Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp tiết kiệm năng lượng

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Cao
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Theo Bộ Xây dựng tốc độ tăng trưởng của ngành là từ 12-16% mỗi năm và tiêu thụ khoảng 2024% tổng năng lượng quốc gia.
Công tác xây dựng không tuân thủ quy tắc kiến trúc khí hậu sinh hoạt truyền thống, cách nhiệt
không tốt, kém thông thoáng, không che chắn trực xạ gây lãng phí năng lượng để đảm bảo tiện
nghi tối thiểu.
Giải pháp điều khiển và quản lý tích hợp cho phép nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa sử dụng năng
lượng của tòa nhà. Hệ thống quản lý tòa nhà BMS (Building Managenent System) đang được
phát triển. BMS là hệ thống điều khiển phân cấp DCS (Distributed Control System) gồm 3 cấp:
*Cấp thấp nhất là cấp trường. Các bộ điều khiển ở cấp này là các bộ điều khiển sử dụng bộ vi xử
lý, cung cấp chức năng điều khiển số trực tiếp cho các thiết bị ở từng khu vực, bao gồm: máy
bơm, các dàn trao đổi nhiệt, bơm nhiệt, các bộ điều hòa không khí cục bộ, ... Hệ thống phần
mềm quản lý năng lượng cũng được tích hợp trong các bộ điều khiển cấp trường. Các cảm biến
và cơ cấu chấp hành giao diện trực tiếp với các thiết bị được điều khiển. Các bộ điều khiển sẽ
được nối với nhau trên một đường bus, do vậy có thể chia sẻ thông tin cho nhau và thông tin với
các bộ điều khiển ở cấp hệ thống và cấp điều hành, quản lý.
*Cấp hệ thống: Các bộ điều khiển hệ thống có khả năng lớn hơn so với các bộ điều khiển ở cấp
trường về số lượng các điểm vào ra, các vòng điều chỉnh và cả các chương trình điều khiển. Các
bộ điều khiển hệ thống được tích hợp sẵn các chức năng quản lý, lưu trữ và thường được sử dụng
cho các ứng dụng lớn hơn như hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống máy lạnh trung tâm,... Các
bộ điều khiển này trực tiếp giao tiếp với thiết bị điều khiển thông qua các cảm biến và cơ cấu
chấp hành hoặc gián tiếp thông qua việc kết nối với các bộ điều khiển cấp trường. Các bộ điều
khiển hệ thống có thể hoạt động độc lập trong trường hợp bị mất truyền thông với các trạm vận
hành.
*Cấp vận hành giám sát: Các trạm vận hành và giám sát chủ yếu giao tiếp với các nhân viên vận
hành. Các trạm vận hành ở cấp độ này chủ yếu là các máy tính PC. Một trạm vận hành thường
bao gồm các gói phần mềm ứng dụng sau:
*
An toàn hệ thống: Giới hạn quyền truy cập và vận hành đối với từng cá nhân.
*
Xâm nhập hệ thống: Cho phép những người có quyền được truy cập và lấy dữ liệu hệ thống
thông qua máy tính các nhân hoặc các thiết bị lưu trữ khác.
*
Định dạng dữ liệu: Lắp ghép các điểm dữ liệu rời rạc vào trong các nhóm định dạng có quy tắc
phục vụ cho việc in ấn và hiển thị. BMS tích hợp với các hệ thống dịch ...
Theo Bộ Xây dựng tốc độ tăng trưởng của ngành là từ 12-16% mỗi năm và tiêu thụ khoảng 20-
24% tổng năng lượng quốc gia.
Công tác xây dựng không tuân thủ quy tắc kiến trúc khí hậu sinh hoạt truyền thống, cách nhiệt
không tốt, kém thông thoáng, không che chắn trực xạ gây lãng phí năng lượng để đảm bảo tiện
nghi tối thiểu.
Giải pháp điều khiển và quản lý tích hợp cho phép nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa sử dụng năng
lượng của tòa nhà. Hệ thống quản lý tòa nhà BMS (Building Managenent System) đang được
phát triển. BMS là hệ thống điều khiển phân cấp DCS (Distributed Control System) gồm 3 cấp:
*Cấp thấp nhất là cấp trường. Các bộ điều khiển ở cấp này là các bộ điều khiển sử dụng bộ vi xử
lý, cung cấp chức năng điều khiển số trực tiếp cho các thiết bị ở từng khu vực, bao gồm: máy
bơm, các dàn trao đổi nhiệt, bơm nhiệt, các bộ điều hòa không khí cục bộ, ... Hệ thống phần
mềm quản lý năng lượng cũng được tích hợp trong các bộ điều khiển cấp trường. Các cảm biến
và cơ cấu chấp hành giao diện trực tiếp với các thiết bị được điều khiển. Các bộ điều khiển sẽ
được nối với nhau trên một đường bus, do vậy có thể chia sẻ thông tin cho nhau và thông tin với
các bộ điều khiển ở cấp hệ thống và cấp điều hành, quản lý.
*Cấp hệ thống: Các bộ điều khiển hệ thống có khả năng lớn hơn so với các bộ điều khiển ở cấp
trường về số lượng các điểm vào ra, các vòng điều chỉnh và cả các chương trình điều khiển. Các
bộ điều khiển hệ thống được tích hợp sẵn các chức năng quản lý, lưu trữ và thường được sử dụng
cho các ứng dụng lớn hơn như hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống máy lạnh trung tâm,... Các
bộ điều khiển này trực tiếp giao tiếp với thiết bị điều khiển thông qua các cảm biến và cơ cấu
chấp hành hoặc gián tiếp thông qua việc kết nối với các bộ điều khiển cấp trường. Các bộ điều
khiển hệ thống có thể hoạt động độc lập trong trường hợp bị mất truyền thông với các trạm vận
hành.
*Cấp vận hành giám sát: Các trạm vận hành và giám sát chủ yếu giao tiếp với các nhân viên vận
hành. Các trạm vận hành ở cấp độ này chủ yếu là các máy tính PC. Một trạm vận hành thường
bao gồm các gói phần mềm ứng dụng sau:
*
An toàn hệ thống: Giới hạn quyền truy cập và vận hành đối với từng cá nhân.
*
Xâm nhập hệ thống: Cho phép những người có quyền được truy cập và lấy dữ liệu hệ thống
thông qua máy tính các nhân hoặc các thiết bị lưu trữ khác.
*
Định dạng dữ liệu: Lắp ghép các điểm dữ liệu rời rạc vào trong các nhóm định dạng có quy tắc
phục vụ cho việc in ấn và hiển thị. BMS tích hợp với các hệ thống dịch vụ sau:
Hệ thống điều khiển giám sát tòa nhà của Siemens
Hệ thống cung cấp và phân phối điện.
Giải pháp tiết kiệm năng lượng - Trang 2
Giải pháp tiết kiệm năng lượng - Người đăng: Nguyễn Văn Cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giải pháp tiết kiệm năng lượng 9 10 489