Ktl-icon-tai-lieu

gia công trên pro e

Được đăng lên bởi Cơ Khí Hồng Đức
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1016 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.

2. Trước tiên mình xin giới thiệu Về gia công phay
pocket :Thuật ngữ thiếu xót có thể được cập nhật
sau,đồng thời mong các bạn cho ý kiến bổ sung.

Gia công phay Pocket milling hay hốc.
(cavity)-Các chi tiết có bề mặt lõm áp
dụng được
1:chi tiết :
Mở MasterCam và đưa chi tiết vào môi
trường gia công :

2:Chọn máy gia công :Trong Machine type (Loại máy gia công)-Chọn
Generic(máy gia công thông thường-Hệ mét sẽ là FANUC)

Định nghĩa phôi :
Mở Properties trong Operation Manager chọn Stock :Hiện ra hộp thoại :

Trên hộp thoại này sẽ có những thông số và ý nghĩa như sau :
Machine group Properties :Các thông số của (nhóm) máy.
Stock setup :thiết lập phôi.
Tool setting: Thiết lập dụng cụ cắt.
Safety Zone :Vùng an toàn.
Ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến thẻ Stock setup:
Stock view :Khung nhìn quan sát phôi.
Trong phần shape (hình dạng phôi) Sẽ có những tùy chọn sau :

Rectangular :dạng chữ nhật
Cylindrical : Dạng khối trụ.
Solid hôi có dạng khối solid (không có dạng đặc biệt).
File :Lấy phôi từ một file sẵn có.
3 giá trị X,Y,Z trong mô hình :nhập kích thước phôi bằng tay.
Tùy chọn Bounding box hôi sẽ tự động nhận bằng giới hạn biên của chi tiết.
Select corners :Tạo phôi bằng cách chọn các góc của chi tiết.
Stock origin :Gốc của phôi
in view coordinates :Trong các hệ tọa độ trong khung nhìn. (các bạn nhìn thấy
mũi tên chỉ tâm khối hộp trong hộp thoại đấy).
Ok kết thúc quá trình tạo phôi.
linkin, 16/8/10
#5
BKMetalx thích đều này

3. linkinNew Member
Trả lời: Tiếng Anh dùng trong MasterCam

Để tiếp tục chúng ta vào toolpath chọn surface rough (gia công thô bề mặt cong)
chọn Pocket để tiến hành bước gia công thô.

Xuất hiện dòng nhắc :Select drive surfaces (chọn các bề mặt cần gia công).Trên
chi tiết gia công của chúng ta có những bề mặt không cần gia công nên ta không
cần phải chọn.Nhớ là chọn đầy đủ các bề mặt của hốc chi tiết,nếu thiếu MX sẽ
loại trừ bề mặt đó và không tính toán gia công cho bề mặt đó.

Trên hình trên có chỗ bị nhầm đó là vùng chữ nhật khoanh vùng,bước này không
đúng,nhưng không thể chờ tiếp nên phải up đại thôi.Nên nhớ là chỉ chọn các bề
mặt cần gia công thôi (hốc-Cavity).
Enter tiếp tục.Sẽ hiện ra hộp thoại

Surface selection :Các lựa chọn bề mặt gia công
Drive :Bề mặt cần gia công.Trỏ chuột ở nút chọn là chỉ vào chọn bề mặt cần gia
công,Nút có dấu chéo đỏ là hủy bỏ lựa chọn và chọn lại.
Nút show :Cho xem các mặt vừa chọn,khi chọn nút này các bề mặt không được
chọn sẽ ẩn đi các bạn sẽ thấy các thiếu xót nếu có,hoặc các bề mặt chọn thừa,ch...
1.
2. Trước tiên mình xin giới thiệu Về gia công phay
pocket :Thuật ngữ thiếu xót có thể được cập nhật
sau,đồng thời mong các bạn cho ý kiến bổ sung.
Gia công phay Pocket milling hay hốc.
(cavity)-Các chi tiết có bề mặt lõm áp
dụng được
1:chi tiết :
Mở MasterCam và đưa chi tiết vào môi
trường gia công :
2:Chọn máy gia công :Trong Machine type (Loại máy gia công)-Chọn
Generic(máy gia công thông thường-Hệ mét sẽ là FANUC)
gia công trên pro e - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
gia công trên pro e - Người đăng: Cơ Khí Hồng Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
gia công trên pro e 9 10 449