Ktl-icon-tai-lieu

Fixture Assembly

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Fixture Assembly

1

Fixture Assembly
Create all the components of the Fixture assembly and then assemble them, as shown in
Figure 1. The details of the components of the Fixture assembly are shown in
Figures 2 through 5.

Figure 1 The Fixture assembly

Figure 2 Dimensions of the End Plate

2

Student Project

Figure 3 Dimensions of the Disk

Figure 4 Dimensions of the Support Pin and the Bolt

Fixture Assembly

3

Figure 5 Dimensions of the Spacer, Center Pin, and the Nut

...
Fixture Assembly 1
Create all the components of the Fixture assembly and then assemble them, as shown in
Figure 1. The details of the components of the Fixture assembly are shown in
Figures 2 through 5.
Fixture Assembly
Figure 1 The Fixture assembly
Figure 2 Dimensions of the End Plate
Fixture Assembly - Trang 2
Fixture Assembly - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Fixture Assembly 9 10 569