Ktl-icon-tai-lieu

Giả lập switch

Được đăng lên bởi tuanbmt369
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giả lập switching
R2#frame-relay switching
#int s0/0
#encapsulation frame-relay
#no sh
#frame-relay intf-type dce
#frame-relay lmi-type ansi
#int s0/1
#encapsulation frame-relay
#no sh
#frame-relay intf-type dce
#frame-relay lmi-type ansi
#int s0/2
#encapsulation frame-relay
#no sh
#frame-relay intf-type dce
#frame-relay lmi-type ansi
#int s0/0

\\ 2 nhánh của s0/0

#frame-relay route 103 interface s0/1 301
#frame-relay route 102 interface s0/2 201
#int s0/1

\\ 2 nhánh của s0/1

#frame-relay route 301 interface s0/0 103
#frame-relay route 302 interface s0/2 203
#int s0/2

\\ 2 nhánh của s0/2

#frame-relay route 201 interface s0/0 102

#frame-relay route 203 interface s0/1 302

-

----code: mí cái router nối với cai gỉa lập, nó có 2 nhánh mình chia ra s0/0.1 và s0/0.2
-- vd: x tuỳ ý
R1#conf t
#int s0/0
#encapsulation frame-relay
#no sh
# frame-relay lmi-type ansi
#int s0/0.1 point-to-point

\\ code nhánh 1 của s0/0

#ip add 172.16.3.x 255.255.255.0
#frame-relay interface-dlci 102
#int s0/0.2 point-to-point

\\ code nhánh 2 của s0/0

#ip add 172.16.4.x 255.255.255.0
#frame-relay interface-dlci 103
.
.
. code tương tự mí cái router nối với cái router giả lập switch
---------------khi ping chỉ ping dc những cái nhánh cùng phía, muốn ping khác phía phải xài ospf ,rip

...
Giả lập switching
R2#frame-relay switching
#int s0/0
#encapsulaon frame-relay
#no sh
#frame-relay in-type dce
#frame-relay lmi-type ansi
#int s0/1
#encapsulaon frame-relay
#no sh
#frame-relay in-type dce
#frame-relay lmi-type ansi
#int s0/2
#encapsulaon frame-relay
#no sh
#frame-relay in-type dce
#frame-relay lmi-type ansi
#int s0/0 \\ 2 nhánh của s0/0
#frame-relay route 103 interface s0/1 301
#frame-relay route 102 interface s0/2 201
#int s0/1 \\ 2 nhánh của s0/1
#frame-relay route 301 interface s0/0 103
#frame-relay route 302 interface s0/2 203
#int s0/2 \\ 2 nhánh của s0/2
#frame-relay route 201 interface s0/0 102
Giả lập switch - Trang 2
Giả lập switch - Người đăng: tuanbmt369
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giả lập switch 9 10 617