Ktl-icon-tai-lieu

giáo án hàn tích hợp ô tô

Được đăng lên bởi Phong Lele
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1275 lần   |   Lượt tải: 4 lần
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TIỀN GIANG
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TIỀN GIANG


SỔ GIÁO ÁN

TÍCH HỢP
Mô – đun: MĐ 15
Lớp: Công nghệ ô tô. Khoá: … … …
Họ và tên giáo viên : Trương Thanh Phong
Năm học 2009 – 2010

1

GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện: 13giờ.
Tên bài trước: ………………………………
Thực hiện từ ngày … … … … tháng 05 năm 2010.
BÀI SỐ 01: HÀN ĐIỆN HỒ QUANG

MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khã năng:
 Trình bày được khái niệm cơ bản về hàn điện hồ quang.
 Chọn được que hàn, chế độ hàn và phương pháp duy chuyển que hàn thích hợp.
 Vận hành được máy hàn theo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn về
điện.
 Có được kỹ năng cơ bản về hàn đắp, hàn tiếp mối và cắt kim loại để hổ trợ cho quá
trình sữa chữa phần cơ khí ô tô.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:
Bản vẽ, tranh ảnh, máy chiếu, máy hàn AC-DC, dây hàn, kiềm hàn, que hàn, phôi
hàn, kính hàn, găng tay, bảo hộ lao động, kệ gá, búa, kiềm chết , ... .
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
Tổ chức trên lớp sau đó xuống xưởng thao tác mẫu, chia nhóm luyện tập. Quan sát
theo dõi thường xuyên quá trình luyện tập của học sinh và nêu ra những nguyên nhân hư
hỏng và cách khắc phục, tiếp tục luyện tập rèn luyện hình thành kỹ năng hàn hồ quang.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: 02 phút

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
T
T

NỘI DUNG

1 Dẫn nhập:
Từ thời xa xưa ông cha ta đã
biết sử dụng các dụng cụ để lao
động sản xuất, để hình thành
nên các dụng cụ này. Trong các
dụng cụ đó ta phải nói đến
phương pháp hàn dùng để liên
kết chúng lại đảm bảo chắc
chắn. Ngày nay phương pháp
hàn được sử dụng ngày càng
hoàn thiện và phát triển hơn
trong nền kinh tế quốc dân và

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG THỜI
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO
GIAN
CỦA HỌC
VIÊN
SINH
Giảng diễn
Lắng nghe và
05’
Tạo ra sự lôi cuốn và nềm suy nghĩ về nội
đam mê nghề của người học, dung cần biết
dẫn người học vào nội dung đến.
chính bài học hôm nay.

2

trên lĩnh vực kỹ thuật quốc
phòng, nhất là trong thời kỳ
công nghiệp hoá hiện đại hoá
của đất nước và được ứng dụng
nhiều lĩnh vực sản xuất.
2 Giới thiệu chủ đề:
G...
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TIỀN GIANG
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TIỀN GIANG

SỔ GIÁO ÁN
TÍCH HỢP
Mô – đun: MĐ 15
Lớp: Công nghệ ô tô. Khoá: … … …
Họ và tên giáo viên : Trương Thanh Phong
Năm học 2009 – 2010
1
giáo án hàn tích hợp ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án hàn tích hợp ô tô - Người đăng: Phong Lele
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
giáo án hàn tích hợp ô tô 9 10 347