Ktl-icon-tai-lieu

giao thức RSVP-TE và ứng dụng trong điều khiển lưu lượng

Được đăng lên bởi lam-son-nguyen
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 3662 lần   |   Lượt tải: 16 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

GIAO THỨC RSVP – TE VÀ ỨNG DỤNG TRONG
ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
Mã số: 60.52.70

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ

HÀ NỘI - 2012

1

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN TIẾN BAN

Phản biện 1: ………………………………………………………..

Phản biện 2: ………………………………………………………..

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Vào lúc: ....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

2

MỞ ĐẦU
Công nghệ thông tin, viễn thông thay đổi từng ngày góp phần đáp ứng các
nhu cầu ngày càng cao hơn của người dùng. Một trong những xu thế đó là sự ra đời
của các công nghệ chuyển mạch mới (chuyển mạch mềm) nhằm thay thế cho các
công nghệ chuyển mạch cũ (chuyển mạch kênh). Công nghệ chuyển mạch nhãn đa
giao thức MPLS là một công nghệ được phát triển nằm trong xu thế đó.
Vì vậy tôi chọn đề tài nghiên cứu về giao thức RSVP-TE và ứng dụng trong
điều khiển lưu lượng. Với mục đích muốn tìm hiểu và nắm bắt được công nghệ chuyển
mạch nhãn đa giao thức và kỹ thuật điều khiển lưu lượng, trong đó tập trung vào tìm hiểu
giao thức báo hiệu RSVP-TE.
Nội dung tìm hiểu của luận văn chia thành 3 chương:
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MPLS VÀ KỸ THUẬT LƯU
LƯỢNG. Chương này nghiên cứu tổng quan về kỹ thuật lưu lượng MPLS, các khái niệm cơ
bản, quá trình xử lý gói tin của MPLS, và kỹ thuật, cơ chế điều khiển lưu lượng trong MPLS
CHƯƠNG II: ỨNG DỤNG RSVP-TE TRONG ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG
MPLS. Nghiên cứu ứng dụng của RSVP-TE trong điều khiển lưu lượng MPLS, quá
trình định tuyến ràng buộc hỗ trợ điều khiển lưu lượng, Với những khả năng hỗ trợ
của giao thức chiếm dụng tài nguyên RSVP-TE, cơ chế điều khiển lưu lượng trong
mạng sẽ dễ dàng hơn, giải quyết vấn đề tắc nghẽn trong mạng và khả năng phục hồi
nhanh giúp giảm thiểu mất gói khi xảy ra lỗi.
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG SỬ DỤNG RSVPTE BẰNG PHẦN MỀM GNS3. Đưa ra mô hình và thực hiện một số mô phỏng để
làm rõ nguyên lý hoạt động của RSVP-TE trên các router của hãng Cisco, cho phép
hiểu rõ hơn hoạt động điều khiển lưu lượng sử dụng RSVP-TE.
Do nhiều mặt còn hạn chế nên nội dung của đề tài khó tránh khỏi những sai
sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô và bạn đọc.
Em xin chân thành cảm...
HC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
GIAO THỨC RSVP TE ỨNG DỤNG TRONG
ĐIỀU KHIỂNU LƯỢNG
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
s: 60.52.70
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ
NỘI - 2012
giao thức RSVP-TE và ứng dụng trong điều khiển lưu lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giao thức RSVP-TE và ứng dụng trong điều khiển lưu lượng - Người đăng: lam-son-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
giao thức RSVP-TE và ứng dụng trong điều khiển lưu lượng 9 10 169