Ktl-icon-tai-lieu

Gia công áp lực hay Công nghệ tạo hình vật liệu kim loại bằng áp lực

Được đăng lên bởi luginh1618
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 397 lần   |   Lượt tải: 3 lần
-Gia công áp lực hay Công nghệ tạo hình vật liệu kim loại bằng áp lực:
Phương pháp gia công vật liệu dựa trên sự biến dạng dẻo, luôn thay
đổi hình dạng trong suốt quá trình gia công để đạt được hình dáng,
kích thước cuối cùng theo mong muốn, không có sự phá hủy liên kết và
bảo toàn thể tích của mình.
-Chiếm một vị trí quan trọng với một tỷ trọng ngày càng tăng trong sản
xuấtcơkhívàluyện kim
-Những ưu điểm nổi bật của Gia công áp lực :
xuấtcơkhívàluyện kim.
+

Tiết kiệm nguyên vật liệu do gia công không phoi

+Năng suất cao, hạ giá thành sản phẩm
+ạo ra sản phẩm có hình dáng, kích thước mong muốn
+Cải thiệncơtínhcủa vậtliệu thôngqua biến dạng
-ươu điểm so voi các phương pháp khác
+tạo thớ vật liệu lien tục so với các phương pháp khác

-nhược điểm so với các phương pháp khác
+thiết bi đúc áp lực có giá thành cao so với các thiết bị khác
+không phù hợp voi

...
-Gia công áp lực hay Công nghệ tạo hình vật liệu kim loại bằng áp lực:
Phương pháp gia công vật liệu dựa trên sự biến dạng dẻo, luôn thay
đổi hình dạng trong suốt quá trình gia công để đạt được hình dáng,
kích thước cuối cùng theo mong muốn, không có sự phá hủy liên kết và
bảo toàn thể tích của mình.
-Chiếm một vị trí quan trọng với một tỷ trọng ngày càng tăng trong sản
xuấtcơkhívàluyện kim
-Những ưu điểm nổi bật của Gia công áp lực :
xuấtcơkhívàluyện kim.
+
Tiết kiệm nguyên vật liệu do gia công không phoi
+Năng suất cao, hạ giá thành sản phẩm
+ạo ra sản phẩm có hình dáng, kích thước mong muốn
+Cải thiệncơtínhcủa vậtliệu thôngqua biến dạng
-ươu điểm so voi các phương pháp khác
+tạo thớ vật liệu lien tục so với các phương pháp khác
Gia công áp lực hay Công nghệ tạo hình vật liệu kim loại bằng áp lực - Trang 2
Gia công áp lực hay Công nghệ tạo hình vật liệu kim loại bằng áp lực - Người đăng: luginh1618
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Gia công áp lực hay Công nghệ tạo hình vật liệu kim loại bằng áp lực 9 10 642