Ktl-icon-tai-lieu

GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ

Được đăng lên bởi tailieulamluanvancaohoc
Số trang: 167 trang   |   Lượt xem: 2259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ
Biên soạn :

TS. CAO PHÁN
THS. CAO HỒNG SƠN

LỜI NÓI ĐẦU
Ghép kênh tín hiệu số là một lĩnh vực rất quan trọng. Khởi đầu của ghép kênh tín hiệu số
là điều xung mã (PCM) và điều chế Delta (DM), trong đó PCM được sử dụng rộng rãi hơn. Từ
PCM, các nhà chế tạo thiết bị viễn thông đã cho ra đời thiết bị ghép kênh cận đồng bộ (PDH) và
sau đó là thiết bị ghép kênh đồng bộ (SDH). Mạng thông tin quang SDH đã mở ra một giai đoạn
mới của công nghệ truyền thông nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng rất nhanh của các dịch vụ
viễn thông, đặc biệt là dịch vụ Internet.
Với tốc độ bit hiện tại của SDH là 10 Gbit/s vẫn chưa đáp ứng một cách đầy đủ cho truyền
lưu lượng Internet đã, đang và sẽ phát triển theo cấp số nhân. Vì vậy công nghệ ghép kênh theo
bước sóng (WDM) đã xuất hiện. Để có thể tận dụng băng tần truyền dẫn tại miền cửa sổ thứ hai
của sợi quang đơn mode, kỹ thuật ghép chặt các bước sóng DWDM đang đóng vai trò quan trọng
trên mạng thông tin quang toàn cầu.
Tuy nhiên, thông tin quang SDH là công nghệ ghép kênh cố định. Vì vậy độ rộng băng tần
vẫn không được tận dụng triệt để. Theo ước tính thì hiệu suất sử dụng độ rộng băng tần khả dụng
của hệ thống thông tin quang SDH mới đạt được 50%. Trước thực tế một mặt độ rộng băng tần
đường truyền còn bị lãng phí, mặt khác công nghệ truyền gói IP và ATM đòi hỏi hệ thống thông
tin quang SDH phải thoả mãn nhu cầu trước mắt và cả cho tương lai, khi mà các dịch vụ gia tăng
phát triển ở trình độ cao. Chỉ có thể thoả mãn nhu cầu về tốc độ truyền dẫn và nâng cao hiệu suất
sử dụng băng tần đường truyền bằng cách thay đổi các phương thức truyền tải lưu lượng số liệu.
Vấn đề mấu chốt ứng dụng các phương thức truyền tải tiên tiến là kết chuỗi các các
contenơ, sử dụng các phương thức đóng gói số liệu thích hợp, truyền tải gói linh hoạt theo cách tái
sử dụng không gian và chuyển mạch bảo vệ thông minh để nâng cao độ tin cậy của mạng và rút
ngắn thời gian phục hồi của hệ thống khi có sự cố. Những vấn đề này sẽ được phân tích kỹ trong
các chủ đề sau đây:
1) Trình bày một số khái niệm cơ bản trong truyền dẫn tín hiệu, đặc biệt là tín hiệu số và
các phương pháp ghép kênh số.
2) Các phương pháp duy trì mạng. Nội dung chủ yếu của chuyên đề này là các phương
pháp chuyển mạch bảo vệ mạng đường thẳng và mạng vòng SDH.
3) Các chuẩn Ethernet, mạng vòn...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
GHÉP KÊNH TÍN HIU S
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2007
GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ - Người đăng: tailieulamluanvancaohoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
167 Vietnamese
GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ 9 10 374