Ktl-icon-tai-lieu

Giải đại cương tin học

Được đăng lên bởi ndaquan89
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi bài tập, thu hoạch môn Tin Đại Cương
1, trình bày khái niệm thông tin, đơn vị đo thông tin. Cho ví dụ và giải thích
_ Thông tin thường được hiểu là nội dung chứa trong thông báo nhằm tác động
vào nhận thức của một số đối tượng nào đó
_ Đơn vị đo thông tin: các đại lượng vậy lý đều có đơn vị đo chẳng hạn như đơn vị
đo khối lượng ( Kg ) đo chiều dài ( m ) và đo thời gian ( giây )… để lượng hóa
một thông tin ta cũng cần đưa ra một đơn vị đo thông tin
Trong tin học đơn vị đo thông tin nhỏ nhất là Bit ( viết tắt của Binary digit
– số nhị phân) – được biểu diễn với hai giá trị 0 và 1, viết tắt là b
Trong thực tế người ta dùng đơn vị lớn hơn là byte. Byte là một nhóm 8 Bit
trong bảng mã ASCII
Ngoài ra người ta còn dùng các bội số của byte như word, kiloByte,
MegaByte, GigaBite, TeraByte
 ví dụ: thông tin về thời tiết, nhiệt độ 3 ngày tới hay thông tin về các trương
trình phát thanh vào ngày mai
thông tin về các sự kiện thể thao word cup, seagames,…
2, Trình bày khái niệm tin học, phần cứng, phần mềm
_ Khái niệm tin học: là một ngành khoa học công nghệ nghiên cứu các phương
pháp xử lý thông tin một cách tự động dựa trên các phương tiện kỹ thuật mà chủ
yếu hiện tại là máy tính điện tử
_ Phần cứng có thể được hiểu đơn giản là tất cả các phần trong một hệ máy tính
mà chúng ta có thể thấy hoặc sờ được. Phần cứng gồm các thiết bị máy tính có thể
thực hiện các chức năng:
+ nhập dữ kiện vào máy
+ Xử lý dữ kiện
+ Xuất dữ kiện/ thông tin
_ Phần mềm máy tính: là tên gọi khi nói tới các chương trình chỉ thị máy tính hoạt
động xử lý dữ liệu thành những hình thái mà ta mong muốn. chương trình là một
chuỗi các chỉ thị lệnh có liên quan nhằm thực hiện từng bước tại mỗi thời điểm để
hình thành một vài công việc nào đó dưới sự điều khiển của CPU. Các chương
trình xẽ xác định việc các máy tính tiếp nhận đầu vào như thế nào và được hiển
thị hoặc đưa tới đầu ra các gì. Thông thường có 3 kiểu chương trình là phần mềm
hệ thống, trình dịch ngôn ngữ và các chương trình ứng dụng.

3, vẽ sơ đồ cấu trúc của máy tính điện tử và giải thích sơ đồ đó.
Các thiết bị
Nhập
+ Bàn phím
+ Chuột
……

Đồng hồ tạo xung

Các thiết bị
xuất
+ màn hình
+ máy in
………

Bộ xử lý trung ương
Đơn vị
điều khiển

Đơn vị
tính toán

Các thanh ghi
Bảng mạch chính
Bộ nhớ trong (ROM + RAM)

Bộ nhớ ngoài (đĩa, băng từ)

Sơ đồ cấu trúc phần cứng
a. Bộ xử lý trung tâm (CPU – Central Processing Unit)
CPU là bộ xử lý trung tâm, hay còn gọi là bộ vi xử lý – đây là bộ phận đầu não của
máy tính, nó thực hiện các lệnh, tí...
Câu hỏi bài tập, thu hoạch môn Tin Đại Cương
1, trình bày khái niệm thông tin, đơn vị đo thông tin. Cho ví dụ và giải thích
_ Thông tin thường được hiểu là nội dung chứa trong thông báo nhằm tác động
vào nhận thức của một số đối tượng nào đó
_ Đơn vị đo thông tin: các đại lượng vậy lý đều có đơn vị đo chẳng hạn như đơn vị
đo khối lượng ( Kg ) đo chiều dài ( m ) và đo thời gian ( giây )… để lượng hóa
một thông tin ta cũng cần đưa ra một đơn vị đo thông tin
Trong tin học đơn vị đo thông tin nhỏ nhất là Bit ( viết tắt của Binary digit
– số nhị phân) – được biểu diễn với hai giá trị 0 và 1, viết tắt là b
Trong thực tế người ta dùng đơn vị lớn hơn là byte. Byte là một nhóm 8 Bit
trong bảng mã ASCII
Ngoài ra người ta còn dùng các bội số của byte như word, kiloByte,
MegaByte, GigaBite, TeraByte
ví dụ: thông tin về thời tiết, nhiệt độ 3 ngày tới hay thông tin về các trương
trình phát thanh vào ngày mai
thông tin về các sự kiện thể thao word cup, seagames,…
2, Trình bày khái niệm tin học, phần cứng, phần mềm
_ Khái niệm tin học: là một ngành khoa học công nghệ nghiên cứu các phương
pháp xử lý thông tin một cách tự động dựa trên các phương tiện kỹ thuật mà chủ
yếu hiện tại là máy tính điện tử
_ Phần cứng có thể được hiểu đơn giản là tất cả các phần trong một hệ máy tính
mà chúng ta có thể thấy hoặc sờ được. Phần cứng gồm các thiết bị máy tính có thể
thực hiện các chức năng:
+ nhập dữ kiện vào máy
+ Xử lý dữ kiện
+ Xuất dữ kiện/ thông tin
_ Phần mềm máy tính: là tên gọi khi nói tới các chương trình chỉ thị máy tính hoạt
động xử lý dữ liệu thành những hình thái mà ta mong muốn. chương trình là một
chuỗi các chỉ thị lệnh có liên quan nhằm thực hiện từng bước tại mỗi thời điểm để
hình thành một vài công việc nào đó dưới sự điều khiển của CPU. Các chương
trình xẽ xác định việc các máy tính tiếp nhận đầu vào như thế nào và được hiển
thị hoặc đưa tới đầu ra các gì. Thông thường có 3 kiểu chương trình là phần mềm
hệ thống, trình dịch ngôn ngữ và các chương trình ứng dụng.
Giải đại cương tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải đại cương tin học - Người đăng: ndaquan89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giải đại cương tin học 9 10 332