Ktl-icon-tai-lieu

gia công chi tiêt dạng trục

Được đăng lên bởi Del Ete
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 3270 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Ñoà aùn moân hoïc Coâng ngheä cheá taïo maùy

GVHD : Traàn Haûi Nam

-1-

LỜI NÓI ĐẦU
Qui trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng càng cần đạt yêu cầu về các mặt
đầu, độ song song của các lỗ với nhau. Từ các yêu cầu trên, ta phải thiết kế một qui
trình công nghệ hợp lý từ khâu tạo phôi đến khâu tạo thành chi tiết hoàn chỉnh.
Trên cơ sở đó ta phải thiết kế đồ gá, tính chế độ cắt và xác định thời gian gia
công cơ bản cho từng nguyên công một cách hợp lý để đạt hiệu quả kinh tế, kỹ thuật
cao nhất. Những yêu cầu trên được thể hiện trong : ĐỒ ÁN THIẾT KẾ QUI TRÌNH
CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT DẠNG CÀNG.
Các số liệu, thông số do tra bảng hoặc tính toán đều dựa vào các tài liệu và
kinh nghiệm của thầy hướng dẫn .
Một sản phẩm có thể có nhiều phương án công nghệ khác nhau việc thiết kế
quy trình công nghệ còn so sánh và chọn lọc ra được một phương án công nghệ hợp
lý nhất đảm bảo yêu cầu về chất lượng, giá thành rẻ, thời gian, đáp ứng nhu cầu xã
hội.
Tuy nhiên, do còn yếu kém về kinh nghiệm thực tế nên không thể tránh khỏi
những sai sót trong quá trình tính toán cũng như chọn các số liệu. Em rất mong thầy
cô góp ý, bổ sung để kiến thức của em được vững vàng hơn .
Sinh viên thực hiện.

Nguyễn Hữu Tuấn Việt
Hoàng Minh Tý

Chương I:
1.Công dụng của chi tiết :

PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG

- Chi tiết gia công có dạng càng dùng để điều chỉnh sự hoạt động của các chi
tiết gắn vào với nó, nó chuyền động được nhờ một trục gắn vào lỗ làm việc chính có
đường kính Φ = 30mm (lỗ 4) và được gắn chặt nhờ then gắn chặt trục. Nhờ trục này sẽ

SVTH : Nguyeãn Höõu Tuaán Vieät & Hoaøng Minh Tyù

trang -1-

Ñoà aùn moân hoïc Coâng ngheä cheá taïo maùy

GVHD : Traàn Haûi Nam

-2-

điều khiển được các chi tiết khác gắn vào hai lỗ ở hai đầu càng có đường kính lần lượt
là Φ = 16mm và rãnh dàiΦ = 9mm
- Độ vuông góc giữa đường tâm của lỗ và mặt đầu cần phải được bảo đảm.

2. Các yêu cầu kỹ thuật :
- Các chi tiết gia công thuộc họ càng và ta chọn lỗ Φ = 30mm là mặt làm việc
chính dựa vào bề mặt làm việc chính để gia công các lỗ còn lại (lỗ 2 và lỗ 6)
- Vị trí tương quan giữa các bề mặt: Độ song song giữa lỗ làm việc chính so với
hai lỗ ở hai đầu càng là 0.1/100 mm
- Độ nhám bề mặt:
+ Lỗ (4) có Φ = 30mm làm việc chính có độ nhám bề mặt tương đối cao
Ra= 1.6µm
+ Lỗ(2) và(6) có Φ = 16mm và Φ = 9mm ở hai đầu hai đầu càng có độ
nhám thấp hơn Ra= 2.5µm
+ Các bề mặt 1-3-5-7-9- và 10 có độ nhám Ra= 3.2µm
+ Các bề mặt còn lại không gia công có Rz= 80µm
+ Các góc lượn R= 3mm
-Các kích thước không ghi ch...
Ñoà aùn moân hoïc Coâng ngheä cheá taïo maùy GVHD : Traàn Haûi Nam
-1-
LỜI NÓI ĐẦU
Qui trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng càng cần đạt yêu cầu v các mặt
đầu, độ song song của các lỗ với nhau. Từ các yêu cầu trên, ta phải thiết kế một qui
trình công nghệ hợp lý từ khâu tạo phôi đến khâu tạo thành chi tiết hoàn chỉnh.
Trên sở đó ta phải thiết kế đồ gá, tính chế độ cắt xác định thời gian gia
công bản cho từng nguyên công một cách hợp đ đạt hiệu quả kinh tế, kỹ thuật
cao nhất. Những yêu cầu trên được thể hiện trong : Đ ÁN THIẾT KẾ QUI TRÌNH
CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT DẠNG CÀNG.
Các số liệu, thông s do tra bảng hoặc tính toán đều dựa vào các tài liệu
kinh nghiệm của thầy hướng dẫn .
Một sản phẩm thể có nhiều phương án công nghệ khác nhau việc thiết kế
quy trình công nghệ còn so sánh chọn lọc ra được một phương án công nghệ hợp
nhất đảm bảo yêu cầu vchất lượng, giá thành rẻ, thời gian, đáp ứng nhu cầu
hội.
Tuy nhiên, do còn yếu kém v kinh nghiệm thực tế nên không thể tránh khỏi
những sai sót trong quá trình tính toán cũng như chọn các số liệu. Em rất mong thầy
cô góp ý, bổ sung để kiến thức của em được vững vàng hơn .
Sinh viên thực hiện.
Nguyễn Hữu Tuấn Việt
Hoàng Minh Tý
Chương I
:
:
PHÂN TÍCH CHI TI T GIA CÔNG
PHÂN TÍCH CHI TI T GIA CÔNG
1 .Công dụng của chi tiết :
- Chi tiết gia công có dạng càng dùng để điều chỉnh sự hoạt động của các chi
tiết gắn vào với nó, chuyền động được nhờ một trục gắno lỗ làm việc chính
đường kính Φ = 30mm (lỗ 4) và được gắn chặt nhờ then gắn chặt trục. Nh trục này sẽ
SVTH : Nguyeãn Höõu Tuaán Vieät & Hoaøng Minh Tyù trang -1-
gia công chi tiêt dạng trục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
gia công chi tiêt dạng trục - Người đăng: Del Ete
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
gia công chi tiêt dạng trục 9 10 186