Ktl-icon-tai-lieu

giải tích mạng điệnLê Kim Hùng

Được đăng lên bởi tuananh123123
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 3188 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIẢI TÍCH MẠNG ĐIỆN
LÊ KIM HÙNG

GIẢI TÍCH MẠNG

GIẢI TÍCH MẠNG
LỜI NÓI ĐẦU
Hệ thống điện bao gồm các khâu sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng. Kết cấu
một hệ thống điện có thể rất phức tạp, muốn nghiên cứu nó đòi hỏi phải có một kiến thức tổng
hợp và có những phương pháp tinh toán phù hợp.
Giải tích mạng là một môn học còn có tên gọi “Các phương pháp tin học ứng dụng trong tính
toán hệ thống điện”. Trong đó, đề cập đến những bài toán mà tất cả sinh viên ngành hệ thống
nào cũng cần phải nắm vững. Vì vậy, để có một cách nhìn cụ thể về các bài toán này, giáo trình
đi từ kiến thức cơ sở đã học nghiên cứu lý thuyết các bài toán cũng như việc ứng dụng chúng
thông qua công cụ máy vi tính. Phần cuối, bằng ngôn ngữ lập trình Pascal, công việc mô phỏng
các phần mục của bài toán đã được minh hoạ.
Nội dung gồm có 8 chương.
1. Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng.
2. Phương pháp số dùng để giải các phương trình vi phân trong giải tích mạng.
3. Mô hình hóa hệ thống điện.
4. Graph và các ma trận mạng điện.
5. Thuật toán dùng để tính ma trận mạng.
6. Tính toán trào lưu công suất.
7. Tính toán ngắn mạch.
8. Xét quá trình quá độ của máy phát khi có sự cố trong mạng.
II. Phần lập trình: gồm có bốn phần mục:
1. Xây dựng các ma trận của 1 mạng cụ thể
2. Tính toán ngắn mạch.
3. Tính toán trào lưu công suất lúc bình thường và khi sự cố.
4. Xét quá trình quá độ của các máy phát khi có sự cố trong mạng điện.
GV: Lê Kim Hùng

Trang 1

GIẢI TÍCH MẠNG

CHƯƠNG 1
ĐẠI SỐ MA TRẬN ỨNG DỤNG TRONG GIẢI
TÍCH MẠNG
Trong chương này ta nhắc lại một số kiến thức về đại số ma trận thông thường được ứng dụng
trong giải tích mạng.

1.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN:
1.1.1. Kí hiệu ma trận:
Ma trận chữ nhật A kích thước m x n là 1 bảng gồm m hàng và n cột có dạng sau:
a11 a12 ... a1n
a
a22 ... a2 n
A = 21
= ai j
...
... ... ...
am1 am2 ... amn
Nếu m = 1 và n >1 thì A gọi là ma trận hàng hoặc vectơ hàng.
Ngược lại n = 1 và m > 1 thì A gọi là ma trận cột hoặc vectơ cột.
2

[ ]

A=

Ví dụ:

1
3

và

A= 2 3 1

1.1.2. Các dạng ma trận:
Ma trận vuông: Là ma trận có số hàng bằng số cột (m = n).
Ví dụ:
a11 a12 a13

A = a21
a31

a22
a32

a23
a33

Ma trận tam giác trên: Là ma trận vuông mà các phần tử dưới đường chéo chính aị j của ma
trận bằng 0 với i > j.
a11 a12 a13
A = 0
0

a22
0

a23
a33

Ma trận tam giác dưới: Là ma trận vuông mà các phần tử trên đường chéo chính aịj của ma trận
bằng 0 với i < j.
0
a11 0
A = a21
a31

a22
a32

0
a33

Trang 2

GIẢI TÍCH MẠNG
Ma trận đường chéo: L...
GII TÍCH MNG ĐIN
LÊ KIM HÙNG
giải tích mạng điệnLê Kim Hùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải tích mạng điệnLê Kim Hùng - Người đăng: tuananh123123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
giải tích mạng điệnLê Kim Hùng 9 10 300