Ktl-icon-tai-lieu

GIA CÔNG GÒ

Được đăng lên bởi nguyendinhthe1989
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3157 lần   |   Lượt tải: 13 lần
BÀI 1
KHÁI NIỆM VỀ GIA CÔNG GÒ
1. Khái niệm
Gò là một phương pháp gia công sử dụng áp lực biến kim loại phẳng, tấm thành
sản phẩm có hình dáng và kích thước theo ý muốn thong qua các dụng cụ thiết
bị gia công gò
2. Phân loại các phương pháp gia công gò cơ bản
a. Phân theo cách gia công
+ Gò có mối ghép ( Mối ghép móc)
+ Gò không có mối ghép ( Gò chun, gò thúc)
b. Phân theo tính chất vật liệu
+ Gò vật liệu thép
+Gò tôn
+ Gò kim loại màu
c. Phân theo kích thước vật liệu gò ghép
+ Độ dày của tôn < 1mm: Gò ghép bằng phương pháp tán đinh
+ Độ dày của tôn > 1mm: Gò ghép móc
3. Dụng cụ gò cơ bản
a. Dụng cụ gia công
* Đe: ( còn gọi là dụng cụ kê): Có 2 nhóm dụng cụ kê, dụng cụ đa năng và
dụng cụ định hình. Dụng cụ đa năng thường là các đe bằng thép, hợp kim
đồng. Dụng cụ định hình được dung để kê khi gia công biến dạng nhằm đạt
được hình dạng mong muốn
*Búa:
Về Cơ bản các loại búa thợ Gò phải có bề mặt làm việc theo yêu cầu kỹ
thuật gò. Búa thường được chia làm 2 loại. Búa mặt cứng được chế tạo bằng
thép dung để gia công biến dạng deorowr nhiệt độ bình thường . Búa mặt
mềm thường được chế tạo bằng đồng, gỗ, cao su cứng dung để gia công các
vật liệu mềm
*Kéo cắt tôn:
Các loại kéo cắt thường dung để cắt các loại kim loại mỏng chiều dày không
quá 1,5 mm ( thép) hoặc 2mm ( hợp kim đồng, nhôm)

...
BÀI 1
KHÁI NIỆM VỀ GIA CÔNG GÒ
1. Khái niệm
Gò là một phương pháp gia công sử dụng áp lực biến kim loại phẳng, tấm thành
sản phẩm có hình dáng và kích thước theo ý muốn thong qua các dụng cụ thiết
bị gia công gò
2. Phân loại các phương pháp gia công gò cơ bản
a. Phân theo cách gia công
+ Gò có mối ghép ( Mối ghép móc)
+ Gò không có mối ghép ( Gò chun, gò thúc)
b. Phân theo tính chất vật liệu
+ Gò vật liệu thép
+Gò tôn
+ Gò kim loại màu
c. Phân theo kích thước vật liệu gò ghép
+ Độ dày của tôn < 1mm: Gò ghép bằng phương pháp tán đinh
+ Độ dày của tôn > 1mm: Gò ghép móc
3. Dụng cụ gò cơ bản
a. Dụng cụ gia công
* Đe: ( còn gọi là dụng cụ kê): Có 2 nhóm dụng cụ kê, dụng cụ đa năng và
dụng cụ định hình. Dụng cụ đa năng thường là các đe bằng thép, hợp kim
đồng. Dụng cụ định hình được dung để kê khi gia công biến dạng nhằm đạt
được hình dạng mong muốn
*Búa:
Về Cơ bản các loại búa thợ Gò phải có bề mặt làm việc theo yêu cầu kỹ
thuật gò. Búa thường được chia làm 2 loại. Búa mặt cứng được chế tạo bằng
thép dung để gia công biến dạng deorowr nhiệt độ bình thường . Búa mặt
mềm thường được chế tạo bằng đồng, gỗ, cao su cứng dung để gia công các
vật liệu mềm
*Kéo cắt tôn:
Các loại kéo cắt thường dung để cắt các loại kim loại mỏng chiều dày không
quá 1,5 mm ( thép) hoặc 2mm ( hợp kim đồng, nhôm)
GIA CÔNG GÒ - Trang 2
GIA CÔNG GÒ - Người đăng: nguyendinhthe1989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
GIA CÔNG GÒ 9 10 963