Ktl-icon-tai-lieu

Flash Profile for Orange Juice

Được đăng lên bởi nhungtran2305
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 501 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Flash Profile for Orange Juice

Flash Profile for Orange Juices
1. Methodology
2. Practical _ Describing orange juices with Flash profile
3. Multiple Factor Analysis of Flash Profile

1. Methodology
• Preliminary session: each assessor write down a first list
of descriptors
• Inter-session: each assessor read and take the
descriptors (if necessary) written by other assessors
• Main session: comparative evaluation of the set of
products for each generated descriptor

2. Practical _ Describing orange juice with flash profile

2. Practical _ Describing orange juice with flash profile

2. Practical _ Describing orange juice with flash profile

3. Multiple Factor Analysis of Flash Profile

3. Multiple Factor Analysis of Flash Profile

3. Multiple Factor Analysis of Flash Profile

3. Multiple Factor Analysis of Flash Profile

3. Multiple Factor Analysis of Flash Profile

3. Multiple Factor Analysis of Flash Profile

3. Multiple Factor Analysis of Flash Profile

3. Multiple Factor Analysis of Flash Profile

3. Multiple Factor Analysis of Flash Profile

dimdesc(res) tells R to describe each
dimension in terms of attributes loaded on
each dimension significantly

3. Multiple Factor Analysis of Flash Profile

The positive direction of Dim1 is defined by
J9Sour, J8Consistency, J4Bitter, and so on.

3. Multiple Factor Analysis of Flash Profile

The negative direction of Dim1 is defined by
J8Sweet, J8fruits_other_than_orange,
J10orange… and so on.

...
Flash Profile for Orange Juice
Flash Profile for Orange Juice - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Flash Profile for Orange Juice - Người đăng: nhungtran2305
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Flash Profile for Orange Juice 9 10 283