Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình an toàn điện 8

Được đăng lên bởi tien571415
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình An Toàn Điện

Trang 69

CHƯƠNG 8

DỤNG CỤ, PHƯƠNG TIỆN CẦN THIẾT CHO AN
TOÀN ĐIỆN. CẤP CỨU NGƯỜI KHI BỊ ĐIỆN GIẬT
8.1. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ AN TOÀN CHO NGƯỜI TRÁNH BỊ ĐIỆN GIẬT
8.1.1. Các quy tắc chung để đảm bảo an toàn điện
Để đảm bảo an toàn điện cần phải thực hiện đúng các quy định:
. Phải che chắn các thiết bị và bộ phận của mạng điện để tránh nguy hiểm
khi tiếp xúc bất ngờ vào vật dẫn điện.
. Phải chịu đúng điện áp sử dụng và thực hiện nối đất hoặc nối dây trung
tính các thiết bị điện cũng như thắp sáng theo đúng tiêu chuẩn.
. Nghiêm chỉnh sử dụng các thiết bị, dụng cụ an toàn và bảo vệ khi làm việc.
. Tổ chức kiểm tra, vận hành theo đúng các quy tắc an toàn.
. Phải thường xuyên kiểm tra cách điện của các thiết bị cũng như của hệ
thống điện.
Qua thực tế cho thấy, hầu hết các trường hợp để xảy ra tai nạn điện giật thì
nguyên nhân chính không phải là do thiết bị không hoàn chỉnh, cũng không phải là do
thiết bị không hoàn chỉnh, cũng không phải do phương tiện bảo vệ an toàn chưa đảm
bảo mà chính là do vận hành không đúng quy cách, trình độ vận hành kém, sức khoẻ
không đảm bảo. Để vận hành an toàn cần phải thường xuyên kiểm tra sửa chữa thiết
bị, chọn cán bộ kỹ thuật, mở các lớp huấn luyện về chuyên môn...
Cần kiểm tra thiết bị thường xuyên, tu sửa thiết bị theo định kỳ, và theo đúng
quy trình vận hành.
Để tránh tình trạng thao tác nhầm không đúng gây sự cố và nguy hiểm cho
người thì cần phải vận hành thiết bị điện theo đúng quy trình với sơ đồ nối điện của
đường dây bao gồm tình trạng thực tế của thiết bị điện và những điểm có nối đất. Các
thao tác phải được tiến hành theo mệnh lệnh, trừ các trường hợp xảy ra tai nạn mới có
quyền tự động thao tác rồi mới báo cáo sau.
8.1.2. Các biện pháp kỹ thuật an toàn điện
Để phòng ngừa, hạn chế tác hại do tai nạn điện, cần áp dụng các biện pháp kỹ
thuật an toàn điện sau:
* Các biện pháp chủ động đề phòng xuất hiện tình trạng nguy hiểm có thể gây tai
nạn
- Đảm bảo cách điện của thiết bị điện.
- Đảm bảo khoảng cách an toàn, bao che, rào chắn các bộ phận mang điện.
Bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Giáo trình An Toàn Điện

Trang 70

- Sử dụng điện áp thấp, máy biến áp cách ly.
- Sử dụng tín hiệu, biển báo, khoá liên động.
* Các biện pháp để ngăn ngừa, hạn chế tai nạn điện khi xuất hiện tình trạng nguy
hiểm
- Thực hiện nối không bảo vệ.
- Thực hiện nối đất bảo vệ, cân bằng thế.
- Sử dụng máy cắt điện an toàn.
- Sử dụng các phương tiện bảo vệ dụng cụ phòng hộ.
8.2. Phươ...
Giáo trình An Toàn Điện Trang
CHƯƠNG 8
DNG C, PƠNG TIỆN CN THIT CHO AN
TN ĐIN. CP CU NGƯI KHI B ĐIỆN GIT
8.1. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ AN TOÀN CHO NGƯỜI TRÁNH BỊ ĐIỆN GIẬT
8.1.1. Các quy tắc chung để đảm bảo an toàn điện
Để đảm bảo an toàn điện cần phải thực hiện đúng các quy định:
. Phải che chắn các thiết bị bộ phận của mạng điện đ tránh nguy hiểm
khi tiếp xúc bất ngờ vào vật dẫn điện.
. Phải chịu đúng điện áp sử dụng thực hiện nối đất hoặc nối dây trung
tính các thiết bị điện cũng như thắp sáng theo đúng tiêu chuẩn.
. Nghiêm chỉnh sử dụng các thiết bị, dụng cụ an toàn và bảo vệ khi làm việc.
. Tổ chức kiểm tra, vận hành theo đúng các quy tắc an toàn.
. Phải thường xuyên kiểm tra cách điện của các thiết bị cũng như của hệ
thống điện.
Qua thực tế cho thấy, hầu hết các trường hợp để xảy ra tai nạn điện giật thì
nguyên nhân chính không phải là do thiết bị không hoàn chỉnh, cũng không phải là do
thiết bị không hoàn chỉnh, cũng không phải do phương tiện bảo vệ an toàn chưa đảm
bảo mà chính do vận hành không đúng quy cách, trình độ vận hành kém, sức khoẻ
không đảm bảo. Để vận hành an toàn cần phải thường xuyên kiểm tra sửa chữa thiết
bị, chọn cán bộ kỹ thuật, mở các lớp huấn luyện về chuyên môn...
Cần kiểm tra thiết bị thường xuyên, tu sửa thiết bị theo định kỳ, theo đúng
quy trình vận hành.
Để tránh tình trạng thao tác nhầm không đúng gây sự cố nguy hiểm cho
người thì cần phải vận hành thiết bị điện theo đúng quy trình với đồ nối điện của
đường dây bao gồm tình trạng thực tế của thiết bị điện và những điểm có nối đất. Các
thao tác phải được tiến hành theo mệnh lệnh, trừ các trường hợp xảy ra tai nạn mới có
quyền tự động thao tác rồi mới báo cáo sau.
8.1.2. Các biện pháp kỹ thuật an toàn điện
Để phòng ngừa, hạn chế tác hại do tai nạn điện, cần áp dụng các biện pháp kỹ
thuật an toàn điện sau:
* Các biện pháp chủ động đề phòng xuất hiện tình trạng nguy hiểm thể gây tai
nạn
- Đảm bảo cách điện của thiết bị điện.
- Đảm bảo khoảng cách an toàn, bao che, rào chắn các bộ phận mang điện.
Bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
69
Giáo trình an toàn điện 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình an toàn điện 8 - Người đăng: tien571415
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình an toàn điện 8 9 10 340