Ktl-icon-tai-lieu

Giải bài tập PLC S7200

Được đăng lên bởi vanna
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 4691 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Bài 1: Một ngã tư đèn giao thông ( gồm 6 đèn ) hoạt động theo chế độ sau:
Nhấn Start hệ thống hoạt động như sau
Đèn xanh: 25s; Đèn đỏ: 30s; Đèn vàng: 5s.
Nhấn Stop hệ thống hoạt động thêm 10s sau mới ngừng hoạt động.

Bài 2: Một ngã tư đèn giao thông (gồm 6 đèn ) hoạt động theo chế độ sau:
Nhấn Start hệ thống hoạt động như sau
Đèn xanh sáng 10s; Đèn đỏ: 15s; Đèn vàng: 5s.
Nhấn Stop đèn vàng nhấp nháy chu kỳ 4s ( sáng 2s tắt 2s).

Bài 3: Nhấn start hệ thống hoạt động như sau:
Nhấn on1: Đèn 1 sáng 5s tắt 10s, đèn 2 tắt 5s sáng 10s.
Đếm số lần hoạt động của 2 đèn. Nếu đủ 10 lần thì cho dừng hoạt động mà không cần tác động lên Stop.
Nhấn Stop. Đèn 1 sáng 10s, đèn 2 sáng 8s rồi dừng hoạt động

Bài 4: Bỏ qua, giống bài 1 + 2 + 3
Bài 5: Công nghệ: Điều khiển động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc. Trạng thái ban đầu động cơ đang đứng yên.
Nhấn Start: Động cơ quay ngược. Khi động cơ đang quay ngược, nếu nhấn nút thuận: động cơ dừng quay ngược, chờ 10s
sau thì quay thuận; Khi động cơ đang quay thuận, nếu nhấn nút ngược: động cơ dừng quay thuận, chờ 10s sau thì
quay ngược.
Nhấn Stop: 10s sau động cơ dừng hoạt động nếu đang quay ngược.

Bài 6: Sơ đồ nguyên lý được mô tả trên bản vẽ 04
- Ấn ON à ĐC1 chạy để kéo băng tải thùng chạy đưa võ thùng đóng táo vào. Khi võ thùng vào đến vị trí S2 thì ĐC1
dừng.
- Ngay khi ĐC1 dừng thì ĐC2 chạy để kéo băng tải táo hoạt động đưa táo rơi vào thùng. Táo được đếm bởi một cảm
biến hồng ngoại S1.
- Khi số táo đưa vào thùng đủ 24 quả (mỗi hộp chứa 24 quả) thì ĐC2 dừng. Tiếp tục ĐC1 chạy lại để đưa thùng táo
thành phẩm ra ngoài và đóng thùng táo mới.
- Hệ thống tự động hoạt động như trên cho đến khi ấn OFF thì dừng.
- Trong lúc hệ thống đang hoạt động mà có bất kỳ sự cố nào xảy ra thì dừng ngay và đưa tín hiệu nháy đèn với thời
gian trong 1 chu kỳ là 5 giây.
-Nếu có sự cố, sau khi sửa chữa xong và nhấn nút RESET thì hệ thống hoạt động bình thường

Bài 7: Mô tả hoạt động của hệ thống trộn sơn
Sơ đồ nguyên lý được mô tả trên bản vẽ 04
- Ấn Start  tác động mở Valve 1 và Valve 2 cho phép 2 chất lỏng bắt đầu đổ vào bình chứa.
- Khi bình chứa được đổ đầy, công tắc dò mức di chuyển lên chạm S1, làm ngắt 2 Valve 1 và 2, và khởi động Motor
hoạt động để trộn lẫn 2 chất lỏng.
- Motor hoạt động như sau: Chạy thuận 5 giây, chạy ngược 5 giây; chạy 5 chu kỳ thuận ngược như vậy rồi tự động
dừng.
- Sau khi trộn xong thì Valve X mở để xả chất lõngđã trộn ra ngoài.
- Khi bình chứa đã xả hết thì công tắc dò mức di chuyển xuống chạm S2, tác động đóng Valve X.
-...
Bài 1: Một ngã tư đèn giao thông ( gồm 6 đèn ) hoạt động theo chế độ sau:
Nhấn Start hệ thống hoạt động như sau
Đèn xanh: 25s; Đèn đỏ: 30s; Đèn vàng: 5s.
Nhấn Stop hệ thống hoạt động thêm 10s sau mới ngừng hoạt động.
Bài 2: Một ngã tư đèn giao thông (gồm 6 đèn ) hoạt động theo chế độ sau:
Nhấn Start hệ thống hoạt động như sau
Đèn xanh sáng 10s; Đèn đỏ: 15s; Đèn vàng: 5s.
Nhấn Stop đèn vàng nhấp nháy chu kỳ 4s ( sáng 2s tắt 2s).
Bài 3: Nhấn start hệ thống hoạt động như sau:
Nhấn on1: Đèn 1 sáng 5s tắt 10s, đèn 2 tắt 5s sáng 10s.
Đếm số lần hoạt động của 2 đèn. Nếu đủ 10 lần thì cho dừng hoạt động mà không cần tác động lên Stop.
Nhấn Stop. Đèn 1 sáng 10s, đèn 2 sáng 8s rồi dừng hoạt động
Bài 4: Bỏ qua, giống bài 1 + 2 + 3
Bài 5: Công nghệ: Điều khiển động cơ KĐB ba pha roto lồng sóc. Trạng thái ban đầu động cơ đang đứng yên.
Nhấn Start: Động cơ quay ngược. Khi động cơ đang quay ngược, nếu nhấn nút thuận: động cơ dừng quay ngược, chờ 10s
sau thì quay thuận; Khi động đang quay thuận, nếu nhấn nút ngược: động dừng quay thuận, chờ 10s sau thì
quay ngược.
Nhấn Stop: 10s sau động cơ dừng hoạt động nếu đang quay ngược.
Giải bài tập PLC S7200 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải bài tập PLC S7200 - Người đăng: vanna
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giải bài tập PLC S7200 9 10 679