Ktl-icon-tai-lieu

Fading trong vô tuyến

Được đăng lên bởi svthang90-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2780 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Fading trong thông tin vô tuyến
13:38

Tien Bui Duc

No comments

1. Fading là gì?
Fading là hiện tượng sai lạc tín hiệu thu môt cách bất thường xảy ra đối với các hệ thống vô
tuyến
do
tác
đông
của
môi
trường
truyền
dẫn.
Các yếu tố gây ra Fading đối với các hệ thống vô tuyến măt đất như:
• Sự thăng giáng của tầng điện ly đối với hệ thống sóng ngắn
• Sự hấp thụ gây bởi các phân tử khí, hơi nước, mưa, tuyết, sương mù...sự hấp thụ này phụ
thuôc vào dải tần số công tác đăc biệt là dải tần cao (>10Ghz).
• Sự khúc xạ gây bởi sự không đổng đều của mật đô không khí.
• Sự phản xạ sóng từ bề măt trái đất, đăc biệt trong trường hợp có bề măt nước và sự phản
xạ sóng từ các bất đổng nhất trong khí quyển. Đây cũng là môt yếu tố dẫn đến sự truyền
lan đa đường.
• Sự phản xạ, tán xạ và nhiễu xạ từ các chướng ngại trên đường truyền lan sóng điện từ,
gây nên hiện tượng trải trễ và giao thoa sóng tại điểm thu do tín hiệu nhận được là tổng
của rất nhiều tín hiệu truyền theo nhiều đường. Hiện tượng này đăc biệt quan trọng trong
thông tin di động.
Trích dẫn 1 bài viết của thày bình dị thì :
1. Pha-đinh chỉ có hại chứ sao lại có lợi? Pha-đinh là sự thăng giáng một cách ngẫu nhiên tín
hiệu tại điểm thu. Chỉ cần nói thế này là bạn thấy ngay thôi: Giữa một kênh không có pha-đinh
(như kênh hữu tuyến chẳng hạn) và một kênh có pha-đinh (như kênh vô tuyến trong bầu khí
quyển gần mặt đất, trong đó pha-đinh là một yếu tố có tính chất cố hữu) thì kênh không có phađinh phải tốt hơn kênh có pha-đinh chứ? Kênh không có pha-đinh thì tác động tới chất lượng tín
hiệu chỉ còn có tạp âm nhiệt AWGN (nên gọi là kênh Gaussian) và là kênh được xem là tốt nhất
trong các loại kênh (trường hợp kênh Gaussian rất hãn hữu mới gặp trong thực tế với các kênh
vô tuyến, khi chỉ có một tia LOS giữa máy thu và máy phát, không có các tia phụ do phản xạ,
nhiễu xạ, khúc xạ - hệ số Rice K của kênh rất lớn).
2. Như đã nói, pha-đinh là một yếu tố có tính chất cố hữu đối với các kênh vô tuyến trong bầu
khí quyển gần mặt đất, khi đó kênh có pha-đinh dễ xử lý nhất là kênh pha-đinh phẳng (flat
fading) vì pha-đinh phẳng có thể khắc phục dễ dàng nhờ AGC (Automatic Gain Control) và phađinh khi đó không gây ra cái hiện tượng khốn nạn nhất trong truyền dẫn tín hiệu số là ISI do méo
tuyến tính tín hiệu gặp phải với các kênh có pha-đinh chọn lọc theo tần số (selective fading) rất
thường gặp với các kênh có băng thông tín hiệu rộng (có độ rộng băng tín hiệu lớn hơn độ rộng
băng kết hợp - hay nhất quán theo cách dịch của các thày b...
Fading trong thông tin vô tuyến
13:38 Tien Bui Duc No comments
1. Fading là gì?
Fading hiện tượng sai lạc tín hiệu thu môt cách bất thường xảy ra đối với các hệ thống
