Ktl-icon-tai-lieu

Food Hygiene in Aseptic Processing and Packaging Systems

Được đăng lên bởi congph
Số trang: 152 trang   |   Lượt xem: 1558 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Food Hygiene in Aseptic
Processing and Packaging
Systems
Giampaolo Betta
Supervisor: Prof. Roberto Massini
Faculty of Agriculture
A thesis submitted for the degree of
Food Science and Technology PhD
Cycle XXI
Food Hygiene in Aseptic Processing and Packaging Systems - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Food Hygiene in Aseptic Processing and Packaging Systems - Người đăng: congph
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
152 Vietnamese
Food Hygiene in Aseptic Processing and Packaging Systems 9 10 812