Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án: Nguyên lý hoạt động của động cơ 4 thì

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIÁO ÁN SỐ: 6

Tiết 12:

Thời gian thực hiện:…………………………
Chương 2: ĐỘNG CƠ 4 (BỐN) THÌ
Thực hiện ngày ……tháng …….năm 2009

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐỘNG CƠ 4 THÌ

MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Kiến thức: nắm được những kiến thức cơ bản về nguyên lý hoạt động của
động cơ 4 thì.
- Kỹ năng: phát triển kỹ năng quan sát, phân tích và so sánh hoạt động của
từng động cơ.
- Thái độ: có ý thức học tập nghiêm túc, tập trung.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Giáo án điện tử.
- Mô hình hoạt động của động cơ 4 thì.
- Mô hình hoạt động của động cơ 2 thì
I. ỔN ĐỊNH LỚP:
- Sĩ số học viên.
- Tên học viên vắng.
II.THỰC HIỆN BÀI GIẢNG:

Thời gian: 1 phút

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI
TT
NỘI DUNG
Hoạt động của
Hoạt động của
GIAN
giáo viên
học viên
1.
Dẫn nhập: Chúng ta cũng biết động - GV thuyết trình - Học viên lắng 2‘
Slide cơ là một loại máy móc thiết bị
nghe
1, 2 không thể thiếu trong đời sống xã
hội. Nó được sử dụng trong rất
nhiều lĩnh vực và đã đem lại nhiều
lợi ích cho con người chúng ta.
Trong bài trước chúng ta đã tìm
hiểu qua động cơ 2 thì, cấu tạo
chung của động cơ 4 thì. Hôm nay
chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu
nguyên lý hoạt động của động cơ 4
thì, cũng như ưu, nhược điểm và lợi
ích của nó trong đời sống xã hội.

2.

Giảng bài mới:
thích
I. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG -Giải
Slide CỦA ĐỘNG CƠ 4 THÌ: (Động cơ phương pháp đốt
3, 4 xăng).
nhiên liệu, tạo áp
suất trong động cơ
- Giới thiệu mô
hình hoạt động
của động cơ 4 thì .
Slide 1. Thì thứ nhất: (thì nạp): van nạp - Giới thiệu và
5
mở - van xả đóng, hỗn hợp không giải thích nguyên
khí và nhiên liệu được hút nạp vào lý hoạt động ở thì
xy lanh qua cửa van nạp đang mở, nạp
trong lúc pít tông đang chuyển động
đi xuống.
Slide 2. Thì thứ hai (thì nén): hai van Giải
thích
6
đều đóng, pít tông nén hỗn hợp khí nguyên lý hoạt
trong xy lanh khi chuyển động đi động ở thì nén.
lên. Ở cuối thì nén pít tông ở điểm - Anh (chị) hãy
chết trên.
cho biết trong thì
nổ hai van đóng
hay mở ?
Slide 3. Thì thứ ba (thì nổ): hai van nạp Giải
thích
7
và xả vẫn tiếp tục đóng. Khi pít tông nguyên lý hoạt
lên gần tới điểm chết trên buji động ở thì nổ. (áp
phóng lửa đốt cháy hỗn hợp khí, suất, nhiệt độ)
làm cho nhiệt độ tăng cao dẫn đến - Hãy cho biết
áp suất hỗn hợp khí tăng cao đẩy pít chuyển động của
tông chuyển động đi xuống.
pít tông được
truyền đến trục
khuỷu như thế
nào?
Slide 4. Thì thứ tư (thì xả): van nạp - Giải thích hoạt
8
đóng, van xả mở, pít tông chuyển động ở thì xả.
động đi lên đẩy khí trong xy lanh
qua van...
GIÁO ÁN SỐ: 6 Thời gian thực hiện:…………………………
Chương 2: ĐỘNG CƠ 4 (BỐN) THÌ
Thực hiện ngày ……tháng …….năm 2009
Tiết 12:
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐỘNG CƠ 4 THÌ
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Kiến thức: nắm được những kiến thức bản về nguyên hoạt động của
động cơ 4 thì.
- Kỹ năng: phát triển kỹ năng quan sát, phân tích so sánh hoạt động của
từng động cơ.
- Thái độ: có ý thức học tập nghiêm túc, tập trung.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Giáo án điện tử.
- Mô hình hoạt động của động cơ 4 thì.
- Mô hình hoạt động của động cơ 2 thì
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút
- Sĩ số học viên.
- Tên học viên vắng.
II.THỰC HIỆN BÀI GIẢNG:
TT NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI
GIAN
Hoạt động của
giáo viên
Hoạt động của
học viên
1.
Slide
1, 2
D
ẫn nhập
: Chúng ta cũng biết động
một loại máy móc thiết bị
không thể thiếu trong đời sống
hội. được sử dụng trong rất
nhiều lĩnh vực đã đem lại nhiều
lợi ích cho con người chúng ta.
Trong bài trước chúng ta đã tìm
hiểu qua động 2 thì, cấu tạo
chung của động cơ 4 thì. m nay
chúng ta sẽ cùng nhau tìm hi
ểu
nguyên lý hoạt động của động 4
thì, cũng như ưu, nhược điểm lợi
ích của nó trong đời sống xã hội.
- GV thuyết trình - Học viên lắng
nghe
2‘
Giáo án: Nguyên lý hoạt động của động cơ 4 thì - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án: Nguyên lý hoạt động của động cơ 4 thì - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo án: Nguyên lý hoạt động của động cơ 4 thì 9 10 563