tuyến do tác đông của môi trường truyền dẫn.
Các yếu tố gây ra Fading đối với các hệ thống vô tuyến măt đất như:
Sự thăng giáng của tầng đin ly đối với hệ thống sóng ngắn
S hấp thụ gây bởi các phân tử khí, hơi nước, mưa, tuyết, sương mù...sự hấp thụ này phụ
thuôc vào dải tần số công tác đăc biệt là dải tần cao (>10Ghz).
Sự khúc xạ gây bởi sự không đổng đều của mật đô không khí.
S phản xạ sóng từ bề măt trái đất, đăc biệt trong trường hợp có bề măt nước và sự phản
xạng từ các bất đổng nhất trong khí quyển. Đây cũngmôt yếu tdẫn đến sự truyền
lan đa đường.
S phản xạ, tán xạ nhiễu xạ từ các chướng ngại trên đường truyền lan sóng điện từ,
gây nên hiện tượng trải trễ giao thoa sóng tại điểm thu do tín hiệu nhận được tổng
của rất nhiều tín hiệu truyền theo nhiều đường. Hiện tượng này đăc biệt quan trọng trong
thông tin di động.
Trích dẫn 1 bài viết của thày bình dị thì :
1. Pha-đinh chỉ hại chứ sao lại lợi? Pha-đinh s thăng giáng một cách ngẫu nhiên tín
hiệu tại điểm thu. Chỉ cần nói thế này bạn thấy ngay thôi: Giữa một kênh không pha-đinh
(như kênh hữu tuyến chẳng hạn) một kênh pha-đinh (như kênh tuyến trong bầu khí
quyển gần mặt đất, trong đó pha-đinh là một yếu tố có nh chất cố hữu) thì nh không có pha-
đinh phải tốt hơn nh có pha-đinh chứ?nh không có pha-đinh thì tác động tới chất lượng tín
hiệu chỉ còntạp âm nhiệt AWGN (nên gọi là kênh Gaussian) và là kênh được xemtốt nhất
trong các loại nh (trường hợp nh Gaussian rất hãn hữu mới gặp trong thực tế với các kênh
tuyến, khi chỉ một tia LOS giữa máy thu và máy phát, không cóc tia phụ do phản xạ,
nhiễu xạ, khúc xạ - hệ số Rice K của kênh rất lớn).
2. Như đã nói, pha-đinh một yếu t tính chất c hữu đối với các kênh vô tuyến trong bầu
khí quyển gần mặt đất, khi đó kênh pha-đinh d xử nhất kênh pha-đinh phẳng (flat
fading) vì pha-đinh phẳng có thể khắc phục dễ dàng nhAGC (Automatic Gain Control) và pha-
đinh khi đó không gây ra cái hiện tượng khốn nạn nhất trong truyền dẫn tín hiệu số là ISI do méo
tuyến tính tín hiệu gặp phải với các kênh pha-đinh chọn lọc theo tần số (selective fading) rất
thường gặp với các nhbăng thông tín hiệu rộng (có độ rộng băng tín hiệu lớn n độ rộng
băng kết hợp - hay nhất quán theo cách dịch của các thày bên bưu điện - coherent bandwidth of
the channel). Mạch san bằng (Equalizer), hay cân bằng theo cách gọi bên bưu điện, lúc đó chỉ
trách nhiệm bù sửa ISI y bởi trải trễ mà thôi. Tức là pha-đinh phẳng chỉ là loại pha-đinh ít khó
chịu nhất trong các loại pha-đinh chứ không có nghĩa là pha-đinh phẳng thì không gây hại gì, lại
càng không phải là tốt cho truyền dẫn tín hiệu.
Fading một nguyên nhân gây méo tín hiệu (méo tuyến
tính): http://tongquanvienthong.blogspot.com/2012/02/meo-tuyen-tinh-va-meo-phi-
tuyen_29.html
Fading trong vô tuyến - Trang 2
Fading trong vô tuyến - Người đăng: svthang90-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Fading trong vô tuyến 9 10 793