Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình an toàn điện

Được đăng lên bởi caohuy-1708
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 503 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình an toàn điện
Biên tập bởi:
lecongthanh

Giáo trình an toàn điện
Biên tập bởi:
lecongthanh
Các tác giả:
quyenhuyanh
lecongthanh

Phiên bản trực tuyến:


MỤC LỤC
1. Giáo trình
1.1. Bìa sách
1.2. Giới thiệu
1.3. Một số tổ chức và tiêu chuẩn an toàn điện trên thế giới
1.4. Các tiêu chuẩn an toàn điện trong nước
1.5. Tổng quan về tai nạn điện
1.6. Các khái niệm cơ bản về an toàn điện
1.7. Phân tích an toàn trong mạng điện
1.8. Bảo vệ nối đất
1.9. Bảo vệ nối dây trung tính
1.10. Bảo vệ chống dòng điện rò
1.11. Bảo vệ chống điện áp cao xâm nhập sang điện áp thấp
1.12. Bảo vệ chống sét
1.13. Biện pháp kỹ thuật an toàn điện
1.14. Sơ cứu người bị điện giật
1.15. Tài liệu tham khảo
1.16. Giới thiệu một số website về an toàn điện
1.17. Mục lục
Tham gia đóng góp

1/29

Giáo trình
Bìa sách
Tóm tắt
Bìa sách giáo trình an toàn điện

Nội dung
Xem chi tiết tại đây

2/29

Giới thiệu
Tóm tắt
Giáo trình An Toàn Điện được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên ngành Công Nghệ
Kỹ Thuật Điện và Công Nghệ Điện – Điện Tử những kiến thức cơ bản về an toàn điện
nhằm đảm bảo an toàn cho con người khi sử dụng và vận hành thiết bị điện trong các
loại mạng điện khác nhau. Giáo trình gồm 10 chương:
- Chương 1: Phân tích các dạng tai nạn điện, tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con
người và các yếu tố ảnh hưởng
- Chương 2: Trình bày các khái niệm cơ bản về an toàn điện như: dòng điện tản trong
đất, điện áp bước, điện áp tiếp xúc, các hệ thống nối đất tiêu chuẩn.
- Chương 3: Phân tích an toàn điện trong mạng điện trung tính cách điện, trung tính nối
đất, mạng điện một pha và ba pha.
- Chương 4: Trình bày biện pháp bảo vệ nối đất.
- Chương 5: Giới thiệu biện pháp bảo vệ nối dây trung tính.
- Chương 6: Trình bày biện pháp bảo vệ chống dòng rò, cấu tạo và tính năng khí cụ bảo
vệ ELCB, RCD, RCCB.
- Chương 7: Giới thiệu biện pháp bảo vệ chống điện áp cao xâm nhập điện áp thấp.
- Chương 8: Phân tích các kỹ thuật chống sét đánh trực tiếp, chống sét lan truyền trên
đường nguồn và đường tín hiệu, giới thiệu giải pháp chống sét toàn diện 6 điểm.
- Chương 9: Trình bày các biện pháp an toàn, các thiết bị bảo hộ, các loại biển báo, các
yêu cầu an toàn khi sử dụng điện.
- Chương 10: Trình bày các biện pháp sơ cấp cứu người bị điện giật
Phụ lục 1, 2, 3: Giới thiệu các tổ chức an toàn trong và ngoài nước, cũng như một số
trang Web về an toàn điện tiêu biểu.

3/29

Giáo trình do TS. Quyền Huy Aùnh chủ biên và ThS. Lê Công Thành biên soạn theo sự
phân công của b...
Giáo trình an toàn điện
Biên tập bởi:
lecongthanh
Giáo trình an toàn điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình an toàn điện - Người đăng: caohuy-1708
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Giáo trình an toàn điện 9 10 529