học ,có thể là protein hoặc acid nucleic,có đầy đủ
tính chất của chất xúc tác,ngoài ra còn có những tính chất ưu việt hơn so
với các chất xúc tác khác như: hiệu suất cao trong điều kiện nhiệt độ và áp
suất bình thường,có tính chất đặc hiệu cao.Các tính chất này vẫn được giữ
nguyên khi tách enzyme ra khỏi hệ thống sống,hoạt động trong điều kiện
invitro (trong ống nghiệm).Vì vậy mà enzyme càng được sử dụng rộng rãi
trong thực tế,trong công nghiệp..nên đã hình thành nên nhiều ngành lien
quan đến enzyme như công nghệ sản xuất enzyme,công nghệ sản xuất
các thiết bị có phẩn tử enzyme như biosensor( các thiết bị cảm biến sinh
học)…. để khai thác và sử dụng hiệu quả cần có kiến thức nhất định về
enzyme.
II. Danh pháp-Cấu tạo-Phân loại:
 Tên enzyme = tên cơ chất+ase
Ví dụ: enzyme thuỷ giải protein: protease
enzyme phân huỷ nucleic : nuclease…
enzyme tổng hợp DNA : DNA-polymerase
 Bên cạnh đó còn có những tên thong thường(rất nhiều),ví dụ như
ligase(enzyme nối, trong quá trình tự sao DNA),amylase (enzyme thuỷ
phân tinh bột,có trong dịch ruột)…..
 Cấu tạo:
 Enzyme 1 cấu tử:là enzyme trong thành phần cấu tạo chỉ có protein.
VD: pepsin ,urease
 Enzyme 2 cấu tử là enzyme trong thành phần của nó ngoài protein còn
có thành phần non-protein-nhóm ngoại.Người ta gọi phần protein là”feron”
hay”apoenzyme” phần nhóm ngoại là “agon” hay “coenzyme”.Thường
nhóm ngoại là dẫn xuất của các vitamin,các nucleotide.
VD: catalase,xitocrom..
 Trung tâm hoạt động:chỉ có 1 phần rất nhỏ của enzyme tham gia phản
ứng, phần này gọi là trung tâm hoạt động,số trung tâm hoạt động có thể
lớn hơn 1
 Ngày càng nhiều enzyme mới được phát hiện, để thống nhất tên gọi
enzyme ngưòi ta đã phân tất cả enzyme làm 6 loại:
Loại enzyme
Loại phản ứng được xúc tác
Oxidoreductas
Các enzyme này xúc tác các phản ứng oxi-hoá khử
e
có nghĩa là chúng vận chuyển các nguyên tử Hydro
hoặc điện tử của chúng từ cơ chất của chúng sang
các phần tử nhận

Transferase
Hydrolase
Lyase

Izomerase

Ligase

Các nhóm nhỏ các nguyên tử được vận chuyển từ
cơ chất này sang cơ chất khác
Các enzyme này làm gãy đứt các lien kết hoá học
bằng phản ứng thủy phân
Các enzyme này nối them 1 nhóm mới vào cơ chất
bằng cách làm gãy nối đôi,nguợc lại nó cũng có thể
xúc tác để tạo nối đôi
Chúng xúc tác sự tái phân bố các nguyên tử trong
cơ chất,tức là...
ENZYME VÀ ỨNG DỤNG
I. Khái niệm:
Các quá trình hoá học xảy ra trong thể sống những phản ứng
hiệu quả cao nhất. Đó nhờ tác dụng c tác của enzyme, enzyme
những chất xúc tác sinh học ,có thể protein hoặc acid nucleic,có đầy đủ
tính chất của chất xúc tác,ngoài ra n những tính chất ưu việt hơn so
với các chất xúc tác khác như: hiệu suất cao trong điều kiện nhiệt độ và áp
suất bình thường,có tính chất đặc hiệu cao.Các tính chất này vẫn được giữ
nguyên khi tách enzyme ra khỏi hệ thống sống,hoạt động trong điều kiện
invitro (trong ng nghiệm).Vì vậy enzyme càng được sử dụng rộng i
trong thực tế,trong công nghiệp..nên đã hình thành nên nhiều ngành lien
quan đến enzyme như công nghệ sản xuất enzyme,công nghệ sản xuất
các thiết b phẩn tử enzyme như biosensor( các thiết b cảm biến sinh
học)…. đ khai thác s dụng hiu quả cần kiến thức nhất định về
enzyme.
II. Danh pháp-Cấu tạo-Phân loại:
Tên enzyme = tên cơ chất+ase
Ví dụ: enzyme thuỷ giải protein: protease
enzyme phân huỷ nucleic : nuclease…
enzyme tổng hợp DNA : DNA-polymerase
Bên cạnh đó còn những tên thong thường(rất nhiều),ví dụ như
ligase(enzyme nối, trong quá trình t sao DNA),amylase (enzyme thuỷ
phân tinh bột,có trong dịch ruột)…..
Cấu tạo:
Enzyme 1 cấu tử:là enzyme trong thành phần cấu tạo chỉ có protein.
VD: pepsin ,urease
Enzyme 2 cấu tử là enzyme trong thành phần của nó ngoài protein còn
thành phần non-protein-nhóm ngoại.Người ta gọi phần protein là”feron”
hay”apoenzyme” phần nhóm ngoại “agon” hay “coenzyme”.Thường
nhóm ngoại là dẫn xuất của các vitamin,các nucleotide.
VD: catalase,xitocrom..
Trung tâm hoạt động:chỉ 1 phần rất nhỏ của enzyme tham gia phản
ứng, phần này gọi trung tâm hoạt động,số trung tâm hoạt động thể
lớn hơn 1
Ngày càng nhiều enzyme mới được phát hiện, để thống nhất tên gọi
enzyme ngưòi ta đã phân tất cả enzyme làm 6 loại:
Loại enzyme Loại phản ứng được xúc tác
Oxidoreductas
e
Các enzyme này c tác các phản ng oxi-hoá khử
nghĩa chúng vận chuyển c nguyên tử Hydro
hoặc điện tử của chúng t chất của chúng sang
các phần tử nhận
Enzyme và ứng dụng trong mục Sinh Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Enzyme và ứng dụng trong mục Sinh Học - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Enzyme và ứng dụng trong mục Sinh Học 9 10 813