Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình an toàn điện 7

Được đăng lên bởi tien571415
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình An Toàn Điện
Trang

64

CHƯƠNG 7

ẢNH HƯỞNG CỦA TRƯỜNG ĐIỆN TỪ VÀ
ĐỀ PHÒNG TĨNH ĐIỆN
7.1. TRƯỜNG ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CAO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CON NGƯỜI
Hiện nay trong nhiều ngành kinh tế, quốc phòng , trong các phòng nghiên cứu
chúng ta sử dụng nhiều thiết bị máy móc liên quan đến điện trường tần số cao như
rađa trong quốc phòng và các sân bay....
Ở nhiều ngành công nghiệp năng lượng của dòng điện tần số cao được dùng để
đốt nóng kim loại như khi đúc, rèn nhiệt luyện, tán nối và còn dùng để sấy, dán thiêu
kết các chất phi kim loại.
Trường điện từ tần số cao thường là trường điện từ của các thiết bị công
nghiệp có tần số trong khoảng từ 3.104 đến 3.106 Hz.
Ta nhận thấy rằng xung quanh dòng điện xuất hiện đồng thời điện trường và từ
trường. Khi dòng điện là dòng xoay chiều thì điện trường và từ trường liên hệ với
nhau coi chung thành một trường điện từ thống nhất.
Trường điện từ tần số cao có khả năng lan truyền trong không gian với vân tốc
gần bằng vận tốc ánh sáng, và khi lan truyền nó mang theo năng lượng
Trường điện từ có tác dụng bất lợi đến cơ thể con người và đáng ngại là cơ thể
con người không có cảm giác gì khi có tác dụng của trường điện từ.
Tác hại của trường điện từ đến cơ thể con người:
Gần nguồn cao tần hình thành hai vùng cảm ứng và bức xạ
Cách nguồn với khoảng cách bằng 1/6 bước sóng là vùng cảm ứng chiếm ưu
thế. Ngoài vùng này là vùng bức xạ. Nếu ở trong vùng cảm ứng con người sẽ chịu tác
dụng của trường từ và trường điện theo chu kỳ, còn ở vùng bức xạ thì con người chịu
tác dụng một điện từ trường với các thành phần điện, từ bằng nhau đồng thời thay đổi.
Cường độ điện từ trường nơi làm việc có thể thay đổi phụ thuộc vào công suất
máy phát sóng, khoảng cách tới nguồn và sự phản xạ các bề mặt bao quanh.
Mức độ tác dụng của điện từ trường lên cơ thể con người phụ thuộc vào độ dài
bước sóng, chế độ làm việc của nguồn (xung hay liên tục), cường độ bức xạ, thời gian
tác dụng, khoảng cách từ nguồn đến cơ thể và sự cảm thụ riêng của từng người.
Tần số càng cao (nghĩa là bước sóng càng ngắn), năng lượng điện từ mà cơ thể
hấp thụ càng tăng:
- Tần số cao 20%
- Tần số siêu cao 25%
- Tần số cực cao 50%
Bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Giáo trình An Toàn Điện
Trang

65

Song tác hại của sóng điện từ không chỉ phụ thuộc vào năng lượng bức xạ bị
hấp thụ, mà còn phụ thuộc vào độ thấm sâu của sóng bức xạ vào cơ thể. Độ thấm sâu
càng cao thì tác hại càng nhiều. Độ thấm sâu cho trong bảng dưới đây và năng lượng
hấp thụ nê...
Giáo trình An Toàn Điện
Trang
CHƯƠNG 7
ẢNH HƯỞNG CỦA TRƯỜNG ĐIỆN TỪ VÀ
ĐỀ PHÒNG TĨNH ĐIỆN
7.1. TRƯỜNG ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CAO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CON NGƯỜI
Hiện nay trong nhiều ngành kinh tế, quốc phòng , trong các phòng nghiên cứu
chúng ta sử dụng nhiều thiết bị máy móc liên quan đến điện trường tần số cao như
rađa trong quốc phòng và các sân bay....
Ở nhiều ngành công nghiệp năng lượng của dòng điện tần số cao được dùng để
đốt nóng kim loại như khi đúc, rèn nhiệt luyện, tán nối và còn dùng để sấy, dán thiêu
kết các chất phi kim loại.
Trường điện từ tần số cao thường trường điện từ của c thiết bị công
nghiệp có tần số trong khoảng từ 3.10
4
đến 3.10
6
Hz.
Ta nhận thấy rằng xung quanh dòng điện xuất hiện đồng thời điện trường và từ
trường. Khi dòng điện dòng xoay chiều thì điện trường từ trường liên h với
nhau coi chung thành một trường điện từ thống nhất.
Trường điện từ tần số cao có khả năng lan truyền trong không gian với vân tốc
gần bằng vận tốc ánh sáng, và khi lan truyền nó mang theo năng lượng
Trường điện từtác dụng bất lợi đến cơ thể con người và đáng ngại là cơ thể
con người không có cảm giác gì khi có tác dụng của trường điện từ.
Tác hại của trường điện từ đến cơ thể con người:
Gần nguồn cao tần hình thành hai vùng cảm ứng và bức xạ
Cách nguồn với khoảng cách bằng 1/6 bước sóng vùng cảm ứng chiếm ưu
thế. Ngoài vùng này là vùng bức xạ. Nếu ở trong vùng cảm ứng con người sẽ chịu tác
dụng của trường từtrường điện theo chu kỳ, còn vùng bức xạ thì con người chịu
tác dụng một điện từ trường với các thành phần điện, từ bằng nhau đồng thời thay đổi.
Cường độ điện từ trường nơi làm việc thể thay đổi phụ thuộc vào công suất
máy phát sóng, khoảng cách tới nguồn và sự phản xạ các bề mặt bao quanh.
Mức độ tác dụng của điện từ trường lên cơ thể con người phụ thuộc vào độ dài
bước sóng, chế độ làm việc của nguồn (xung hay liên tục), cường độ bức xạ, thời gian
tác dụng, khoảng cách từ nguồn đến cơ thể và sự cảm thụ riêng của từng người.
Tần số càng cao (nghĩa là bước sóng càng ngắn), năng lượng điện từ mà cơ thể
hấp thụ càng tăng:
- Tần số cao 20%
- Tần số siêu cao 25%
- Tần số cực cao 50%
Bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
64
Giáo trình an toàn điện 7 - Trang 2
Giáo trình an toàn điện 7 - Người đăng: tien571415
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giáo trình an toàn điện 7 9 10 618